ဦးျမထြန္းေအာင္


ဦးျမထြန္းေအာင္ (၁၈၅၆-၁၉၁၉)၊ ရခိုင္ျပည္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္သည္။ အေရးပိုင္ ျမတ္ထြန္းေအာင္ ဟု လည္းေကာင္း၊ ဒီ၀ီဇံ ျမထြန္းေအာင္ ဟု လည္းေကာင္း နာမည္ၾကီးသည္။ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအတြင္း ျဗိတိသွ်စစ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ျပီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ကို သိမ္းယူရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ နယ္ပိုင္ ၀န္ေထာက္ျဖစ္လာျပီး၊ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား မ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုးေသာ အေရးပိုင္ ရာထူးကို ရရွိခဲ့သည္။ ဦးျမထြန္းေအာင္ မတိုင္မီက အေရးပိုင္ရာထူးကို မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားသာ ရရွိခဲ့သည္။

ဦးျမထြန္းေအာင္အား ျဗိတိသွ် အစိုးရက အိႏၵိယ အင္ပိုင္ယာ၏ ေဆြသဟာ (CIE)ဘြဲ႕ (Companion of the Indian Empire)၊ က်က္သေရေဆာင္ ေရႊစလြယ္ရမင္း (KSM)ဘြဲ႕ႏွင့္ သူရဲေကာင္း ဓားေတာ္ရမင္း (TDM) ဘြဲ႕မ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမစ္အတြင္း ေရနစ္ ကြယ္လြန္သည္။ ယခု ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ရွိ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အေဆာက္အဦး ေနရာသည္ ဦးျမတ္ထြန္းေအာင္၏ အိမ္ေနရာ ျဖစ္သည္။
…………..
Ref:  wikimyanmar

(မွတ္ခ်က္။ ၊ Wiki Myanmar ၌ ဦးျမတ္ထြန္းေအာင္ လို႔ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ က်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တည္ ႏွစ္(၁၈၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္ျဖဴမဂၢဇင္းတြင္ကား ဦးျမထြန္းေအာင္ လို႔ပါ႐ွိပါသည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: