“အေမရိကန္ ကေလးပညာေရးအစ”


ေအာင္ျမင့္သန္း

က်ေနာ္ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားတြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၈၀၀ နီးပါးခန္႕ေနထိုင္ၾက သည္။ျမန္မာျပည္ ထိုင္း မေလးရွား ႏုိင္ငံတို႕မွ လာေရာက္ကာ အေမရိကန္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကသည္၊ သူတို႕ႏွင့္အတူ ပါလာၾကသူမ်ားမွာ ကေလးအမ်ားစုျဖစ္သည္။ ေရာက္လာၾကျပီဆိုရင္ ေနထိုင္ဖို႕စီစဥ္ရသည္မွ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ေနာက္မွစီစဥ္စရာရွိတာစီစဥ္။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာကေတာ့ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္ရန္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းအပ္သည့္ေနရာတြင္ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သက္ေသခံစာရြက္ စာတမ္းမ်ားျပကာ စာရင္းသြင္းလိုက္ ႐ုံျဖင့္ျပီးသြားသည္။ တကယ့္ေက်ာင္းပံုစံကေတာ့ ေလးႏွစ္ျပည့္ျပီဆိိုလွ်င္အၾကိဳမူၾကိဳ (Head Start) စတက္ရသည္။ ၅ ႏွစ္မွာမူၾကိဳ၊ ၆ ႏွစ္မွာ တတန္း ဒီလိုနဲ႕ ၁၂ တန္းအထိ အထက္တန္းပညာကိုသင္ယူသြားရသည္။ ကေလးေတြေက်ာင္းစတက္ျပီဆိုကတည္းက ေရာင္စံု ခဲတံမ်ားျဖင့္ ပံုမ်ားကိုေရးျခစ္ ေစျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပံုေတြမွာ အေရာင္ေတြခ်ယ္တတ္ေအာင္ သင္ျပေပးၾကသည္။ သူတို႕၏လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား သန္မာလာေစရန္ႏွင့္ သူတို႕စိတ္ကေလး ေတြ ေပ်ာ္ရြင္ ၾကည္ႏူးလာေစရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ တိရိစာၦန္ေတြအေၾကာင္းႏွင့္သူတို႕၏သေဘာသဘာ၀ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကိုသင္ေပးၾက သည္။ ခ်စ္စရာတိရိစာၧန္ကေလးေတြကိုေတြ႕လွ်င္ ကေလးတိုင္း၏ မ်က္ႏွာတြင္ ႏူးညံသိမ္ေမႊ႕ေသာ အျပံဳး ကေလးမ်ားကိုေတြ႕ရတတ္သည္။

တစ္တန္းအရြယ္မွစ၍ ကြန္ျပဴတာမသင္ေပးခင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားဆီမွ သူတို႕ကေလးေတြအား ကြန္ျပဴတာသင္ျခင္းကိုသေဘာတူပါသည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးထိုးထားေသာ လက္မွတ္ရမွ သင္ေပးရသည္။ကာတြန္း႐ုပ္ ကာတြန္းကား ကာတြန္းကစားနည္းကေလးမ်ား ကို စသင္ ေပးၾကသည္။ ကြန္ျပဴတာ၏နည္းပညာကိုစတင္နားလည္ေစရန္ႏွင့္ စိတ္၀င္စားမူရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သင္ေပးၾကသည္။ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ အခ်ိန္အတိအက်ျဖင့္သာ လူတိုိင္းသည္ ၾကိဳတင္ေရးဆြဲထားေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းအတိုင္းသာ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။အေမရိကန္၏ လက္ရွိစာရင္းဇယားအရ တႏိုုင္ငံလံုး အထက္တန္းေအာင္ျမင္မူမွာ 69% ျဖစ္ျပီး။အာရွေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း အထက္တန္းပညာကိုေအာင္ျမင္မူ႕မွာ 79% ျဖစ္ျပီး တျခားအထက္တန္းပညာကိုေအာင္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ရာခိုင္ႏုန္းျဖင့္ ႏိုင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ားဆုံံး ရာခိုင္္ႏုန္းျဖင့္္ အထက္္တန္းပညာကိုျပီးဆံုး ေအာင္ျမင္သြားၾကသည္။ အၾကိဳမူၾကိဳမေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကိုကေလးထိန္းငွာန ေတြမွာ အပ္ႏွံထားႏိုင္သည္။

ကေလးေတြေက်ာင္းအပ္ၾကျပီး ၂ ရက္မကူးခင္ ေက်ာင္းေပ်ာ္သြားၾကေတာ့သည္။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ ေက်ာင္းသြားဖို႕ဟန္တျပင္ျပင္၊ သြားမယ္ တကဲဲကဲ။ဘယ္လိုမွတားမႏိုင္ဆိးမရ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြကို 911 ရဲေခၚျပီ ဖမ္းခုိင္းးေတာ့မလိုလိုျဖစ္ခါ အဲဒီေလာက္ ေက်ာင္္းကိုခင္မင္ၾကသည္။(မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူေတြက သူတို႕ကေလးေတြကို ရုိက္ႏွက္ ႏွိမ္စက္ရင္ 911 ေခၚဖို႕ေက်ာင္းဆရာေတြက ကေလးေတြကိုေျပာၾကသည္။)၀င္ေငြမ်ားတဲ့ မိဘ၊အုပ္ ထိန္း သူူေတြက ေက်ာင္းမွာ မနက္စာ၊ေန႕လည္စာစားရန္ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ေပးရတာကလြဲ၍ေက်ာင္းၾကိဳ ေက်ာင္းပို႕ကအစ အကုန္အလကားစနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၾကပါသည္။

၎မွာ Public ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ Private ဟုေခၚေသာ ေနာက္္ထပ္ေက်ာင္းပံုစံ စနစ္တခုရွိေသးသည္။ေက်ာင္းအပ္ကထဲက ပိုက္ဆံေပးရ သည္၊၊ (ေက်ာင္းသားတဦးကို အနည္းဆံုး တစ္လကို ေဒၚလာ 800 ႏွင့္အထက္ေပးေဆာင္ရသည္။) ၀င္ေငြ နည္းျခင္းမ်ားျခင္းမွာ သူတို႕ႏွင့္မဆိုင္။

တကယ့္လက္ေရြးစင္ပညာတတ္ ဆရာေတြနင့္စီမံအုပ္ခ်ဴပ္သင္ၾကားေပးၾကသည္။ စည္းကမ္းၾကီးသည္။တူညီေက်ာင္း၀တ္စံု(သို႕မဟုတ္) သတ္မွတ္ ထားေသာ ၀တ္စံုအမ်ိဳးအစား အေရာင္ကို ေက်ာင္းခ်ိန္ေတြမွာ၀တ္ဆင္ရသည္။ လိုအပ္လာလွ်င္ ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို ဆရာတေယာက္က သီးသန္႔ တာ၀န္ယူသင္ေပးသည္။အေမရိကန္ႏုိင္္ငံမွ အလႊာအသီးသိးမွ ေအာင္ျမင္္ထင္ရွား ခ်မ္းသာၾကသူအမ်ားစုမွာ Private School ေက်ာင္းထြက္မ်ားျဖစ္ သည္။ အစုိးရက တာ၀န္ယူေသာ Public School ေရာ Private School မွာ သင္းၾကားေပးၾကသူ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီး (ဆရာမ)အမ်ားဆံုးျဖစ္္ သည္။ ဆရာမမ်ားသည္ စိတ္္ရွည္သည္းခံၾကသည္။ သူတို႕တပည့္ေတြကကို ႐ုိက္ဖို႕ဆူဖို႕မဆိုထားနဲ႕၊တင္းမာေသာ မ်က္ႏွာထားမ်ိဳးေတာင္ မထားတတ္ ၾကေခ်။

ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္အခ်ိန္ေတြသည္ အေမရိကန္ တႏိုင္ငံလံုး အေရးၾကီးတကာ့ အၾကီးွဆံုး အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ေတြေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းအေရွွ႕ကားလမ္းေပၚတြင္္ အခ်က္ျပမီးမ်ားေပၚလာသည္။ တနာရီ ၁၅ မုိင္ထက္ေက်ာ္ေမာင္္းလွ်င္္ ၂ဆ ၃ဆ တိုးျပီးဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရသည္္၊ ေက်ာင္အနားတ၀ိုက္၊အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္၊ ေက်ာင္းကားသြားေသာ လမ္းတိုင္းတြင္ရဲကားမ်ားရွိၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္တြင္ ရာဇ၀တ္မူအျဖစ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ဟုလည္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ယင္းအခ်ိန္သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူအမ်ားစုမွာ အလုပ္သြား အလုပ္ ဆင္းခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပန္ေပးဆြဲသမားမ်ားသည္ ေယာက်ၤား၊မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲဖမ္းေခၚသြားတတ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမူေရး အျပဳိင္အဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကိုျပန္ေပးဆြဲၾကသည္။ သားသမီးမရွိျခင္းေၾကာင့္၎၊ကေလးမ်ားကို အိမ္မွာခုိင္းေစ ရန္ အတြက္လည္း ျပန္ေပးဆြဲၾကသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ကေလးေတြကိုျပန္ေပးဆြဲကာ မဖြယ္မရာလုပ္ျပီး သတ္ျပစ္လိုက္ၾကေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ႐ႈးသြတ္ ေနသူမ်ားကိုသတိထားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းအခ်ိန္ေတြကို အေရးေပၚအခ်ိန္အျဖစ္ ေၾကျငာထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းကားအညိုၾကီးလမ္းဆံုလမ္းခြတြင္ရပ္လိုက္သည္။ေက်ာင္းကားၾကီး၏ အေရွ႕အေနာက္တို႕တြင္တေထာင့္ခန္႕ရွိေသာ STOP ဆိုင္း ၂ခုႏွင့္ အေရး ေပၚမီးမ်ားကို ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ လမ္းတိုင္းတြင္ရွိေသာ ကားမ်ားအားလံုး ရပ္တန္႕လိုက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကားေပၚမွဆင္းလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလမ္းတဖက္ျခမ္းကိုျဖတ္ကူးၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၃တန္းေက်ာင္းသူကေလးမနီကို အလုပ္ျပန္လာျပီး ေက်ာင္းကား၏ လမ္းတဖက္ျခမ္းတြင္ ရပ္ထားေသာကားထဲတြင္ သူမ၏ မိဘမ်ားကေတြ႕ေနရသည္။”ဟိုမွာ–ဟိုမွာ ရွင့္သမီး၊ ရွင္ေဆးလိပ္၀င္၀ယ္ေနတာနဲ႕ အခုေတာ့ ေနာက္က်ေနျပီ၊ အိမ္ေရာက္ရင္ ရွင္တို႕သားအဖ ကိုယ့္ဖါသာရွင္းၾကေနာ္။”” ေအးပါကြာ” ဇနီးသည္ေျပာစကားကို မနီအေဖကျပန္လည္ေျပာလိိုက္ယင္း မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မူ႕အျပည့္ျဖင့္ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ကာ ေလွ်ာက္သြားေသာ သမီးကိုလိုက္ၾကည့္ေနမိၾကသည္။မနီတို႕ေရာက္လာျပီးေက်ာင္းအပ္ေတာ့ တစ္တန္း ရသည္။ အသစ္ေရာက္လာသူေတြေက်ာင္းအပ္ေသာအခါ အသက္အရြယ္ေပၚမွာမူတည္ျပီး အတန္္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း သူမမိဘမ်ားအိမ္ေရွ႕တြင္ ကားရပ္လိုက္စဥ္ မနီကေလးစိတ္ေကာက္ဟန္ျဖင့္ မျမင္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူမွာသူမဆီသို႕သြားကာေပြခ်ီလိုက္ျပီး ပါးတဖက္ကိုနမ္းၾကဴလိုက္ေသာအခါ မနီကေလးမ်က္ႏွာတြင္အျပံဳးပန္းမ်ားေ၀ဆာသြားေတာ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: