တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္(၉၀) ျပည့္ႏွင္႔ စိန္ေခၚမွႈမ်ား


ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏွစ္ (၉၀)ျပည့္ ေမြးေန႔ ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းရင္႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၾကီးရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ယခု ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပသူမ်ားမွာ ငတ္မြတ္ပိန္က်ဳံလွီေနသည့္ ပစၥည္းမဲ႔မ်ား မဟုတ္ ဘဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္စကားအရ အဆီအစ္ ေသြးစုတ္မည့္ ဘူဇြာ ေဖာက္ျပန္ေရး အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ တရုတ္ဘူဇြာတို႔က က်င္းပမည့္ ထူးျခားလွသည့္ ႏွစ္ (၉၀) ျပည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။

ယခု ပါတီရဲ႕ အဓိကအမာခံမ်ားမွာ အေျခမဲ႔ မြဲျပာျပာမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ တရုတ္လူလတ္တန္းစားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ထုိလူလတ္တန္းစားအလႊာမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအထိ ပါတီထဲ မရွိေသးဟုပင္ ဆိုရမည္။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ကမွ ပါတီထဲ လူလတ္တန္းစားမ်ား အံုန႔ဲက်င္းနဲ႔ ၀င္လာၾကသည္။ ပါတီကို ေထာက္ခံမွႈေပးတဲ႔ အေၾကာင္းကလည္း သူတို႔အတြက္ ေနရာရႏိုင္လို႔၊ ပါတီမွာ အဓိက ေနရာမ်ားမ်ား ရယူႏိုင္တာနဲ႔အမွ် သူ႔တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ဳိးရွိႏိုင္တာမို႔ ျဖစ္သည္။

မွားေတာ႔မမွား။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လူလတ္တန္းစားမ်ားကို တင္းျပည့္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တံခါးဖြင႔္ေပးလိုက္တာနဲ႔ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္။ တရုတ္ျပည္ကို ဂလိုဘယ္ စူပါပါ၀ါ ျဖစ္ေအာင္ သူတို႔က တင္ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွႈနဲ႔ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္မွႈ ႀကံဳခဲ႔ရတဲ႔ ၂၀ ရာစု ေမာ္ေခတ္ ကေသာင္းကနင္းကာလမ်ဳိး ျပန္မေရာက္ေအာင္ လမ္ေၾကာင္းေျပာင္းႏိုင္ခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆိုဗီယက္ယူနီယံေဟာင္း ႀကံဳေတြ႔ရတဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္လြန္ အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ သတိထားေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ပါတီတြင္ ႀကီးမားတဲ႔ စိန္ေခၚေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အဓိက စိန္ေခၚမွႈက အင္စတီက်ဴးရွင္း ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ဆယ္ႏွစ္အတြင္း တရုတ္တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၃,၀၀၀ အထိျမင္႔ လာၿပီး၊ လူလတ္တန္းစား အေရအတြက္ သိသိသာသာ တိုးမ်ားလာခဲ႔သည္။

ထုိ တိုးတက္ျမင္႔မားလာတဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔အတူ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးမွႈကို ေရရွည္ထိန္းႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြးျမင္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လိုအပ္လာသည္။ အထူးသျဖင္႔ ဥပေဒလို နယ္ပယ္မ်ဳိးမွာ ထိထိေရာက္္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ရွိဖို႔မွာ အမ်ဳိ္းသားထုတ္ကုန္ထက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကား၊ ေလာင္စာ၊ မိုးေမွ်ာ္တိုက္၊ မိုးပ်ံတံတား၊ ဧရာမဆည္ စတာေတြထက္ ယခု ပိုအေရးႀကီးလာသည္။

ခိ္ုင္မာေကာင္းမြန္တဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ရွိမထားရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မွႈ အေတာ္အသင္႔ ရထားတဲ႔ ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိ တိုင္းျပည္မ်ား တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒုကၡႀကီးႀကီး ႀကံဳၾကၿမဲ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေဟာင္း တို႔က သက္ေသျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ The Fraser Institute ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ လက္ရွိ တရုတ္ အင္စတီက်ဴ႕မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး အဆင္႔တန္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၁၄၁ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင္႔ ၈၂ တြင္သာ ရွိသည္။ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မွႈ အရည္အေသြး အမွတ္ျမင္႔မားေပမဲ႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွႈနဲ႔ ဘက္မလိုတဲ႔ ဥပေဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ခ်ိနည့္လြန္းအားႀကီးေနသည္။ ဥပေဒရဲ႕ အထက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရွိေနတာကို လံုး၀ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ။

ေနာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ အျခားစိန္ေခၚမွႈမ်ားကေတာ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ကိစၥ၊ ျပတ္သားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ ကုန္ေစ်းႏွႈန္းျမင္႔မားမွႈ၊ ေစ်းကြက္စနစ္အတြက္ အေရးပါတဲ႔ ဘဏ္အတိုးႏွႈန္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မွႈႏွႈန္း အရွိန္ေလ်ာ႔ဖို႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးရမယ္႔ ေခါင္းေဆာင္မွႈ ျပႆနာတို႔ ျဖစ္သည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Source: Finicial Times & Economist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: