ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ႏွစ္ ၅၀ စီမံကိန္း ျပည္နယ္၀န္ၾကီး တစ္ဦးမွ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကား


ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၀န္ၾကီး တစ္ဦးက ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီမံကိန္းခ်ထားေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

Myanmar-USDP-logo

ယခုကဲ့သို႕ ေျပာၾကားေသာ ၀န္ၾကီးမွာ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီမွ ယခင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီး (ယခု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး) ဦးစိုးေအး ျဖစ္သည္။ က်က္ေတာျပင္ ေက်းရြာ ေဒသခံ အရပ္လူၾကီး တစ္ဦးက � သူက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရြာကို ၅ လပိုင္း ၂၃ ရက္ေန႕မွာ မ်ိဳးစပါးေတြ ေပးဖို႕ ေရာက္ပါတယ္။ အဲသလို ေရာက္တဲ့အခါ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႕ ေျပာပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ သူက ဘာေျပာလဲ ဆိုရင္ အခု အႏိုင္ရထားတဲ့ ရခိုင္ပါတီဟာ ေနာက္က လိုက္ျပီး လက္ခုပ္ တီးေပးဖို႕ အဆင့္ဘဲရွိတယ္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဟာ ႏွစ္ ၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ထားတယ္ ဆိုျပီး ေျပာဆိုသြားပါတယ္� ဟု ေျပာသည္။ ၀န္ၾကီး ဦးစုိးေအးသည္ က်က္ေတာျပင္ရြာတြင္သာမက တျခားေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သဲေခ်ာင္းရြာ၊ ေက်ာက္နီရြာ၊ မင္းဂံရြာ၊ ေက်ာက္ငူ၊ ေတာင္ရင္းရြာမ်ားတြင္လည္း အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ထိုသို႕ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ေတာင္ရင္းရြာသား တစ္ဦးကလည္း � ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ရခုိင္ပါတီကို မဲ မေပးဘဲ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုသာ မဲေပးဖို႔ အတြက္ စပါးေပးတဲ့ အခါ ေျပာပါတယ္။ တကယ္လို႔ ရခိုင္ပါတီကို မဲေပးပါက တခုမွ လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ႏွစ္ ၅၀ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစိုးရ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက လြဲျပီး ဘယ္သူမွ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္တာကို လုပ္ေပး ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕လည္း ေျပာပါတယ္။� ၎ျပင္ ဦးစိုုးေအးသည္ ေက်ာက္ငူ ေက်းရြာသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးကိုလည္း ၾကိမ္းေမာင္သြားေၾကာင္း အရပ္လူၾကီး တစ္ဦးကေျပာသည္။ � ေက်ာက္ငူေက်းရြာက မဲရံုမႈးလုပ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာတဦးကိုလည္း ဘာမွ မဆိုင္ဘဲနဲ႕ ဦးစိုးေအးက ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ မဲမႏိုင္တာ မင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ မင္း အလုပ္ျပဳတ္သြားခ်င္သလား။ မင္းကို ငါ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လို႔ ရတယ္။ မင္း ငါ ဘာေကာင္ဆိုတာ သိလားလို႔ ျခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာလည္း ေက်ာက္ျဖဴက ရခုိင္အမတ္ေတြဟာ ဘာစာမွမတတ္တဲ့ ေကာင္ေတြ။ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလို႔ ၈ တန္း မေအာင္တဲ့ ေကာင္ေတြျဖစ္တယ္။ လက္ခုတ္တီးဖို႔ လုိက္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႕ ရြာမွာေျပာသြားပါတယ္� ဟု ေျပာသည္။ ဦးစိုးေအးမွာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မ်ိဳးစပါး အနည္းငယ္စီကို ေပးျပီး ထိုသို႕ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွစ္ ၅၀ စီမံကိန္းႏွင့္ ရခိုင္ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္းကို တရြာ၀င္ တရြာထြက္ ေျပာဆိုသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးစိုးေအးသည္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး အမာခံ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဂြျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵ နယ္ေျမက အႏိုင္ရ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ လမ္း၊တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းမ်ား လိုအပ္ပါက ရခိုင္ျပည္သူမ်ား မဲေပးထားေသာ ရခိုင္ပါတီမွ သြားေတာင္းရန္ ငယ္ၾကီးငယ္နာေဖၚကာ ေျပာဆို လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: