ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)မွ စက္မႈလက္မႈအရာရွိတစ္ဦး၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း -(၁)မွ (၃)အထိ


ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗိုလ္မ်ဳိးသူရ

ေလတပ္သားတစ္ဦး၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းကို စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ  ဖတ္မိလို႔ မၾကာေသးခင္မွာဘဲ VOA အသံလႊင့္ဌာနက ထပ္မံၿပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့လို႔ ေလတပ္ေလာကတစ္ခုလုံး သိမ့္သိမ့္တုန္ တုန္ခါသြားပါေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္(ၾကည္း/ေရ/ေလ)အတြင္းမွ အျခားအဆင့္ စစ္သည္မ်ားသာ စား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ေရး၊ လစာႏွင့္ ရိကၡာအပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥအရပ္ရပ္ အဆင္မေျပမႈမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာမဟုတ္ဘဲ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္နဲ႔ေအာက္ အရာရွိ/အရာခံမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။ န၀တ၊ နအဖေခတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္မွသည္ ယခု သမၼတေခတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လက္ထက္တိုင္ စစ္သည္မ်ားနည္းတူ မတရားမႈ၊ ခြဲျခားမႈ၊ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳမႈ၊ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔နာခံမႈ ဟူေသာ စကားရပ္ကို ခုတံုးလုပ္ကာ ဖိႏွိပ္တားျမစ္ထားမႈမ်ားအား ခံစားေနရေၾကာင္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ) ၏ အရာရွိမ်ားကိုယ္စား သိသင့္သိထိုက္သူမ်ားထံ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
တင္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိမ်ား၊ နယ္ဘက္ ဌာနမ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားေသာ အရာရွိမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ စုစည္းထားေသာေၾကာင့္ ထိုအရာရွိမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ငွဲ႔ကြက္ေသာအားျဖင့္ တပ္နာမည္၊ စခန္းဌာနခ်ဳပ္တည္ေနရာ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕မ်ားအား လႊဲေျပာင္းထားျခင္းမွအပ ၂၀၁၁ ေမ လကုန္အထိ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ Up to Date အျဖစ္မွန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေလတပ္သားတစ္ဦး၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းျဖစ္စဥ္ပါ စစ္သည္က လက္နက္လုပ္ငန္းမွဟု ဆိုခဲ့သျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း (ေလခ်ဳပ္) မွ စက္မႈလက္မႈ ဌာနခြဲေအာက္ရွိ လက္နက္လုပ္ငန္းမွ အရာရွိ/စစ္သည္ မ်ားအား အျပင္းအထန္ စိတ္ဆိုးကာ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ဦးခ်င္းဘ၀ထက္ အားလံုးကို ၿခံဳငံုကာ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ယခုတင္ျပခ်က္ပါ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိမ်ားသည္ တနတ ေခၚတပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆင္းမဟုတ္ေသာ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (Officer Training School) ဆင္း (၀ိဇၨာ၊သိပၸံတကၠသိုလ္ – Bsc. BA) ရိုးရိုးဘြဲ႔ရ အရာရွိမ်ား၏ ဘ၀ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဆင္းၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္(ေလ)တြင္ စက္မႈလက္မႈအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အရာရွိမ်ားသည္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ေျမျပင္အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္းရွိ စက္မႈလက္မႈ အတတ္သင္ေက်ာင္းတြင္ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ သင္တန္းကို အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ခ်ိန္ခြက္ (Electric&Instrument)၊ လက္နက္စေသာ လုပ္ငန္း သံုးမ်ိဳးသည္လည္းေကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အတတ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ေ၀ဟင္အီလက္ထေရာနစ္ (ယခင္ေရဒီယို/ ေရဒါ) လုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း (၂၄) ပတ္ၾကာ သင္တန္း တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။
စက္မႈတကၠသိုလ္ B.E ဘြဲ႕ရမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အထက္ပါ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ဘြဲ႕ရမ်ားကို လွ်ပ္စစ္အရာရွိ/ လက္နက္အရာရွိ/ ေရဒီယိုအရာရွိမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခား တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေလသူရဲ ေတာင္ပံတပ္ဆင္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ DSA ဆင္း အရာရွိတခ်ိဳ႕ကိုလည္း လက္နက္ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပး သင္တန္း တက္ေစခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (DSTA) ဆင္းမ်ား မေရာက္ လာမီအထိ စက္မႈလက္မႈ ဌာနခြဲေအာက္မွ ထိုလုပ္ငန္း (၄) မ်ိဳး၏ အရာရွိမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ထံုးစံအတိုင္း ေလသူရဲမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရး (ေလသူရဲမ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴး၊ ဒုစခန္းမွဴး၊ စခန္းမွဴး/ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ား မျဖစ္သည့္တိုင္) မ်ားမရသည့္တိုင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအလိုက္ ဦးစီး(ပ)မ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္တိုးယူ ထမ္းေဆာင္ လာခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ B.E ဘြဲ႕ရမ်ားအနက္ electrical ႏွင့္ ၿပီးသူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ အရာရွိမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းလည္းရွိရာ လက္နက္ႏွင့္ ေရဒီယို အရာရွိမ်ားအားလံုးမွာ DSTA အပတ္စဥ္ (၁) ေက်ာင္းမဆင္းမီအထိ B.Sc ဘြဲ႕ရမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ေလသူရဲမ်ားဘက္မွ DSA ၄၁ ႏွင့္ ၄၂ ဆင္းမ်ားအား အေရအတြက္မ်ားစြာ ေခၚယူျခင္းႏွင့္ အတူ DSTA ဆင္းအင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိမ်ားလည္း တပ္မံ အင္အားျဖည့္သည့္ အတြက္ ကက (ေလ) မွ တပ္မေတာ္ (ေလ) ဖြဲ႕စည္းပံု အသစ္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ တင္ျပရန္ ကိစၥေပၚလာပါသည္။

အပိုင္း(၂)
တပ္ခ်ဳပ္မွ ေလယာဥ္ အတင္း ထုတ္လုပ္ခိုင္းေနျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ယခင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေလတပ္စခန္း (လပထ) အား ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ (လထခ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ စက္မႈလက္မႈအရာရွိ (အင္ဂ်င္နီယာ) မ်ားႀကီးစိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္) အပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေသာ တပ္ႀကီးအျဖစ္ ထိုစဥ္က စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီး (စက္မႈလက္မႈ) ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လႈိင္ဘြားက ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့သည္။ သူ၏ စီမံခ်က္တြင္လက္ရွိ လက္နက္ႏွင့္ ေရဒီယိုအရာရွိမ်ား အတြက္လံုး၀ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳခဲ့ပဲ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ အတြက္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ ခ်က္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ B.E ဘြဲ႔ရမ်ားဟု သတ္မွတ္ေရးဆြဲ ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဦးစီး (ပ) လက္နက္၊ ဦးစီး (ပ) အီလက္/ တယ္လီ ႏွင့္ ဦးစီး (ပ) လွ်ပ္/ခ်ိန္ တို႔က အရာရွိမ်ား ခါးဆက္မျပတ္ေစရန္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး လႈိင္ဘြားသည္ သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) အား နားခ်ကာ တပ္ခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပေစခဲ့ပါသည္။
သူ႔စီမံခ်က္ အတိုင္းပင္ဖြဲ႕စည္းပံု အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လႈိင္ဘြားအျဖစ္ လထခ ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ တြင္ အရာရွိျဖစ္လာခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ အရာရွိအခ်ိဳ႕၊ ေရဒီယိုအရာရွိ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ အရာရွိအားလံုးတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္မ်ားဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရပါသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၃၀)ဦး ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ဆိုေစကာမူ တပ္မေတာ္(ေလ)၏ အေနအထားအရ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ မႈႏွင့္ လက္ရွိ တာ၀န္ယူထားရမႈ အေျခအေနမ်ားအရ ေလယာဥ္မ်ား၏ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားအတြက္ အားထားရသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလတပ္သားတိုင္း စိတ္၀င္တစားျဖင့္ သူတို႔ ၏ ေရွ႕ခရီးကို သိခ်င္ေနၾကေသာ ျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအရာရွိမ်ားအား အဆင့္တိုးတင္ရန္ အခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ B.E ဘြဲ႔ရမွသာ တင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခါးဆက္ ျပတ္မည္စိုးကာ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) မ်ားအား ကာယကံရွင္မ်ားသို႔ အသိမေပးခိုင္းဘဲ အကယ္၍ သိသြားသည့္တိုင္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ကာ ႀကိဳးစားေပးမည္၊ ေစာင့္ပါဟု ႏွစ္သိမ့္ေျပာရန္ လက္ရွိေလခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ႀကံရည္ႀကိတ္စက္မွ ႀကံဖတ္မ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ထည့္ကာ အရည္ညွစ္သည့္ နည္းတူ မိမိတို႔အား အခ်ိန္ဆြဲ အသံုးခ်ေနမွန္း ရိပ္မိလာေသာ ထိုအုပ္စုမွ အရာရွိတခ်ိဳ႕သည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ ထြက္ခြါရန္ ျပင္ဆင္လာပါေတာ့သည္။

ထိုအေရးကိစၥအား တားဆီးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၀ မတ္တြင္ တစ္ဆင့့္ျမင့္ရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၉ အတြင္း အရာရွိ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိဗိုလ္ႀကီးအဆင့္တြင္ ရွိေနသူမ်ား အား အဆင့္တိုးေပးရန္ ရွိသည္ ဆိုကာ ေတာင္းခံမႈ ေဆာင္ရြက္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ ထူးမလာပဲ၊ အင္တာနက္ေပၚမွ ေလတပ္၏ ရင္ဖြင့္သံမ်ားသည္ ထိုအရာရွိမ်ား၏ လက္ခ်က္ဟု စြပ္စြဲကာ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာရွိမ်ား စစ္ေဆး အေရးယူ ခံခဲ့ရသည္အထိ မဆီမဆိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာခင္ကမွ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ တိုးေပးရာတြင္ မပါေသာ DSA ၄၁ ႏွင့္ ၄၂ မွ အရာရွိမ်ားက ရာထူးတိုးျမွင့္ေရး အဆင့္တိုး မပါေသာေၾကာင့္ တပ္မွထြက္ရန္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ၾကေသာအခါ သံသယသည္ ထိုအရာရွိမ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္သြားကာ ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္အုပ္စုမွာ အသက္ရွဴႏိုင္ ၾကပါေတာ့သည္။ အမွန္တရားသည္ မည္သူမဆို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ ႏိုင္သည္ကို ေမ့ထား ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ေရွ႕ေနာက္မဆင္ျခင္ေသာ၊ လက္တန္းေဆာင္ရြက္ေသာ၊ စည္းစနစ္မက်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ) အတြက္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ေလယာဥ္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း ၀ယ္ယူေရးတြင္ ေလတပ္၏ သေဘာသဘာ၀ ကိုနားမလည္ေသာ ကက(ၾကည္း) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ Serviceable မျဖစ္ေတာ့ေသာ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေလသူရဲ/ အင္ဂ်င္နီယာ စေသာေလတပ္သား တို႕ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ျခင္း၊ ကၽြမ္း၀င္ျခင္း၊ နီးစပ္မႈ လုံး၀ မရွိေသာ ကာလၾကာရွည္ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ စိတ္ပန္း ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကား စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တင္ျပခ်က္မ်ားစြာတြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ရလို႔ သိရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု တင္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္ပါ ငယ္သားမ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားအား အေလးမထားရာမွ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းဟု ဆိုခ်င္ ပါသည္။ ငယ္သားမ်ားအား ေက်ာသား၊ ရင္သားမခြဲျခားပဲ တရားမွ်တစြာ ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဆိုပါလွ်င္ ေလသူရဲခ်င္း အတူတူ MiG – 29 ႏွင့္ F-7 ေလသူရဲမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ အပြင့္တင္ စနစ္ (ဗိုလ္မွဴးအဆင့္မွ စကာ Officiating ကာလ ၁ ႏွစ္မရွိပဲ ၄င္းတို႔က အပြင့္တင္ၿပီးေနျခင္း) ထားရွိျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေလသူရဲအဆင့္ ရာထူးတိုးရန္ေထာက္ခံမႈတြင္ ျပစ္မႈရွိေသာေလသူရဲအား ေထာက္ခံၿပီး အလားတူ ျပစ္မႈရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာအား တင္မေပးျခင္း၊ အေရးယူရန္ ရွိပါကလည္း ေလသူရဲမ်ားအား သက္ညွာျခင္း၊ မသိေယာင္ေဆာင္ေပးျခင္း စေသာ အက္ေၾကာင္း ထင္ေနမႈမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အပိုင္း – ၁ တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း သာမန္ B.Sc ဘြဲ႕ရကာ ၁၉၉၄ တြင္ အရာရွိ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္အရာရွိ အခ်ိဳ႕၊ ေရဒီယို အရာရွိအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္အရာရွိ အားလံုးတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္မ်ား ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရပါသည္။

ထိုအရာရွိမ်ားသည္ ၁၉၉၈ တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းသည္ သူတို႔ဘ၀အတြက္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တိုးျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီရွိၾကသကဲ့သို႔ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္   ေၾကာင့္ပင္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၾကပါသည္။ ၄င္းအရာရွိ အားလံုးအား B.E ဘြဲ႕ရမဟုတ္က အဆင့္တိုး မေပးႏိုင္ေတာ့ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီး (ပ) မ်ားမွ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေရွ႕ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ကိုမူ ထိုအရာရွိႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ေျပာႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ DSTA ဆင္းအရာရွိမ်ားကို ရိုးရိုးဘြဲ႔ရ အရာရွိမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးရမည္ဟု ဖိအားေပး ခိုင္းေစလာပါသည္။ ထိုရိုးရိုးဘြဲ႔ရ အရာရွိမ်ားဘက္တြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာ ခံစားေပးမည္ ဆိုပါလွ်င္ မည္သို႔ရွိပါမည္နည္း။ ရာထူးအဆင့္တိုးရန္ မရွိေတာ့ဟု သိထားေသာ ထိုအရာရွိမ်ားအေပၚ မ်ိဳးဆက္သစ္ (DSTA) တို႔ကေရာ ထိုအရာရွိမ်ား၏ သင္ၾကားေပးမႈ အေပၚမည္သို႕ တုန္႔ျပန္မည္ ထင္ပါသလဲ။ ထိုအရာရွိမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ဗိုလ္ႀကီးဘ၀ျဖင့္ အၿငိမ္းစား မယူမခ်င္း (သို႕) မထြက္မခ်င္း ေနသြားရပါက မည္သို႕ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသနည္း။ ထိုအခ်က္မ်ားအား ေလခ်ဳပ္ အဆက္ဆက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမေပးခဲ့ၾကပါ။

သို႔ေသာ္ ေလခ်ဳပ္ႏွင့္ က်န္အရာ၇ွိႀကီးမ်ား စဥ္းစားသည္မွာကား ငယ္သားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိကာ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ အားကိုးရန္ထက္ ထိုခြက္ေပ်ာက္ အရာ၇ွိမ်ား၏ တင္ျပလာခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား၊ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား အေပၚသံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာရွိ အုပ္စုမွ အခ်ိဳ႕မွာ ေဆးခံုရံုးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အဆင္မေျပမႈ အေျခအေနမ်ားမွ ရုန္းထြက္သြားၾက သကဲ့သို႔အခ်ိဳ႕ကမူ အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင့္ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီစဥ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္ႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္ကိုးကာ စစ္သက္မ်ားစြာ ငယ္ေသာ DSA ၄၁ ႏွင့္ ၄၂ မွ ဗိုလ္မွဴးမ်ားအား ေအာင့္အီး အေလးျပဳကာ ရင္နာစြာ ရွိေနၾကပါေသးသည္။

အပိုင္း ( ၃ )

တပ္မေတာ္တြင္ အဆင့္တိုးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမခံရသူမ်ားသည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းအရ ဖယ္ထုတ္ခံထားရမွသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေနၾကာရင္ Major ေတာ့ျဖစ္ပါတယ္ဟူေသာ စကားအရ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ေလာက္ထိ ျပစ္မႈမႀကီးက ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို တပ္မေတာ္သားတိုင္း နားလည္ထားပါသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္မွာမူ ထိုအရာရွိ အားလံုးနီးပါးသည္ ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းသည္သာမက အခ်ိဳ႕မွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလႊာ ရထားသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္သာမက အျခားေသာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈကို ႏိုင္နင္းပိုင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ ထူးျခားမႈျဖစ္ပါသည္

ထိုသို႔ဆုိလွ်င္ “ငယ္သားမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ….” ဆိုေသာ က်င့္၀တ္ ၆၀ ပါ အခ်က္မ်ားအနက္ ဗိုလ္ႀကီးဘ၀ျဖင့္ ခြက္ေပ်ာက္ေနေသာ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ အုပ္စုအတြက္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စဥ္းစားသင့္ပါသည္-

(က) တပ္မေတာ္(ေလ)၏ အရာရွိ/စစ္သည္ အင္အား၊ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား?

(ခ)  ႏွစ္ကုန္တိုင္း ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ေနေသာ အရာရွိ အတြင္းေရး အစီရင္ခံစာ ထူး – ၃ ႏွင့္ ထူး – ၄ မ်ား အေပၚ အမွန္တကယ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလား?

(ဂ)  ျပစ္မႈမွတ္တမ္းရွိေသာ က်န္အရာရွိမ်ားက ဗိုလ္မွဴး/ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္သြားသည့္တိုင္ အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္ ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္မွ ခြက္ေပ်ာက္စစ္ဗိုလ္- ၀ါရင့္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား အတြက္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းသည္ အေရးမပါေသာသေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသလား?

(ဃ) ထိုအရာရွိမ်ား၏ မိသားစု၊ အထူးသျဖင့္ သား/သမီးမ်ားက ဖခင္ျဖစ္သူအား“ရာထူးအဆင့္တိုး မလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္း” အေပၚ ေလခ်ဳပ္ႀကီးသာ ထိုအရာရွိမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါက မည္သို႔ျပန္ေျဖပါမည္နည္း?

(င) ထိုသို႔ေသာ အရာရွိမ်ားအေပၚ သံသယထား ဆက္လက္ခိုင္းေစေနမည့္အစားႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပေစရန္ တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ မထားျခင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္ေကာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသလား?

(င)     အထက္ေအာက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ တပ္မေတာ္ ထံုးစံအရ စစ္သက္မ်ားစြာ ကြာျခားေသာ Junior က ရာထူးအဆင့္အရ နိမ့္ေနေသာ Senior  ထိုအရာရွိမ်ား အေပၚ ဆက္ဆံေရး ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိ ျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါပဲ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ညံ့ခ်င္းျခင္း၏ သားေကာင္ျဖစ္ရေသာ ထိုအရာရွိမ်ားအေပၚ စစ္သည္မ်ား၏ အျမင္ကိုလည္းေကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္မႈ၊ စစ္ဘက္အခမ္းအနား ေနရာယူမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ကိုလည္းေကာင္း စဥ္းစားမိပါသလား?

(စ) ေလတပ္ထဲမွ အက္ကြဲသံမ်ား၊ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ အိပ္မက္မဟုတ္၊ လုပ္ဇာတ္မဟုတ္၊ ဖန္တီးခ်က္မ်ား မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလတပ္ေလာက တစ္ခုလုံးက မွတ္ခ်က ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ရာ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေရးတယူ မွတ္သား ၿပီး၊ ေလခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စံနမူနာေကာင္းျပကာ အေျခအေန မွန္အတိုင္း တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ တင္ျပရဲရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အနစ္နာခံကာ မွန္ကန္စြာ ေခါင္းေဆာင္သင့္ေသာ အခ်ိန္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါၿပီေလာ?

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျဖမ်ား ထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တင္ျပခဲ့ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဘ၀တူ ခံစားေနရေသာ ေလသူရဲအခ်ိဳ႕၊ ေလေၾကာင္း အခ်က္ျပႏွင့္ လမ္းျပအရာရွိအားလံုး တို႔လည္း ရွိပါေသးသည္။ အျခားေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း တင္ျပပါ အရာရွိ အုပ္စုမွာမူ ထူးျခားစြာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား က်န္ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးသိရွိ ႏိုင္ေစရန္ ေရြးထုတ္တင္ျပ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ မတ္လ အကုန္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အရပ္ဘက္ ဌာနမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ၀တ္စံု၀တ္ထားေသာ ဦးသန္းေရႊ ဓါတ္ပံုကို ျဖဳတ္ရန္ မည္သူမွ် အမိန္႔မေပးသလို လက္ရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုပြဲ ဆိုေသာ အခမ္းအနားမ်ား ေခါင္းစီးစာတန္း အထက္တြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဓါတ္ပံုႀကီးထဲမွ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ၾကည့္ေနဆဲရွိေနပါသည္။ တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ပါ ဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေလာ၊ ခိုင္းေစခ်က္ေလာ မသိရေသာ လက္တန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထိုေသာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေအာက္မွ သားေကာင္ျဖစ္ရေသာ တပ္မေတာ္သား အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပအပ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: