ဂူဂယ္လ္ ကို ၿပိဳင္ဖို႔၊ ေဖ႔စ္ဘြတ္တြင္ Skype ဗြီဒီယိုကို ထပ္ထည့္


ေဖ႔စ္ဘြတ္သည္ Skpye ႏွင္႔ ပါတနာဖြဲ႔ၿပီး ၄င္း၏ လူမွႈ႔ကြန္ယက္ဆိုဒ္ထဲသို႔ ဗြီဒီယို chat ကို ထပ္ေပါင္း ထည့္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။   ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ပိုင္းအတြင္း ဂူဂယ္လ္က ဗြီဒီယိုျဖင္႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မွႈ

အစီအစဥ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ပညာမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီး Google+ ဆိုဒ္ အသစ္ကို ေၾကျငာလိုက္ျခင္းေၾကာင္႔၊ ေဖ႔စ္ဘြတ္က ယခုလို Skype ႏွင္႔ ပူးေပါင္း အျပိဳင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖ႔စ္ဘြတ္ႏွင္႔ Skype ပူးေပါင္းျခင္းမွာ ယခု ပထမအႀကိမ္မဟုတ္ဘဲ၊ နည္းပညာမ်ား အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ဖို႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ကတည္းက မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဆိုဒ္ႏွစ္ခုစလုံုးရဲ႕ ရွယ္ယာ အမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္သူမွာ Microsoft ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

ေဖ႔စ္ဘြတ္ဆိုဒ္ကို သံုးစြဲသူဦးေရမွာ သန္း ၇၅၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီး၊ ယခု ဗြီဒီယိုျဖင္႔ ေျပာဆိုႏိုင္မွႈ အစီအစဥ္ကိုပါ ထပ္ေပါင္းထည့္ေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ မခ္ ဇာခါဘဂ္ ကိုယ္တိုင္ ေၾကျငာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင္႔ အျခား၀ဘ္ဆိုဒ္ လင္႔ခ္မ်ား မ်ားျပားစြာကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မွႈေၾကာင္႔ လူအမ်ား ေဖ႔စ္ဘြတ္ႏွင္႔ ၿငိေနရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

ယခု ေဖ႔စ္ဘြတ္ ဗြီဒီယို chat မွတဆင္႔ အသံုးျပဳသူႏွစ္ဦး face-to-face ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္ေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Google+ စနစ္ ( plus.google.com.) က ဗြီဒီယိုျဖင္႔ လူအမ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္မွႈအထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ Google ႏွင္႔ facebook ၿပိဳင္ဆုိင္မွႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး၊ Microsoft က ၄င္းႏွစ္ခု၏ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ဆက္ကိုင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: