ၿမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိ္ုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စားဦးေရ ၈ သိန္းေက်ာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံေရး ပင္စင္စား ဦးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရႇိ တုိးျမႇင့္ ပင္စင္လစာေၾကာင့္ ပင္စင္လစာ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၀၀၀၀ မႇ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀ အထိ ခံစားခြင့္ ရရႇိမည္


b41417

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စားဦးေရ ၈ သိန္းေက်ာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံေရးပင္စင္စား ဦးေရ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ ရႇိေၾကာင္း၊ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ ပင္စင္လစာေၾကာင့္ ပင္စင္စားမ်ား အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ပင္စင္လစာ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၂၀၀၀၀ မႇ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀ အထိ ခံစားခြင့္ ရရႇိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာ ေတာင္းခံလႊာ ပံုစံမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ဌာနမ်ားႏႇင့္ နီးစပ္ရာ ပင္စင္ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္/႐ံုးခြဲမ်ားတြင္ ရယူျဖည့္စြက္ၿပီး ပင္စင္လစာ စာအုပ္ႏႇင့္ ယခင္ ပင္စင္လစာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အမိန္႔စာမ်ား ယူေဆာင္ၿပီး မိမိတို႔၏ မိခင္ဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္/႐ံုးခြဲ မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ သတင္းပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပင္စင္ယူခဲ့ေသာ ပင္စင္စားမ်ားအား ပင္စင္ယူခဲ့ေသာၿမိဳ႕ကို ျပန္မသြားရဘဲ ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕တြင္ တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာ ေတာင္းခံလႊာ ရရႇိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္က ကခ်င္ျပည္္နယ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ကေန ပင္စင္ယူၿပီး အခု ရန္ကုန္မႇာေနတာပါ။ တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာ ရဖို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမလဲ ဆိုတာ ပင္စင္ဦးစီးဌာနကို ဆက္သြယ္ၾကည့္ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းက
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေငြစာရင္း႐ံုး (CMA) မႇာ သြားၿပီး ေဆာင္ရြက္လို႔ ရတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေငြစာရင္း႐ံုးခ်ဳပ္ကို ညိႇထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ
တင္ၿပီးရင္ေတာ့ လူေတြ႕ စိစစ္ခံရမႇာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ပင္စင္လစာ တိုးတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္”ဟု အသက္ ၆၅ ႏႇစ္ အရြယ္ရႇိ တပ္မေတာ္ ပင္စင္စား တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနသည့္ သက္ႀကီးပင္စင္စား အတြက္ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာ၀န္ခံ အရာရႇိ၊ ကိုယ္စားလႇယ္ အရာရႇိမ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး လူေတြ႕ စစ္ေဆးခံႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာ ေတာင္းခံလႊာမ်ားအား ပင္စင္ဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခြဲ၊ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း ႐ံုးခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခြဲမ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တိုးျမႇင့္လစာ ႏႈန္းထားမ်ား
အမႇတ္စဥ္ လစာႏႈန္း
၃၅၀၀၀-၁၀၀၀-၄၀၀၀၀
၄၁၀၀၀-၁၀၀၀-၄၆၀၀၀
၄၇၀၀၀-၁၀၀၀-၅၂၀၀၀
၅၃၀၀၀-၁၀၀၀-၅၈၀၀၀
၅၉၀၀၀-၁၀၀၀-၆၄၀၀၀
၆၅၀၀၀-၁၀၀၀-၇၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၁၀၀၀၀
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀
၁၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၀၀၀၀
၁၀ ၁၆၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၀၀၀၀
၁၁ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀
၁၂ ၂၁၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၀၀၀၀
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: