ဆြီဒင္ေက်ာင္းအားလံုးတြင္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ၾကားမည္


ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အတြက္ ဆြီဒင္ မူလတန္းေက်ာင္း အားလံုးတြင္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သင္ၾကားသြား မည္ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

တရုတ္စာ ေရးသားမႈ ေလ့က်င့္ေနေသာ ဆြီဒင္ေက်ာင္းသား“မူလတန္းနဲ႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြ အားလံုးမွာ တရုတ္ဘာသာ စကားကို ပထမဆံုး သင္ၾကားတဲ့ ဥေရာပ တုိင္းျပည္အေနနဲ႔ ဆီြဒင္ကို က်ေနာ္ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။” လစ္ဘရယ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Jan Bjoerklund က ေျပာခဲ့သည္။

ဆြီဒင္ ကေလးငယ္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာစကား သင္ယူေစျခင္းမွာ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပိုမို အင္အား ရရွိေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဘ႑ာေရး သတင္းစာ Dagens Industri သို႔ ေျပာခဲ့၏။

“စီးပြားေရး ကမၻာမွာ လူတုိင္းက အဂၤလိပ္လိုခ်ည္း ေျပာေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရည္အေသြး အင္မတန္ ျမင့္မားလွတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြဟာ ဥေရာပကေန တရုတ္ျပည္ဆီကို ထြက္သြားေနၾကပါၿပီ။ စီးပြားေရးအျမင္ ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပင္သစ္နဲ႔ စပိန္ဘာသာ စကားေတြထက္ တရုတ္ဘာသာ စကားက ပိုၿပီးေတာ့  အေရးပါလွတယ္။” သူက ရွင္းျပ၏။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ဆြီဒင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္ ဘာသာကုို အဓိက ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ အျခားေသာ ေက်ာင္းသင္ ဘာသာစကားမ်ားမွာ စပိန္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာ စကားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး Bjoerklund က နားလည္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္စာ သင္ၾကားေပးႏုိင္မည့္ ဆရာမ်ား လုိအပ္မည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း မူလတန္း ေက်ာင္းအားလံုးတြင္ တရုတ္ဘာသာ စကား သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ သင္ၾကားမႈ ျပင္ဆင္ရန္ ၁၅ ႏွစ္တာ အထိ လုိအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးသတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: