အန္ေကာဝပ္ ဘုရားေက်ာင္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ၿပီ


ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံရွိ ေရွး ေဟာင္း အန္ေကာဝပ္ ဘုရား ေက်ာင္းၾကီးကို ၁၆ ႏွစ္ၾကာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပး လိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔က ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Francois Fillon ႏွင့္ကေမၻာဒီးယား ဘုရင္တို႔က ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဘုရား ေက်ာင္းၾကီးသည္ ၁ဝ၆ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဘုရား ေက်ာင္းၾကီး ျဖစ္ကာ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားShiva အတြက္ ရည္ၫႊန္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဘုရားေက်ာင္း ၾကီးကို သဲဆန္ သည့္ေျမရွိသည့္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ သည္ႏွင့္ အမွ် တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦး ႀကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္က တည္း ထို အေဆာက္ အအုံကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ ေဆာက္ေရး စတင္ခဲ့ဖူးၿပီး ျပည္ တြင္း စစ္ အတြင္း ထိုစီမံကိန္းမွာ တစ္ခန္း ရပ္သြားခဲ့ သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ အစိုးရမွ မတည္ ကူညီမႈျဖင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ နာမည္ေက်ာ္အန္ေကာဝပ္ ရားေက်ာင္း ႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ယူနက္စကို ၏ ကမၻာ႕ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေရးဇုန္ တည္ရွိသည္။ Ref: CNTV.CN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: