အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီ


သဃန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရ စီပါတီသစ္ အမည္ျဖင့္ ပါတီ မွတ္ပံု တင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မွတ္ပံု တင္ခြင့္ကို ေနျပည္ ေတာ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ဦးသိန္း ၫြန္႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ဦးသိန္းၫြန္႔၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကား ေရးမွဴး တာဝန္ ကို ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္မွ တာဝန္ယူ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီသစ္ကို အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၃ ရပ္ေပၚ အေျခခံ၍ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖ ရွင္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရး နည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း ၆ ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူလူ ထု၏ မူလ အခြင့္အေရး မ်ားခံစား ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စား မႈကို ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈေလ်ာ့နည္း ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေရး၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ ဆဲဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာေသာ အာဏာ အလြဲသံုးစား မႈမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ေရး၊ သမၼတ၏ ကတိကဝတ္ မ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈကို အျပဳ သေဘာေဆာင္ ေဝဖန္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာ၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာ ျပန္လည္ ျမင့္မား ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီသစ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးသိန္း ၫြန္႔၊ ဦးၾကည္ျမင့္၊ ဦးဖုန္းျမင့္ ေအာင္၊ ဦးေက်ာ္၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ အပါအဝင္ ဟစ္ေဟာ့အဆိုေတာ္ ရသ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန စာေရးဆရာ ဦးဝင္းေရႊတို႔ အျပင္ အာမခံ ပါတီဝင္ ၂၀ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီဝင္ အင္အား ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါတီ တံဆိပ္ႏွင့္ အလံကို နဂိုရွိၿပီးသား အရိပ္ အေယာင္အား လံုးႏွင့္ ကင္းစင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ သစ္႐ံုးခ်ဳပ္ ကို ၿခံအမွတ္ ၇၂၊ ေလး ေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ ကြက္၊ သဃၤန္း ကြ်န္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဦးသိန္းၫြန္႕၏ ေနအိမ္တြင္ ထားရွိ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္မွ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ အမ်ိဳး သားဒီမိုက ေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ ခြဲ ထြက္လာၾက သူမ်ားျဖစ္ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: