အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ လိုသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ျဗိတိန္ကုိ ေရြးသင့္ ေသးလား


“ကြ်န္ေတာ္ လာခဲ့ တုန္းကလို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လာမယ့္ ေက်ာင္းသား ေတြအတြက္ အခု အဆင္မေျပ ေတာ့ပါ ဘူး”ဟု ေျပာလာ သူမွာ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂ႏွစ္ၾကာ ေရာက္ရွိေနေသာ ကိုဧရာထြဏ္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္ သား ျပည္ဝင္ ခြင့္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပ ေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား အသြင္ လည္း တစ္ဦး အပါ အဝင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားသည္ အလုပ္သမား ဗီဇာရရွိရန္ ခက္ ခဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ဆီသို႔ ေက်ာင္း သားမ်ား အသြင္ေဆာင္၍ ျပည္ဝင္ခြင့္ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္း တက္ေနစဥ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ႏွစ္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ ေက်ာင္းသား အျဖစ္ ေနထိုင္ခြင့္၊ ေက်ာင္းၿပီး ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၂ႏွစ္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ခြင့္၊   ေက်ာင္းသား    ျပည္ဝင္ခြင့္ အဆင္ေျပ ေန မႈ၊ လူ႕အခြင့္ အေရး စသည့္ အေထြေထြေသာ အခြင့္အ လမ္းမ်ား တည္ရွိမႈေၾကာင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေန ထိုင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္လိုေသာ ေက်ာင္းသား တိုင္း အတြက္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနခဲ့ သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥတစ္ခု ေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနခ်ိန္ ဒီကို အရင္ေရာက္ေန တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ယူေကကို ေက်ာင္းသား ဗီဇာနဲ႔လာ ခ်င္ရင္လြယ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ေရာက္လာတာပါ။ ကြ်န္ ေတာ္ ယူေကကို ေက်ာင္းသား ဗီဇာနဲ႔ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ေရာက္တယ္။ ဗီဇာကို ေတာ္ေတာ္ လြယ္လြယ္ ကူကူနဲ႔ ရခဲ့တာပါ”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကဆိုသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ ေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တရား ဝင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ထက္ ပို မို၍ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မွ အမည္ခံ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ ရရွိေရး ကိုသာ ဦးတည္ေနခဲ့သလို ေက်ာင္း သားမ်ားသည္လည္း ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ တက္ေရာက္ရင္း ေက်ာင္းသား ဗီဇာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကလ်က္ရွိၾကသည္။

“လန္ဒန္ ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းက အမည္ခံေက်ာင္းျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒါေပ မဲ့ ေဖာင္ဖ်က္ သလိုလုပ္ၿပီး ထြက္လာတာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမွာ ဆက္ေနဖို႔ကလည္း သိပ္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မဟုတ္ေတာ့ အဆင္ေျပ တာနဲ႔ ဆက္ေန ျဖစ္သြားတာ ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္စအခ်ိန္က ယူေကမွာ စီးပြား ေရး ျပန္လည္ စန္းပြင့္ ခ်ိန္ဆိုေတာ့ အလုပ္ ကလည္း အရမ္းေပါပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာနဲ႔ ေနတဲ့သူေတြ က တစ္ပတ္ နာရီ၂၀ပဲ အလုပ္လုပ္ ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပ မယ့္ သိပ္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးမရွိေတာ့ အလုပ္ ရွင္ေတြက နာရီ ပိုလုပ္ ခ်င္ရင္ လုပ္ခြင့္ေပး ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔လူလိုလို႔ ကိုယ္က မလုပ္ရင္ေတာင္ စိတ္ဆိုးၾက ပါေသး တယ္”ဟု ၿဗိတိန္ေရာက္ခါစ အေျခ အေနအား ကိုဧရာထြဏ္းကရွင္းျပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ားမွ ကမၻာစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလ ၂၀ဝ၉ခုႏွစ္၊ မတ္လေနာက္ ပိုင္း ၿဗိတိန္   ေက်ာင္းသား ျပည္ဝင္ခြင့္ မူဝါဒ အေျပာင္း အလဲႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

တီယာဖိုးေခၚ အမွတ္ေပးစနစ္ကိုအေျခခံေသာ ေက်ာင္းသား ျပည္ ဝင္ခြင့္ပံုစံကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္အား ဘဏ္ေငြစာရင္း ၂၈ ရက္ ျပသမႈအတြက္ ၁၀မွတ္၊ ပညာ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္(CAS) ရရွိမႈအတြက္ အမွတ္၃၀၊ စုစု ေပါင္း အမွတ္၄၀ရရွိပါက ေက်ာင္းသား ျပည္ဝင္ ခြင့္ရ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျပာင္းအလ ဲသည္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္း သားသြားေရာက္မႈ တစ္ဟုန္ ထိုး ျမင့္တက္ သြားေစခဲ့သလို ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ယင္းႏိုင္ငံသို႔ အေျမာက္အျမား ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိရန္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေသာ ပညာေရး ေအဂ်င္စီမ်ား သိသိသာသာ တိုးပြား လာခဲ့သည္။

၁၀ မွတ္ရရွိမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း ၂၈ ရက္ စာအ တြက္ အတိုးျဖင့္ ေခ်းျခင္း၊ အတုျပဳ လုပ္ျခင္း၊ အမွတ္ ၃၀ရရွိမည့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္(CAS) အတြက္ အ မည္ခံေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း မွ ေအးဂ်င့္ အခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္း၍ အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ေက်ာင္းသားျပည္ဝင္ခြင့္ မ်ား လြယ္ကူ ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အဲဒီ့တုန္းက ေကာက္ညႇင္း ေပါင္း သည္ပါ ယူေကေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီ့ ေကာင္မေလး က ေငြစု ထားၿပီး သြားတာေလ။ က်ပ္သိန္း ၇၀၊ ၈၀ ဆို ယူေကေရာက္တယ္”ဟု အလုပ္ လုပ္ကိုင္ လိုသည့္ ေက်ာင္း သား မ်ားအား ၿဗိတိန္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပး ေနေသာေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ မန္ ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ကေျပာ သည္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယူေက ေက်ာင္းသား ျပည္ဝင္ ခြင့္အတြက္ မူဝါဒ အသစ္အခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သလို စိစစ္ တင္းက်ပ္ မႈမ်ားလည္း ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

အဓိက အေနျဖင့္ ၎ႏုိင္ငံရွိ အ မည္ခံေက်ာင္း မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း သား လက္ခံ ႏိုင္မည့္ေက်ာင္းမ်ား ကို အဆင့္မ်ားခြဲျခားထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္ (CAS) အားလြယ္လြယ္ကူ ကူမရရွိႏိုင္ေတာ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း သားမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစ ကားကြ်မ္းက်င္မႈကို လည္းပိုမိုစစ္ ေဆးလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားျပည္ဝင္ခြင့္ကို ကိုင္တြယ္ေသာ ယူေက ေဘာ္ဒါ ေအဂ်င္စီသည္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံမွ အမည္ခံေက်ာင္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္း ေနရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတ ကာေက်ာင္းသား မ်ားဘက္သို႔ ေျခ လွည့္လာခဲ့သည္။ ပညာအမွန္ တကယ္ သင္ယူရန္ လာေရာက္ ေသာေက်ာင္းသား မ်ားကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လာလုပ္ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပၚထင္ထင္ေၾကညာခဲ့ သည္။

ထို႔သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယူ ေကသို႔လာေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား မ်ားကို စိစစ္ေန႐ံုသာမက ယူေက တြင္ေရာက္ ရွိေနေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားကိုပါ တရားမဝင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းရွိ၊ မရွိလိုက္လံစစ္ ေဆးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား ဗီဇာသက္ တမ္းတိုးရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အမွားအယြင္းေတြ႕ရွိပါက ေနထိုင္ ခြင့္ဖ်က္ သိမ္း ျခင္း၊ တရားမဝင္ေန ထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို လည္း ေဈးဆိုင္မ်ားတြင္ လိုက္လံ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး လ်က္ရွိ သည္။ ယူ ေကေဘာ္ဒါ ေအဂ်င္စီ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး တစ္ဦး သည္ လည္း တရားမဝင္ ေနထိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လမ္းေဘးေဈးဆိုင္ တစ္ခု၌ ဖမ္းဆီးရမႈ တြင္ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရ သည္။ “တစ္ခါမွ မၾကား ဖူးဘူး။လူ႔ အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီး က ဘူတာ႐ံုေရာ၊ ပြဲေဈးေတြမွာ လိုက္ဖမ္း ေနတယ္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာသြားတိုးရင္ ျပန္ပို႔ခံရမွာ ေၾကာက္လို႔ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ေတြ overstay (တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈ) ျဖစ္တဲ့သူရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈတဲ့ သူေတြ မ်ားလာ တယ္”ဟု သက္တမ္း ရင့္ ယူေက ပညာေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခု ကေျပာသည္။

လက္ရွိ စာရင္းကိုင္ပညာ သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကလည္း စာသင္ခန္းတြင္ ပညာသင္ယူရခ်ိန္မ်ား၍ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲက်႐ံႈးပါက ေက်ာင္းလခ ဆံုး ႐ံႈးမည့္အျပင္ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးပါက အခက္အခဲရွိႏိုင္၍ ေက်ာင္းပိတ္ရာသီကာလတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ေျပာသည္။ ယူေကေက်ာင္းသားျပည္ဝင္ခြင့္မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ၿပီးဆံုးျခင္းမရွိေသးေပ။ ယခု ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကံရြယ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက အမွန္တကယ္ပညာသင္ယူ၍ ေက်ာင္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားတရားဝင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တကၠ သိုလ္တက္ေရာက္မွသာ တစ္ ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အစိုးရပံ့ ပိုးထားေသာေကာလိပ္တြင္ တက္ ေရာက္ပါက တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀နာရီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေကာလိပ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါ က လံုးဝ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိ မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ယူေကေဘာ္ဒါ ေအဂ်င္စီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထား သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ထပ္မံ အထိနာ ေစေသာ အခ်က္မွာ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ျပီးဆံုး၍ ဒီဂရီဘြဲ႕ရရွိေသာ သူမ်ား အတြက္ ထုတ္ေပး ေနေသာ ၂ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ(Post Study Work)ကို လာ မည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ရပ္ ဆိုင္း ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား ဗီဇာအား ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကိုင္ေဆာင္ေနေသာ ႏွစ္ ခ်ိဳ႕ေက်ာင္း သား ႀကီးမ်ားကိုလည္း သက္တမ္း ထပ္တိုးေပးမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

“၂၀ဝ၇-၂၀ဝ၈ ေနာက္ပိုင္း ေလာက္ကစၿပီး တကယ့္ကိုမွန္မွန္ ကန္ကန္ေက်ာင္းတက္ၿပီး ေနာက္ ပိုင္းကလည္း လိုသမွ် ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ တဲ့သူေတြကေတာ့ အဆင္ေျပၾက ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး လာတဲ့သူေတြ၊ အလုပ္နဲ႔ ေက်ာင္း နဲ႔တြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြ ေတာ္ ေတာ္ေလးကို အဆင္မေျပျဖစ္ေန တာေတြေတြ႕ရ၊ ၾကားရ တယ္။ ၿပီး ေတာ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကလည္း လက္ ရွိ အာဏာရ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရက စီမံကိန္းခ်ၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တင္းက်ပ္ ေျပာင္းလဲေနတာက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အ ႀကီးမား ဆံုး အခက္အခဲပဲ။ ျမန္ မာေက်ာင္းသားေတြကို အထိနာ ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ အလုပ္လုပ္ ခြင့္ကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ကန္႔ သတ္လိုက္တာပဲ။ အခုဆို ပို ေတာင္တင္းက်ပ္ဦးမယ္။အေနာက္ က ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွ ႏို႔မို႔ဆိုမလြယ္ဘူး။ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း ေက်ာင္း သားအလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့သူကို ခြဲ ျခားရမယ့္ဟာက အလုပ္႐ႈပ္ ေတာ့ ေက်ာင္းသားဗီဇာဆို အလုပ္မ ခန္႔ခ်င္ေတာ့ဘူး။

အဲဒါ အလုပ္ေကာင္းေတြမွမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုးအရင္က လြယ္လြယ္ကူကူရႏိုင္ခဲ့တဲ့စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာေတာင္ ေက်ာင္းသားဗီဇာသမားဆို အလုပ္မေပးေတာ့တာပါ”ဟု ယူေကတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုဧရာထြဏ္းက ေျပာျပသည္။ ယူေကေဘာ္ဒါေအဂ်င္စီ၏ ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဘဏ္မဟုတ္ ပါက ျပည္ဝင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါဝင္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းမွ ဘဏ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ မည္ဟု ယူေကေဘာ္ဒါ ေအဂ်င္စီ၏ အေျပာင္းအလဲမူဝါဒ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း လက္ရွိ ခ်ိန္ထိ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ိဳး မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

ယူေက ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းအခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ျပည္တြင္း ရွိ ဘဏ္သံုးခုသည္ အထက္ပါ ေၾကညာ ခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနလ်က္ ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္း လခႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ အတြက္ ဘဏ္ေငြ စာရင္းအား ယင္းဘဏ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ျပသပါ က ေက်ာင္းသားျပည္ဝင္ခြင့္ အ ပယ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာသည္။ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေအ ဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ထံ ေရာက္ရွိ သြား၍ ဘဏ္ေငြ စာရင္း က်ပ္သိန္း သံုးရာ ခန္႔ျပစရာ မရွိေသာ ေၾကာင့္ အတိုး စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စာရြက္ စာတမ္း အတုျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္မိ ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား သည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ အတြက္ ပညာ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီ ေသာ္လည္း အပယ္ခံ ရျခင္းသာ မက ဆယ္နွစ္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပညာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွ သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ပညာ သင္သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္ တြင္း ေအဂ်င္စီ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ကိုဧရာထြဏ္းက “ကြ်န္ေတာ့္ ေရွ႕မွာ ျမင္ရၾကားရတာ ေျပာရ ရင္ ပညာေရးကို တကယ္နား လည္ၿပီး ေစတနာနဲ႔လုပ္တဲ့သူရွား တယ္။ ေက်ာင္းသားရေရး အဓိက ဆိုၿပီး ပြဲစားဆန္ဆန္ မစားရ ဝခမန္း ေတြေျပာၿပီး လုပ္တာေတြ ရွိတယ္။ အရင္က ျပည္ဝင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းေတြက လႈပ္သာလွည့္ သာရွိေတာ့ ေက်ာင္း အေရြးမွား သြားဦး၊ ေျပာင္းဖို႔က လြယ္တယ္။ အခု အဲ့ဒီအခ်က္ကို ေက်ာင္းသား ေတြသတိျပဳရမယ္။

ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အႀကံေပးေတြ နည္းေနပါေသး တယ္။ ေက်ာင္းကေလးတစ္ ေက်ာင္း၊ ႏွစ္ေက်ာင္းေလာက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္ မ်ား မ်ားရမယ့္ေက်ာင္းကိုပဲ အတင္း ၫႊန္းတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တကယ့္ကို နာမည္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္းစံုေတြ နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေက်ာင္းသားရဲ႕ ပကတိလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းမ်ိဳးကိုရွာေဖြေပးၿပီး ဝန္ ေဆာင္မႈေပး တဲ့သူ နည္းေနပါ ေသးတယ္။ ဒီကိုလာမယ့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ေတြကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လာေစခ်င္ တယ္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကိုေပါ့။ ေက်ာင္းလာတက္မယ္ဆို ဘယ္ လိုအဆင့္ပဲ လာတက္တက္ IELTS အမွတ္ ၆၊ ၇ ေလာက္ထိ ရႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျပင္ဆင္ထားသင့္ တယ္။ ဒီက အေျပာင္းအလဲေတြ ကိုလည္း မ်က္ျခည္ မပ်က္ေလ့ လာေစခ်င္တယ္”ဟု ေဝဖန္သံုး သပ္အႀကံျပဳသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား မ်ားအား တစ္ခ်ိန္က ေပးအပ္ခဲ့ သည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အခက္အခဲျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယူေကေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္လာသည္ရွိသလို စင္ကာပူသို႔ ေရာက္သြားသူမ်ားရွိေနသည္။

ယူေကသြားဖို႔ ျပင္ေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား မေလးရွား၊ စင္ကာပူဘက္သြားဖို႔ ဦးတည္ရာ ေျပာင္းလိုက္သူမ်ား ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္ မ်ားအား အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသူတစ္ဦးက “ ျမန္မာေက်ာင္း သားေတြမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိပါဘူး”ဟုဆိုသည္။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: