ျမန္မာျပည္တြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္


ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပမာဏဟာ ျပည္နယ္လူဦးေရရဲ႕ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အျခားေဒသေတြထက္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ကအတိုင္း ဆက္လက္ တည္ရွိေနတယ္လို႔ ဇြန္လထုတ္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ UNDP စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွမ္း ေဒသေပါင္းစုံက အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၈,၆၆၀ ကို ၂၀၀၉ နဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အလားတူစစ္တမ္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အစားအစာ မလုံေလာက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲသားေတြဟာ အစားအစာ ေစ်ႏႈန္းျမင့္တက္မႈနဲ႔ ေျမယာ မရွိတဲ့ လယ္သမားဦးေရ မ်ားလာတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆင္းရဲႏႈန္း ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့က႑မွာ အိမ္ေထာင္စု အေျခအေန၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေသဆုံးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေငြေၾကး သုံးစြဲနုိင္မႈနဲ႔ စုေဆာင္းႏုိင္မႈေတြကို ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စစ္တမ္းအရ အိမ္ေထာင္စုတခုခ်င္းစီ ပွ်မ္းမွ်ဦးေရ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၆ ဦးႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာ လူငယ္အမ်ားအျပား နိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: