တီဗီ အလြန္ ၾကည့္က အသက္ တိုႏိုင္သည္


႐ုပ္ျမင္သံၾကား အလြန္ၾကည့္႐ႈ ျခင္းက ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အခ်ိန္ မတန္မီေစာစီးစြာ ေသဆံုးမႈ ေဘးဥပါဒ္မ်ားကို တိုးပြားေစေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ဟားဗက္တကၠသိုလ္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေက်ာင္းမွ သုေတသီတို႔က သူတို႔၏ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ၏ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို ႏွစ္နာရီထက္ပိုမို ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္႐ႈျခင္းက ဆီးခ်ိဳ ႏွင့္ ႏွလံုး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေဘးဥပါဒ္ကို တိုးပြားေစသည္ဟု သိရသည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္႐ႈျခင္းကို တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးနာရီထက္ ပိုမိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ အခ်ိန္မတန္မီ ေစာ၍ေသဆံုးမႈ ေဘးဥပါဒ္ကို တိုးပြားေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ေန႔စဥ္ ႏွစ္နာရီထက္ပိုမို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေဘးဥပါဒ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေဘးဥပါဒ္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခ်ိန္ မတန္မီ ေစာစီးစြာေသဆံုးမႈေဘးဥပါဒ္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အခ်ိန္သံုးနာရီ ထက္ပိုလြန္ ကာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးႏွင့္ အခ်ိန္မတန္ မီေသဆံုးမႈ ေဘးဥပါဒ္မ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ငါးနာရီခန္႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕တြင္ ထိုင္တတ္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔အေလ့ အထမွာ ကမၻာ တစ္လႊားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ဥေရာပတြင္ လူအမ်ားသည္ သူတို႔၏ အားလပ္ခ်ိန္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္း တတ္ၿပီး ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အားလပ္ခ်ိန္၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေလးနာရီၾကာမွ်အခ်ိန္ ျဖဳန္းတတ္သည္ဟု ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: