အသက္ ၆၀ အရြယ္ခန္႔ထိ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ေလွ်ာက္ထား မႈရွိ


ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံ ေလွ်ာက္ထားၾကသူမ်ားအနက္ လူငယ္အမ်ားစု ပါဝင္သကဲ့သို႔ အသက္ (၆၀) အရြယ္ခန္႔အထိ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ အမ်ားစုမွာ အမ်ားဆံုး အသက္ (၅၀) ခန္႔ အထိသာ လက္ခံတတ္ေလ့ ရွိသည္။ ကုမၸဏီ အမ်ားစုမွာလည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္လိုျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

အသက္ႀကီးပိုင္း ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ အမ်ိဳးသားပိုမ်ားၿပီး GM / Admin Manager ႏွင့္ HR Manager ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ ရာထူး အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရး ရာထူးကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအားလည္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားရွိသည္။ “ကြ်န္မဆီ ေရာက္လာရင္ေတာ့ အသက္ အရမ္းႀကီးေနရင္ ကြ်န္မ လက္မခံ ပါဘူး။ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္မဲ့ သားသမီးတို႔ ဘာတို႔ မရွိဘူးလား။ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ႀကီးေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ မသင့္ေတာ္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ် ေျပာဆိုၿပီး ျပန္လႊတ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို ေျပာျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: