ထူးခြ်န္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအား ပညာ သင္ဆု ၆၀% အထိ ခ်ီးျမႇင့္မည္


မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ KUALA LUMPUR INFRASTRUCTURE UNIVERSITY COLLAGE (KLIUC) တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသူ /သား မ်ားအား ပညာသင္ဆု ၆၀% ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Synergy Education မွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ IGCSE/GCE O-LEVEL ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Engineering (Civil/Electrical & Electronic, Mechanical, Automotive) Architecture, IT, Business, Biotechnology ႏွင့္ Communication ဘာသာရပ္မ်ားျဖစေၾကာင္း သိရသည္။

IELTS (5.0) ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး IELTS အမွတ္ မရရွိသူမ်ားမွာ KLIUC ၏ အဂၤလိပ္ စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ တက္ေနဆဲႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားလည္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလ Intake တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ထူးခြ်န္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အရည္ အခ်င္းအေပၚမူတည္၍ ၃၀% မွ ၆၀%အထိ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။ KLIUC သည္ မေလးရွားတြင္ ခိုင္မာထင္ရွားသည့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသး စိတ္သိရွိလိုပါက Synergy Education ဖုန္း – ၅၅၈၄၂၈သို႔ ဆက္ သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: