နိုင္ငံေရး ပါတီ ေျခာက္ပါတီမွ ၂၀ဦး ဂ်ပန္သို႔ ေလ႔လာေရး ခရီးသြားမည္


အာရွ အင္အားႀကီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီ ေျခာက္ပါတီမွ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ ၂၀ ဦးသည္ ကိုးရက္ၾကာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ (ယေန႔)တြင္ သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္ပါခြင့္ရရွိမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီထံမွ သိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဂ်ပန္သို႔ ေစလႊတ္ ရာတြင္ ပါတီ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ လိုက္ပါႏိုင္ရန္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက The Voice Weekly ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းခရီးစဥ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၁၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အား စုပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီညြတ္ ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသား မ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ႏွစ္ဦးႏွင့္ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏွစ္ဦး အသီးသီး အဆိုျပဳအမည္ စာရင္း တင္ထားေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထံမွသိရ သည္။ ယင္းခရီး စဥ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ အဆိုျပဳ အမည္ စာရင္း တင္ထားသူ ၁၀ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီမွ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ သံုးဦးပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳ အမည္ စာရင္း တြင္ ေဖာ္ျပထား ခ်က္အရ သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍   ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား မႈႏွင့္ အေရးေပၚအကူ အညီမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ယခုထက္ပိုၿပီး ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတိုးေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကား သည္။ ခုနစ္ႏွစ္ တာ ကာလ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပါလီမန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး Ms.Makiko Kikuta ႏွင့္အဖြဲ႕ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္လာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ မ်ားကို တရားဝင္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: