အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ လိုသူမ်ား အတြက္ ULEC မွ တန္းခြဲ သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္


အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ လိုသူမ်ား အတြက္ Unique Life Education Center မွအဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားလိုသူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အထိေရာက္ဆံုး သင္႐ိုးၫႊန္မ်ားျဖင့္ တန္းခြဲ သစ္မ်ားကိုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ Unique Life Education Center သင္တန္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သြား ေရာက္သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ Band Score 6.0 ႏွင့္ အထက္ ရလိုသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကို စနစ္တက်ေလ့လာလိုသူ မ်ားအတြက္ IELTS Preparation သင္တန္း၊ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားရရွိ လိုသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြင္ဝင္ေနသူမ်ားအတြက္ Business Communication စသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသင္တန္း မ်ား၏သင္တန္းသစ္မ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ULEC မွ ဒါ႐ိုက္တာေဒၚပို႔ပို႔ၾကည္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။ ULEC မွ ပို႔ခ်သည့္ အထက္ပါသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုပါက အမွတ္ ၉၇-ဒီ၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ဖုန္း ၅၄၂၆၉၁ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: