ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညႇိ ေပးႏိုင္ေသာ ဝတ္စံုအား အိႏၵိယ တီထြင္


ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ကို လိုက္၍ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္အား ထိန္းသိမ္းေပး သည့္ “အသိဥာဏ္ရွိ” ဝတ္စံု တစ္မ်ိဳး အား အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Dhama Innovations ကုမၸဏီက တီထြင္ထုတ္ လုပ္လိုက္ ေၾကာင္း Engadget Website တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အပူခ်ိန္(ဝ)ဒီဂရီမွ (၁၀ဝ)ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယက္စ္ အတြင္း လိုသလို ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသာ ဝတ္စံုကို ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲကို အာ႐ံုခံ ကာ ဝတ္ဆင္ ႏိုင္ရန္ စီမံ ထား ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေနပူထဲသြား လာေနခ်ိန္တြင္ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးၿပီး အဲယားကြန္း ဖြင့္ထား ေသာ အေဆာက္အဦး တိုက္တာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လိုက္ သည္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေႏြးေထြးေစရန္ အပူခ်ိန္ျပန္ ထုတ္ေပးမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္ျမင့္ ဝတ္စံုကို ClimaWare ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး Mass- achusetts နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း Kranthi Kiran Vistakula က တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Kranthi သည္ Dhama Innovations ၏ တည္ေထာင္ သူႏွင့္ CEO လည္းျဖစ္ သည္။ Laptop မ်ား အပူခ်ိန္လြန္ကဲ ျခင္းကို တားဆီးသည့္ေနရာ၌ အသံုး ျပဳေသာ Peltier Effect ေခၚ အပူစီး ကူးမႈပံုစံ တစ္မ်ိဳးကို ClimaWare တြင္ အသံုးျပဳ ထားၿပီး Nano နည္း ပညာ အေျခ ခံထား သည္ဟု သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: