ဆင္းရဲသား အမ်ားပိုင္ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္သင့္


ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ေခ်း ငွားျခင္းထက္ ဆင္းရဲသား အမ်ားပိုင္ ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။ ”တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ ဆိုရင္ ဆင္းရဲသားအမ်ားပိုင္ ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္ေရးကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ဦးေဆာင္လုပ္ သြားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုသြားမွ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အစြမ္းအစေတြ ထုတ္ေဖာ္ ျပသႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးထူေထာင္ ေပးမွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံေပးမွ ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းမွာပါ။ ဆင္းရဲသား အမ်ားပိုင္ဘဏ္ တစ္ခုထူ ေထာင္ဖို႔ ကိုလည္း ေနာင္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ တင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီလို ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးအဖြဲ႕အစည္း ကလုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ သြားမွာ” ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇြန္လ ၂ဝ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၁) အစည္းအေဝး၌ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္ MDG ရည္မွန္းခ်က္ ၁ အရ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို လာမည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ၄င္း၏သမၼတသက္တမ္းကာလအတြင္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဆင္းရဲ ျခင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ ဒဂံုေတာင္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕မ်ားသည္ တူညီသည့္ လူတန္း စားမ်ား မ်ားစြာေနထိုင္ၾက ေၾကာင္း ဦးၾကည္ျမင့္က ဆိုသည္။ ဦးၾကည္ျမင့္ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္း အလုပ္သမား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အေရး အဆို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မၾကာမီ ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ေပၚ လာမည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: