ပဲဆီေဈး က်ေသာ္လည္း ေျမပဲ ဆံေဈး ျမင့္တက္


ေျမပဲဆီဟာ ဆီစားသံုးသူ မ်ားရဲ႕ ပထမဆံုး အႀကိဳက္ ျဖစ္တဲ့ ဆီ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲ ဆံေဈးဟာ ပိႆာ ၁၀ဝကို ဇူလိုင္လ ပထမပတ္ အေရာက္ ၁၀ဝ၀ဝ က်ပ္တိတိ ေဈးျမင့္ခဲ့ၿပီး ေျမပဲဆီ ကေတာ့ ၁၀ ပိႆာကို ၂၀ဝ၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေျမပဲဆံဟာ နယ္ေပါင္းစံုက ေပၚပင္ ကာလနဲ႔ စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေနာက္တစ္လခန္႕မွာ ေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္က ေျမပဲေတြ ေပၚလာေတာ့မွာပါ။ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ကန္ ႀကီးကုန္းေဒသေတြက အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမပဲဆံ အခုလို ေဈးျမင့္တာဟာ Export ဝယ္လက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲဆီေဈးက်တာကေတာ့ ဆီဆံ ေဈးက်တာရယ္ စားအုန္းဆီေဈးက် တာတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရ ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေျမပဲဆံ ၁၀ဝ ပိႆာကို Export ဆံ(ထိပ္စ) ၂၂၀ဝ၀ဝက်ပ္၊ (အလတ္ စ) ၂၀ဝ၀ဝ၀က်ပ္နဲ႕ (ေအာက္စဆီဆံ) ၁၆၅၀ဝ၀ က်ပ္ ေဈးေပါက္ေနပါ တယ္။ ေျမပဲဆီကေတာ့ ၁၀ပိႆာ ကို ၃၇၀ဝ၀ က်ပ္ ေဈးေပါက္ ေနပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: