ဟုမၼလင္းေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ေခတ္သစ္မဲဇာေလတပ္ရြာ- အပိုင္း(၁)-(၂)


ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗုိလ္မွဴး မ်ိဳးသူရ

အခုတင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညီေနာင္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား ကဲ့သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ေလတပ္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း မွ်ေ၀ခံစားမႈ ကို တင္ျပသြားပါမယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ လႈပ္ရွားေနၾကရေသာ ေလတပ္သားမ်ား အဖို႔ေတာ့ စြမ္းရည္ျပည့္၀ ၍ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ တပ္မေတာ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနမႈ မ်ားနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားရဲ႕ စူးေရာက္လွေသာ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ မ်ားကို သိရွိ သံုးသပ္ႏိုင္ၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္မ်ား ရွိသလို၊ စစ္ဦးစီးဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စစ္ေထာက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုး တပံုစံတည္း ရွိရမည္ဆိုကာ သင္တန္းမ်ား၊ ရာထူးခန္႔ထားေရးမ်ား စတဲ့ အခ်က္မ်ားကို တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မညီမွ်မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနေသးတာကို အားလံုး ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ဟုမၼလင္းေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္အား ေတြ႔ျမင္ရပံု

ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခ်က္မွာ ေလတပ္ဟာ ေလယာဥ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ံသန္းေရးအုပ္အသီးသီးရွိ ေလယာဥ္မ်ားဟာ သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေလယာဥ္မ်ားအား အလွည့္က် ေန႔စဥ္ ပ်ံသန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္မ်ားအား ၂၄ နာရီ အတြင္းပ်ံသန္းမႈ အသင့္ရွိႏိုင္ေရး စစ္ေဆးျခင္း(Before Flight Inspection-BFI)ကို လုပ္ငန္း ၆ မ်ိဳးမွ စစ္သည္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနရသကဲ့သို႔၊ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း (After Flight Inspection-AFI) ေခၚ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးမႈ/ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိ/မရွိ ေနာက္တႀကိမ္ ပ်ံသန္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္တို႔အား ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေလယာဥ္အေရအတြက္၊ ပ်ံသန္းတဲ့ ေခါက္ေရ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ကာ ကြာျခားေသာ္လည္း ေလတပ္စခန္းအသီးသီးရွိ ေလယာဥ္အုပ္မ်ားမွ စစ္သည္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေန႔စဥ္ပံုမွန္တာ၀န္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီဥတုဆိုးရြားျခင္း၊ ပ်ံသန္းမႈ ရပ္နားထားျခင္းမွအပ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့ စက္မႈလက္မႈ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ တာ၀န္တြင္ ေလတပ္စခန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ကင္းတာ၀န္ကလည္း ထပ္ေဆာင္း ပါလာတတ္ရာ၊ ပ်ံသန္းေရးကို မထိခိုက္ေစပဲ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ေန႔႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေလသူရဲမ်ားဟာလည္း အလွည့္က် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေရးဆြဲကာ ပ်ံသန္းေရး သင္ခန္းစာမ်ားအား အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပ်ံသန္းရေသာ ေလသူရဲအဖို႔ ေလယာဥ္ေမာင္းခန္းအတြင္း ၀င္ခ်ိန္မွစတင္ကာ ေလထဲတက္ၿပီး၊ ေျမျပင္ေရာက္ရွိက စက္ပိတ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလယာဥ္တက္ခ်ိန္မွ ဆင္းခ်ိန္အထိ အသက္ေပး ေဆာင္ရြက္ ေနရပါတယ္။

သတိတခ်က္ လစ္သည္ႏွင့္ ဘ၀ဆံုးႏိုင္တဲ့ ေန႔စဥ္ ဘ၀တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေတြဟာ ပ်ံသန္းနာရီ ကုန္ဆုံးေနတဲ့အျပင္ ေဟာင္းႏြမ္းေနတာေၾကာင့္ ေလသူရဲမ်ား ေလယာဥ္မတက္ခင္ ဘုရားစာ ရြက္ဖတ္ဆုေတာင္းရတာလည္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တစ္ရပ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဤေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး ထြက္စဥ္ကာလ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ား တာ၀န္ထမ္းရြက္ရမႈႏွင့္ ေလတပ္သားတို႔ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အေျခအေနတရပ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္သိေစလိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလတပ္ဟာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာ ရွိေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ပ်ံသန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တိုင္းအတြက္ ေန႔စဥ္ စြန္႔စားမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနရပါတယ္။ ေလယာဥ္တစ္စီး ပ်ံသန္းမႈအတြက္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အေထာက္အကူျပဳယာဥ္ စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေလတပ္စခန္းမ်ားဟာ ေရွးယခင္ ကတည္းကပင္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔မွသာလည္း ေလတပ္ဖြဲ႔အတြက္ ျပည့္စံုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ ရႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စြမ္းရည္ျပည့္၀၍ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေၾကြးေၾကာ္တဲ့ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားဟာ ေရွ႕ေနာက္ ဆင္ျခင္မႈမရွိပဲ လက္တန္း စိတ္ကူးယဥ္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ား တည္ေထာင္ေစေသာ အခါတြင္ ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေလတပ္ရဲ႕ မဲဇာရြာေလး ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္ မတ္ လတြင္ စတင္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ ေစခဲ့ပါတယ္။ စတင္တည္ေထာင္ စဥ္က ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးအား ေလတပ္စခန္းအသီးသီးမွ အဆိုးဆံုးေသာ၊ အပယ္ခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စစ္သည္(၃၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးစ အရွည္ ၁၂၀၀၀ ေပရွိ ဟုမၼလင္း ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ ေနရာခ် ဖြင့္လွစ္ ေစခဲ့ပါတယ္။ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ဟုသာ အမည္ရ ဆိုေသာ္လည္း အေဆာက္အဦးမ်ား မရွိဘဲ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ေလယာဥ္ကြင္းအနီး မွ ခမရ-၁၁၁ ရွိ လိုင္းခန္းမ်ားတြင္သာေနရင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အပိုင္း(၂)

ဟုမၼလင္းေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္(သို႕မဟုတ္)ေခတ္သစ္မဲဇာေလတပ္ရြာ- အပိုင္း(၂)

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ Bell-205 ႏွစ္စီးႏွင့္ Bell-212 တစ္စီးပါ၀င္ေသာ အမွတ္ (၈၇) ရဟတ္ယာဥ္အုပ္အား ေျမျပင္အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္းမွ ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစၿပီး ပ်ံသန္းေရး စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၈ အတြင္း ေခတၱေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး အမည္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားဟာ ေလတပ္စခန္း ဧရိယာအတြင္းမွ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားအား ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ တပ္နယ္ရဲ႕ ေရႊေမွ်ာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရယူျခင္း၊ GE တပ္နွင့္ ေပါင္းလ်က္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးေပၚမွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို၊ တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးမွ ျပစ္မႈမ်ားတဲ့ အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ား၊ ကြပ္ကဲမႈ အဆင္မေျပတဲ့ အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပတဲ့ အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ားအား “ ဟုမၼလင္းေရာက္သြားခ်င္လား ” ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာကာ အင္အား ၁၃၀ ခန္႔ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဟာ ဟလခ ေခၚ ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တေခါက္မွ မေရာက္လာခဲ့ဘဲ၊ မိသားစုမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ေထာက္ပ့့ံမႈ ျဖစ္တဲ့ Y-8 ေလယာဥ္ႀကံဳကိုပင္ ၂ လ တေခါက္ ပုံမွန္လာေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၈ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ထြန္းအား ဟလခ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တာ၀န္ေပး ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ထြန္းဟာ ျမစ္ႀကီးနား ဌာနခ်ဳပ္မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနစဥ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)ႏွင့္ မေျပမလည္ျဖစ္ကာ အျပစ္ေပးတဲ့ အေနျဖင့္ ဟုမၼလင္းသို႔ အပို႔ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)တြင္ အရာရွိ/ စစ္သည္အားလံုး မၾကားလို၊ မသြားလိုတဲ့ ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ေလတပ္ မဲဇာတစ္ခုကေတာ့  မလခ ေခၚ ၿမိတ္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို ေလတပ္စခန္း အသီးသီးမွ ဆိုးသြမ္းသည္ဟု အမည္ထြက္တဲ့ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး/ စခန္းမွဴးမ်ားမွ Black List ဟု သတ္မွတ္တဲ့ အရာရွိ/ စစ္သည္တို႔ အေနျဖင့္ အဆင့္တိုးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ရွိလာပါက ပထမဦးစားေပးသည္ ဟလခ၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးသည္ မလခ ျဖစ္ပါတယ္။ မလခသို႔ေရာက္သူဟာ အျပစ္ေသးငယ္သူျဖစ္ၿပီး၊ ဟလခ သို႔ ေရာက္သူဟာ ျပစ္မႈႀကီးမားသူ/ ေခ်ာင္ထိုးခံရမည့္သူဟု အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အဲဒီဌာနခ်ဳပ္ ၂ ခုလံုးသို႔ ေရာက္သူ အရာရွိ မ်ားဟာ (ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ား အပါအ၀င္) ေခ်ာင္ထိုးခံရသူမ်ားဟု အသိေပးလိုက္သလို၊ စစ္သည္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း သံုးမရသူ၊ မူးယစ္မႈ၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈ စတဲ့ ျပစ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပႆနာရွာသူ၊ တပ္မွဴး/ စခန္းမွဴး/ အုပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ မေျပလည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေပရာတပ္အသီးသီးမွ ဆိုးသြမ္းစစ္သည္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေခ်ာင္ထိုးခံရမည့္ အရာရွိမ်ား ဆံုဆည္းရာ အပယ္ခံရြာမ်ားသဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။ အရာရွိမ်ားအတြက္ Officiating ျဖင့္ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ မေကာင္းတတ္၍ ေပးရေသာသူမ်ား/ မၾကာခင္ ေခ်ာင္ထိုးေတာ့မည့္ သူမ်ားကိုသာ တာ၀န္အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္ ေစပါတယ္။တက္လမ္း ရွိသူမ်ားဆိုလွ်င္ တာ၀န္လက္ခံေသာ သတင္းေပးပို႔မႈ အျဖစ္သေဘာသာ ရက္ပိုင္းမွ်သာ ေနေစၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ အျခားတပ္မ်ားသို႔ ျပန္တြဲဘက္ေစသည္အထိ ကကေလမွ ဘက္လုိက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ အပယ္ခံနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘူမိနက္သန္ ေအာင္ေျမမွန္ေသာ “ေခတ္သစ္မဲဇာ”ႏွင့္ “ကမ္းရိုးတန္းမွ တကၽြန္းစခန္း” သဖြယ္ ၿမိတ္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ၂ ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မလခ-ၿမိတ္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ဟာ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္သာ အဆင္ေျပေျပသြားလာႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္းလမ္းခရီးဟာ ထား၀ယ္အထိသာ အဆင္ေျပၿပီး ထား၀ယ္-ၿမိတ္ လမ္းေၾကာင္းသည္ လည္းေကာင္း ေရး-ထား၀ယ္ လမ္းေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ တလ ၂ ခါသာ ထြက္ေသာ ၾကယ္ငါးပြင့္ရဲ႕ ေရလမ္းခရီးဟာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး အဆင္မေျပျခင္း၊ မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ သြားသည္ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုးကုန္က်စရိတ္ ၃ ေသာင္းထက္ မနည္းကုန္က်ျခင္း စတဲ့ သြားလာမႈ အဆင္မေျပျခင္း၊ လိုင္းခန္းလံုေလာက္စြာ မရွိျခင္းႏွင့္ ေရ/မီး မျပည့္စံုျခင္းတို႔ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္တတ္ပါက မိသားစုအတြက္ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ မေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဟုမၼလင္း ေလာက္ မေၾကာက္ၾက ဟု ဆိုပါတယ္။ အရာရွိ/စစ္သည္ အမ်ားစုမွာ မိသားစု မေခၚထားပဲ မိမိတဦးသာ အဆင္ေျပသလို ရိပ္သာ မ်ားတြင္တြဲကာ ေနထိုင္ရင္း စစ္သည္မ်ားဆိုလွ်င္ ၃ ႏွစ္ ျပည့္သည္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ အရာရွိမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း တပ္မွထြက္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္မူ မလခ သို႔လည္း မည္သူမွ မသြားခ်င္ၾကပါ။ အေၾကာင္းသင့္လွ်င္ မလခ ဟူေသာ ကမ္းရိုးတန္းမွ တကၽြန္းစခန္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေပးပါဦးမည္။

အပိုင္း (၃) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: