ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္အမိ်ဳးသမီး ၇ ဦးကို ေပၚတာဆြဲ


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အမ်ိဳးသမီး ၇ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးတို႔ိုကို စစ္တပ္ရိကၡာသယ္ယူရန္အတြက္ အဓၶမ ေပၚတာဆြဲ ေခၚထား ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မွ ခမရ ၃၂၄ က နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ဘန္၀ါရြာသား ၈ ဦးကုိ ဇူလိႈင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ ခြဲခ်ိန္တြင္ အတင္းအဓၶမေခၚေဆာင္သြားသည္ဟုဆိုသည္။

KIA_Battalion_8နမၼတူ အေျခစိုက္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း ၈ မွ ဇြန္လအတြင္း ၎တို႔ဖမ္းဆီးရမိေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေဒၚလေထာ္နန္ရြယ္၊ ေဒၚဖာဘြန္လု၊ ေဒၚဖာဘြန္ေကာ့၊ မအင္ခြမ္ဂ်ီးမိုင္၊ မလေထာ္ႏူးဆန္႔၊ ေဒန္နန္ေခါန္၊ ေဒၚတန္ေဘာ္ရြယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ ဦးအင္ေဒါမာေလာန္တို႔ျဖစ္သည္။

၎ရြာသားမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ျပန္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔အတူ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မုန္းရင္းရြာ (မိုင္းရင္း)မွ အသက္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ကိုလည္း ခမရ ၃၂၄ က အဓၶမေခၚေဆာင္သြားရာ ယခုခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: