ပုဂံတြင္ သဲပန္းခ်ီ ေရးဆြဲ သူမ်ားလာ


ေက်းမႈ နယ္ေျမတြင္ ပန္းခ်ီကား အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်မႈ ရွိရာ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား အဝယ္မ်ား သည့္ သဲပန္းခ်ီ ေဈးကြက္ႀကီး မ်ားလာ သျဖင့္ သဲပန္းခ်ီကား ေရးဆြဲ သူမ်ားျပား မႈရွိလာ သည္။ ” သဲပန္းခ်ီကားက ႐ိုး႐ိုးပိတ္စမွာပဲေရးတာပါ။ ၂၀ဝ၃ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ာမန္ခရီး သြား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Roben Hensen က သဲပန္းခ်ီေရး ၾကည့္ဖို႔စိတ္ကူးနဲ႔ အႀကံေပးသြား ပါတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ပထမဦးဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဆြဲၾကည့္တာပါ။ အမ်ားစုက ပုဂံဘုရားနဲ႔ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီလက္ရာ ေတြကိုေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေက်ာက္ ပန္းခ်ီေရး ဆြဲပါတယ္။ ေက်ာက္ေပၚ ေရႊခ်တဲ့ ပန္းခ်ီေတြ အထိ ေရးပါ တယ္။ ေဈးကြက္မွာ အဝယ္မ်ား တာက သဲပန္းခ်ီ ဆိုရင္ သဲပန္းခ်ီကား ကိုပဲဦးစားေပး ေရးေနပါ တယ္” ဟုပံုဂံၿမိဳ႕မွ ပန္းခ်ီဆရာကို ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ အထင္ကရဘုရားမ်ား၌ လက္ေတြ႕ပန္းခ်ီေရးဆြဲရင္း ပန္းခ်ီကားခင္း က်င္းေရာင္း ခ် သလို၊ ပန္းခ်ီကား ေရာင္းေဈးသည္ တခ်ိဳမွာ ဆိုင္ကယ္အားကိုၿပီး ခရီးသည္ အလာမ်ားသည့္ ဘုရားမ်ား တြင္ႀကိဳတင္ သြားေရာက္ ကာ ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်သည္။ သဲပန္းခ်ီ ကားမ်ာ:ကို ၁ေပ_၉ လက္မ အရြယ္မွ ၅ေပ_၃ ေပအထိ ေရးဆြဲသည့္အျပင္ ထူးျခား လက္ရာ ကားမ်ား ကို၉ေပ_၃ေပ အရြယ္အထိ ေရးဆြဲသည္။ ေရာင္းေဈးကို ပံုေသသတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းထက္၊ ဝယ္လက္ အေျခအေနႏွင့္ ခရီးသြား ရာသီကို တြက္ဆ၍ ေဈးသင့္ေရာင္းခ် သူမ်ားသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ခရီးသြား ရာသီကို တြက္ဆ၍ ေဈးသင့္ေရာင္းခ် သူမ်ားသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ပန္းခ်ီေရး ဆြဲသူႏွင့္ ေရာင္းသူ ၃၀ဝေက်ာ္ရွိရာ၊ ခရီး သြားမ်ားသည့္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ ဧၿပီလကုန္ အထိေရာင္း ေရးဝယ္တာ အဆင္ေျပမႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ေအာင္ျမင့္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: