ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု သံုးရာနီးပါးတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား အနည္းဆံုး ခုနစ္ေသာင္း တစ္သိန္း ၾကားရွိၿပီး အမ်ားစုေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားရွားပါး မႈ ျပႆနာကို အႀကီးအက်ယ္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး အပါအဝင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားေဈးကြက္ တြင္ လုပ္သားသည္ စိတ္ႀကိဳက္ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ဆိုသည္။

“ဘယ္အလုပ္သမားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေရွ႕မွာ သြားရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္လိုက္႐ံုနဲ႔ အလုပ္ရတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက စၿပီး လုပ္သားေဈးကြက္ အေျခအေနက လုပ္သားက အဓိကက်ေနတယ္။ ဘယ္စက္႐ံုေရွ႕ သြားရပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ျဖည့္ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ ရတယ္။ အားလံုးက အလုပ္ခန္႔ထားေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးျမင့္စိုး က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကြ်မ္းက်င္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးလြန္းသည့္ အတြက္ ျပည္ ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားက အလုပ္သမား ရရွိေရး လုပ္ခတိုးျမႇင့္ၿပီး အၿပိဳင္ အဆိုင္ေခၚ ယူမႈမ်ားရွိေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားတစ္ဦး၏အနိမ့္ဆံုးလစာမွာ တစ္လလွ်င္ ၂၅,ဝ၀ဝ က်ပ္သာရွိၿပီး အဆိုပါပမာဏသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ခလစာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွသည္ဟုဆိုႏိုင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရ သည္။ “ကြ်န္မတို႔လည္း လုပ္ခလစာတိုးေပးခ်င္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မတို႔မွာလည္း ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အေနအထားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အထည္ခ်ဳပ္ပို႔ကုန္ေတြ အခ်ိန္မီပို႔ဖို႔၊ အရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ အတင္းကိုတြန္းလုပ္ေနရတာ။ အလုပ္သမားကို လုပ္ခတိုးဖို႔၊ လစာတိုးေပးဖို႔ ဆိုရင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြ အဆင္ေျပမွ ျဖစ္မွာပါ” ဟု လုပ္သား ၁,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုကိုလည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္ သံုးေနေသာ ထုတ္ကုန္အေပၚမူ တည္ၿပီး လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေပးေသာ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။

“အေျခခံလစာအျပင္ အထည္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ခလစာေပးတဲ့ စနစ္သံုးရင္ ပိုၿပီးအလုပ္တြင္က်ယ္ႏိုင္သလို ဒီစနစ္က ႏိုင္ငံတကာမွာ သံုးေနၾကတဲ့စနစ္ပါ”ဟု အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္က ဆိုသည္။ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြးမီ အထည္ခ်ဳပ္ထြက္ကုန္မ်ားထြက္ရွိေရး အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သား မ်ားထြက္ရွိေရး အစိုးရက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္သင့္သည္ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာ ဆိုသည္။ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအမ်ားစုကမူ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားလြန္းၿပီး ရရွိေသာလုပ္ခလစာမွာ နည္းပါးလြန္းလွသည္ဟု ညည္းတြား သည္။

“တစ္ေန႔ကို အလုပ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ အနည္းဆံုးလုပ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရတဲ့ လစာက ၃ ေသာင္းေက်ာ္ပဲ။ အခ်ိန္ပို ေပးတဲ့အလုပ္အတြက္ လုပ္ခႏႈန္းထားက စက္႐ံုတစ္႐ံုနဲ႔ တစ္႐ံုမတူဘူး။ ပင္ပန္းသေလာက္ ျပန္မရတာက အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားတိုင္း ေတြ႕ႀကံဳေနရတာပါ” ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အလုပ္သမား တစ္ဦးက ဆိုသည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဆင္ ေျပေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဌာန၏အခန္းက႑သည္ အလြန္ေရးႀကီးၿပီး လုပ္သားမ်ားအတြက္ အေျခခံ လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္ အခ်ိန္ ပိုလုပ္ခႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေပးသင့္ သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္ရံုအလုပ္႐ံုေပါင္း ၄,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၆ သိန္းရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားအေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္း ခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: