အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲတဲ႔ ငါးႏိုင္ငံမွ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္


ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ တူနီရွား မွာ စခဲ႔တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးက အျခား အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကို ကူးဆက္သြားၿပီးေနာက္၊ သက္ဆိုင္ရာ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းဆီမွ ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕ လွႈပ္ရွားမွႈမ်ား၊

အစိုးရေတြရဲ႕ ေခ်မွႈန္းမွႈမ်ားကို ကမၻာ႔မီဒီယာမ်ားက အေသးစိတ္နီးပါး တင္ျပႏိုင္ခဲ႔ေပမဲ႔၊ အာရပ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္ဆံုးရွႈံးဆံုးခဲ႔ရသူမ်ားရဲ႕ အေရအတြက္ကို ေတာ႔ အတိအက် ေဖာ္ျပႏိုင္မွႈ မရွိခဲ႔ပါ။

အထူးသျဖင္႔ လစ္ဗ်ားရဲ႕ အေသအေပ်ာက္စာရင္းကို ခန္႔မွန္းရ အခက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။  သို႔ေသာ္ Amnesty International အဖြဲ႔၊ လူသားခ်င္း ကူညီေစာင္႔ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး၊ အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲမွႈမွာ ပါ၀င္ခဲ႔တဲ႔ ၅ ႏုိင္ငံမွ ေသဆံုးသူမ်ားရဲ႕ အေရအတြက္ကို မၾကာခင္က အထက္ပါဇယားအတိုင္း တရား၀င္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

အီဂ်စ္နဲ႔ တူနီရွားမွာ အစိုးရျပဳတ္က်ခဲ႔ေပမဲ႔၊ ဆီးရီးယားႏွင္႔ ယီမင္ မွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဘာရိန္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးက ေခ်မွႈန္းခံလိုက္ရသည္။ ယခု ေသဆံုးသူစာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား အတည္ျပဳခ်က္ျဖင္႔ တရား၀င္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တရားမ၀င္ စာရင္းမ်ားက ၄င္းထက္ ပိုမ်ားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရက္ပိုင္း လပိုင္းသာၾကာတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း တူနီးရွားမွာ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔ၿပီး၊ အီဂ်စ္မွာ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔သည္။ ကာလတို ပြဲသိမ္း ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုအတြက္ အနည္းဆံုး လူ ၁၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကံဳက ေဖာ္ျပသည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Source: Economist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: