ယင္လက္ခ္ႏႇင့္ ရႇပ္နီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရမႈ အတည္ျပဳေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္ ေႏႇာင့္ေႏႇး


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ ျဖဴထုိင္းပါတီကို ဦးေဆာင္ယႇဥ္ၿပိဳင္သူ ယင္လက္ခ္ရႇင္နာ ၀ပ္ထရာႏႇင့္ ရႇပ္နီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖဴထိုင္းပါတီမႇ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္သူ ၁၁ ဦးကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္က ေႏႇာင့္ေႏႇးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ၁၀ နာရီၾကာ အစည္း အေ၀း ထုိင္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္သည္ လႊတ္ ေတာ္ အမတ္ ၅၀၀ အနက္ ၃၅၈ ဦးကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ယင္လက္ခ္ကုိ အတည္ျပဳေရး ေႏႇာင့္ေႏႇးေနရ ျခင္းမႇာ သူ႔ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား ၿငိစြန္းျခင္း ရႇိမရႇိကို စစ္ေဆးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္လက္ခ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ေသာ ”သက္ဆင္ ေတြးသလို၊ ျဖဴထုိင္းလုပ္မည္” ဆုိေသာ စာသားကို သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရႇပ္နီ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဂ်ာတူပြန္ပရြမ္ပန္ သည္လည္း အတည္ျပဳခံရျခင္း မရႇိေသးဟု သိရသည္။ မဲ၀ယ္မႈ စြဲခ်က္မ်ား ရႇိေနေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းႏႇင့္ ရာထူးမႇ ဆင္းေပးရေတာ့မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္ကို အတည္ျပဳေရးကိုလည္း ေႏႇာင့္ေႏႇးထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရႇင္သည္ ပံုမႇန္အားျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံထားရမႈမ်ား ရႇိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ခ်က္ျခင္း အတည္ျပဳေပးေလ့ မရႇိေပ။

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၿပီး က်န္ရႇိေသာ အမတ္ ေနရာမ်ားကို အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရႇင္သည္ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ ရႇိသည့္ အနက္ ၄၇၅ ဦး အနည္းဆံုး အတည္ျပဳေပးမႇသာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ စတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: