သင့္အတြက္သစ္ေတာ


ဆရာ ခင္ဗ်ား ကုလသမဂၢက ၂ဝ၁၁ မွာ ကမၻာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Forest: Nature at Your Service ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သေဘာ သဘာဝ ေလးကို ရွင္းျပေပး ပါခင္ဗ်ာ။ ေက်ာ္မင္းဦး

မၾကာေသးမီက သဘာပတ္ ဝန္းက်င္ သတင္းစာပညာသင္တန္း မွာ ကြၽန္ေတာ္ သြားေရာက္ေဟာ ေျပာခဲ့ပါ သည္။ သင္တန္း သားေတြ သိလိုတာကို ေမးပါ။ ေနာက္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ၾကဖို႔ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဒီအတြက္ ခုလို ေမးျမန္းသည့္စာမ်ား ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်ာ္မင္းဦး အေမးကို ရွင္းပါမည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကသစ္ေတာ

ေရေျမေတာေတာင္ သမုဒၵရာ ဒါေတြ အားလံုးသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သဘာဝကို လူေတြက ရပိုင္ခြင့္ (Take it for granted) ဟူ၍ ခံယူ ၾကကုန္၏။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ေစာဦးပိုင္း က Environmental Journalism ဆိုသည္ကို လံုးဝ မၾကားဖူးၾကပါ။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားမွာမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ဒဏ္မ်ားကို ခံလာရသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္သတင္းစာပညာကို လူ ေတြ အေရးတယူျပဳလာၾကသည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကိုဦးစားေပးထည့္သြင္း လာၾကသည္။ ယေန႔ေတာ့ တစ္ ကမၻာလံုးက အေရးတယူရွိလာ သည္။ ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံကလည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟူ၍ ပါလာ သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ကမၻာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ျပသ ျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို လူေတြ အာ႐ံုစိုက္လာ ေစဖို႔ ကုလသမဂၢကလည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၁ အတြက္ ကမၻာ့သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ ေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Forest: Nature at Your Service ျဖစ္ သည္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ သစ္ ေတာသည္ သင့္အတြက္ သဘာဝ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေနသည္ဆို သည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ

လူတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေန ထိုင္ၾကရပါသည္။ ဘယ္လိုေနထိုင္ ၾကပါသလဲ။ ဒါကေတာ့ လူသားမ်ား အတြက္လိုအပ္ခ်က္ကို သဘာဝ ဝန္းက်င္က ျဖည့္ ဆည္းေပးျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ တကယ္တန္း လူ သားေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အင္မတန္မ်ား သည္။ ႐ႈပ္လည္း ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ယေန႔နာမည္ႀကီး ေနသည့္႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ ေဟာ့ကင္းက ေတာ့ ”ဘုရားသခင္ က လူေတြအတြက္ ဒီေလာက္ ေတာင္႐ႈပ္ေအာင္ ဖန္တီးထားဟန္ မတူဘူး” ဟုဆိုသည္။ ”ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္မရွိ” ဆိုသည့္ အယူ အဆကို တင္ျပခဲ့သည္ အထိ ျဖစ္ခ့ဲရ သည္။ အမွန္အမွားကိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္မေဆြးေႏြးလိုပါ။ ေလာက ႀကီး သည္ အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မိတ္ေဆြ လို သေဘာထားေနထိုင္ရမည္။

ယေန႔မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္မိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ ေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ေတြ႕ေနရသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ မုန္တိုင္းေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကက္ ထရီနာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက နာဂစ္။ ငလ်င္မ်ားစြာလႈပ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား။ (ယခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ ငလ်င္လႈပ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားငလ်င္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ငလ်င္တို႔သည္ ဆူနာမီကို ျဖစ္ေစကာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးၿပီး အပ်က္အစီးေတြ အမ်ား ႀကီး ျဖစ္သည္။) ပါကစၥတန္တြင္ ေရ ႀကီးသည္။ ႐ုရွားတြင္ ရာဂဏန္းနီး ပါးေသာေတာမီးေတြ ေလာင္သည္။ ျပင္သစ္မွာအပူကဲ၍ လူေတြေသ သည္။ ယခုႏွစ္ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုတြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း (ေတာ္ေန ဒိုး)သည္ လူအမ်ားကို ေသေစျပန္ သည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္စီ ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ မိုးေခါင္သည္။ ဗန္းေမာ္ဘက္တြင္ ေရႀကီးသည္။ ျမစ္ေရေတြလွ်ံကာ တံတားေတြက်ိဳး သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္သည္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေန ေတာ့သည္။

သစ္ပင္သစ္ေတာႏွင့္ လူသား

ဗုဒၶ၏ အယူအဆအရ ရဟန္း ေတာ္မ်ားသည္ သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ား ကို မဖ်က္ဆီးရဟု ဆိုထားသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သစ္ပင္ဝါး ပင္မ်ားကို မဖ်က္ဆီးရ။ သစ္ေစ့အေညႇာက္ေပါက္သည္ မ်ားကို စားသံုး ျခင္းမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ တကယ္ေတာ့ သစ္ပင္ေတြဟာ လူ သားေတြရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေတြပါပဲ။ သစ္ပင္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သာမန္လူေတြယူဆခ်က္ထက္ပို ၿပီးႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ လူ သတၱဝါေတြ႐ွဴ႐ႈိက္ေနတဲ့ ေအာက္ ဆီဂ်င္သည္ သစ္ပင္မ်ားကထုတ္ လုပ္ေပးေနပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ႐ွဴသြင္း၍ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ကို ႐ွဴထုတ္ သည္။ သစ္ပင္ေတြက ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ကို႐ွဴသြင္းကာေအာက္ ဆီဂ်င္ကို႐ွဴထုတ္သည္။ ေအာက္ဆီ ဂ်င္မရွိလွ်င္ ျမင္ေတြ႕ေနႏိုင္ေသာ ဘယ္သက္ရွိသတၱဝါမွ မရွိႏိုင္ပါ။ သို႔အတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါမည္။ အကယ္၍ သစ္ပင္မ်ားသာ မရွိခဲ့ လွ်င္ လူသားမ်ားလည္း မရွိႏိုင္ပါ။ ယခုေတာ့ လူသားေတြမ်ားမ်ား လာသည္။ ဆယ္စုတစ္စုမွာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တိုး လာသည္။ တစ္ ဖက္က သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ပင္ ေတြက တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ဟက္တာ ၉ သန္း ေက်ာ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့က် သြားသည္။ ဒီအတြက္ပညာရွင္မ်ား ကိုသြားၿပီး အေျဖရွာခိုင္းဖို႔လိုမည္ မထင္ပါ။ ”ေသၿပီဆရာ” ဟုသာ ျမည္တမ္းသင့္သည္။

သစ္ေတာမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္

လူဦးေရတိုးလာသည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး လံုေလာက္ေစရန္ သစ္ေတာေတြကို ခုတ္ထြင္ၾက သည္။ ေနထိုင္ဖို႔၊ ထြန္ယက္စိုက္ ပ်ိဳးဖို႔အတြက္ ေနရာခ်ဲ႕ထြင္ၾကရ သည္။ သစ္ေတာထြက္ သစ္သားေတြ ကို သံုးသည္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ေတြကို သံုးစြဲသည္။ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ေတြကိုစားသည္။ သစ္သီးသစ္ ဥမ်ားကိုစားသံုး သည္။ တိုးတက္ လာေသာလူဦးေရအတြက္ သယံဇာ တေတြ ခန္းေျခာက္လာေလေတာ့ သည္။ ယခင္က ထင္းလိုလွ်င္ ရြာႏွင့္အနီးေလး သြားလို႔ရသည္။ ယေန႔တြင္ တစ္ေနကုန္တစ္ညအိပ္ သြားၾကရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား လက္ထက္ တြင္ ထင္းပင္ေတြ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥတုရာသီေတာကိုမွီ

သစ္ပင္ေတြမရွိရင္ ေရတြင္းေရ ကန္ ေတြလည္းခန္းေျခာက္သည္။ မၾကာေသးမီက အင္းေလးကန္ေရနည္းသြားသည္။ ကုန္းေတြေပၚလာၿပီး ပပ္ၾကားအက္ေတြျဖစ္လာ သည္။ ေရကန္ကို ၾကည့္လွ်င္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာအႀကီးႀကီးပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ ေရေငြ႕ေတြရွိေနသည္။ ေရေငြ႕မ်ားသည္ ေလတိုက္လို႔လြင့္စင္သြားလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ေရေတြကေန ေရေငြ႕ေတြအျဖစ္ အေငြ႕ ျပန္လာသည္။ ဒါမ်ိဳးစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ကာ ေရ ခန္းလာသည္။ မၾကာေသးမီက လည္း အီရန္ကေရကန္တစ္ခုလည္း ေရခန္း သည္။ အာဖရိကကေရကန္ မ်ားလည္း ေရခန္းသည္။ တကယ္ ေတာ့ ေရကန္ပတ္ခ်ာလည္တြင္ သစ္ပင္မ်ားရွိလွ်င္ ေရခန္းေျခာက္ မႈသက္သာသလို အနီးအပါး၌ သစ္ ေတာေတြရွိမွ ေရေဝေရလဲလုပ္ႏိုင္ သည္။ ယေန႔ ျပႆနာကို ၾကည့္ပါ။ ေရေဝေရလဲ ဆိုသည္မွာ သစ္ ေတာကေရေတြကို ထိန္းထားကာ ျမစ္ေတြ ကန္ေတြ ေခ်ာင္းေတြ ကိုပို႔ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာ ေတြမရွိလို႔ကေတာ့ ေရခန္းၿပီးဟု မွတ္ေပေတာ့။

နိဂံုး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးသည္ သစ္ေတာႏွင့္ လံုးဝ ဆက္စပ္ေနသည္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီး ေလသမွ်ကမၻာႀကီးလည္း ပိုၿပီးပူေႏြးလာသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကမၻာႀကီး၏ ေက်းဇူးကို သိတတ္သူျဖစ္ပါက သင္တစ္ႏိုင္ သစ္ပင္ေတာ့ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔လို သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ပင္ကို မခုတ္ ၾကဖို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံလို သည္။ ဒီေလာက္ဆို ကုလသမဂၢက ၂ဝ၁၁ မွာ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး Forest: Nature at Your Service ဆိုၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ကိုေတာ့ သေဘာ ေပါက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: