ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား


ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းႏွင့္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔တြင္ ပိုမို အေထာက္အကူ ျပဳလာႏိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ လာအို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္း သမာေဗာင္က ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးလာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ လာအုိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဇူလိုင္ လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အေဆာက္အအုံ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္က လာအိုႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ အာရွ-ဥေရာပထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံ က်င္းပ မည္ျဖစ္၍ အေဆြေတာ္ သမၼတကိုလည္း ယင္းထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၊ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ လုံျခံဳေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ နယ္စပ္ေဒသ လုံျခံဳ ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားရန္ကိစၥ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သာသနာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပညာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသ တြင္းကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့သည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္ သည္ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ ျခင္း ခံရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: