မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား


ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းက ေမးထားတဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မီတီ (MNEC)နဲ႔ မြန္ပညာေရးဌာန (MED) ေနာက္ခံအေၾကာင္းကို မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးမွတ္တမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပပါမယ္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မီတီဆိုတာ မြန္ပညာေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ မြန္ေက်ာင္း၊ မြန္ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ မြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ပညာေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးဖို႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ပညာေရးဌာနကို လမ္းညႊန္ကူညီဖို႔  ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ MNEC ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မီတီ မေပၚေပါက္မီ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနဆိုတာ အလ်င္ ရွိခဲ့တယ္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္  ကတည္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနကို ဌာနႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ၿပီး၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကိုယ္ထူကိုယ္ထပံုစံနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို စုစည္းရင္း ၿမိဳ႔နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မြန္ေက်ာင္းဆရာအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းဆရာအသင္း အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာတာ ယေန႔တိုင္ပါပဲ။

ဒီလိုအသင္းအဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာကလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ၿမိဳ႔နယ္ေတြမွာ အစိုးရေက်ာင္းေတြမရွိဘူး။ ရွိျပန္ေတာ့လဲ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာ ၀န္ထမ္းေတြ သြားေရာက္ အမႈထမ္းဖို႔ ျငင္းဆန္ၾကတယ္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆရာ မရွိတာမ်ားပါတယ္။

မြန္လူထုက သူတို႔ကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရြာခန္႔ေက်ာင္းဆရာေတြကို ငွားရမ္းၿပီး ကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ စပါးေပးနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီကေနစခဲ့တဲ့ မြန္ပညာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပံုစံနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မြန္ေက်ာင္းေတြကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ပိုမို စနစ္က် ေအာင္လို႔ စုစည္းေပးၿပီး လမ္းညႊန္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ႔ ေက်ာင္းေတြပိုၿပီး စနစ္က်လာတယ္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ အၾကား ၁၉၉၅ မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈနဲ႔ မြန္ေက်ာင္းမ်ားက အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔က က်င္းပတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမး ပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ကေလးေတြ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိတာလည္း ယေန႔တိုင္ပါပဲ။ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

မြန္ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္

ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ မြန္ပညာေရးဌာနမွာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ မြန္ပညာေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့  ကေလးေတြ အေျခခံပညာကို ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ၿပီး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားဥာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိဖို႔၊ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ အၿမဲရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အစဥ္ေလ့လာသင္ယူၾကမယ္႔သူေတြ ျဖစ္ဖို႔၊ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပားေသာ အေသြးေရာင္စံု လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တတ္မယ္႔ မြန္လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔ အစည္း ေပၚထြန္းလာေစဖို႔ပါပဲ။

ရည္ရြယ္ခ်က္

MNEC က မြန္ပညာေရးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

၁။ မြန္လူမ်ိဳးတိုင္း အေျခခံပညာကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္၍ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္၊

၂။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္နယ္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ေပၚထြန္းရန္၊

၃။ မြန္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ ကိုေမြးျမဴေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပး၍ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး လိုစိတ္ ေမြးျမဴေပးရန္၊

၄။ မြန္လူမ်ိဳးတိုင္း မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား၊စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္ ထံုးတမ္းစဥ္အလာတို႔ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္၍ ၄င္းတို႔ကို အစဥ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုစိတ္ကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ေပးရန္၊

၅။ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ လူခၽြန္လူေကာင္းပီသေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္၊

၆။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ စက္မႈလက္မႈ ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္၊

၇။ ၀ိဇၨာ/သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္၍ တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊

၈။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္၍ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္လိုစိတ္ကို ေလ့က်င့္ေပးရန္၊

၉။ ဗလငါးတန္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မြန္အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားေပၚထြန္းလာရန္၊

ဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

မြန္ပညာေရးကို ကူညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းက ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔က ကူညီပါတယ္။ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားကေတာ့၊ WE (World Education), BKKee foundation, OSI, TDH, COERR, NHEC, Sling Shot ဆိုတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင္႔ ဆရာဦးေရ

မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြကို မြန္ေဒသရွိ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတယ္။ မြန္ေဒသဆိုတဲ့ ေနရာ မွာ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား တစုတစည္းတည္း ေနထိုင္တဲ့ေဒသ၊ အထူးသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ပညာေရးဌာနက တာ၀န္ယူေပးေနရတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၀ေက်ာ္၊ ေပါင္းစည္းေက်ာင္းလို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရေက်ာင္းမွာ မိခင္ဘာသာစကား(မြန္စာ) သင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ မြန္ေက်ာင္းဆရာ ၈၀၀ ခန္႔ကို လစာေငြေထာက္ပံ့မႈ၊ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၇၀၀၀ ခန္႔အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာအျပင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အပါအ၀င္ အမ်ားႀကီး စီစဥ္ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔မြန္ပညာေရးဌာနက အကူအညီေပး တာကတပိုင္း၊ ေက်ာင္းမိသားစုနဲ႔ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ မိဘဆရာအသင္းတို႔ကလည္း သူတို႔ တတ္ႏိုင္ သည့္ ဘက္က ၀ိုင္၀န္းကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ မြန္ပညာေရးေကာ္မီတီက ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ေက်ာင္းဆရာအသင္း၊ ရပ္ရြာနဲ႔ မြန္လူထု ပူးေပါင္းပါတဲ့ မြန္ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ပညာေရးအ စီအစဥ္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနေရး

မြန္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚအျပင္ မြန္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းမရွိေပမဲ႔၊  မြန္ေက်ာင္းေတြရွိေန တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြေက်ာင္းေနဖို႔က အခက္အခဲ အတားအဆီးမရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ တဖက္က ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္သလို ေက်ာင္းထြက္နႈန္းလည္း ျမင့္မားေနဆဲပါပဲ။ အမ်ားစုကေတာ့ အသက္ ၁၄ ႏွစ္နဲ႔ ၂၀ ႏွစ္ၾကား အရြယ္ေတြ ေက်ာင္းထြက္ မ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္ရွာၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ

က်ေနာ္တို႔ မြန္ပညာေရးေကာ္မီတီအေနနဲ႔ ဆရာေတြရဲ့အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးကို အစပိုင္းတုန္းက လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ထားရွိပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္တန္းအတြက္ ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားမွ အကူအညီ ဆက္လက္ မရရွိတဲ့အတြက္ ထိုင္သင္တန္းႏွစ္ခုစလံုးကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရပါတယ္။ ကေလးဗဟိုျပဳ (CCA) သင္တန္းက်ေတာ့ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းအကူအညီနဲ႔ ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ဆရာေတြကို သင္တန္းေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးတယ္။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ မြန္းမံ သင္တန္းေတြ လုပ္ေပးတာေတြ ရိွပါတယ္။

ေနာက္ ဆရာမ်ားရဲ့ အလုပ္အကိုင္ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ေနရတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ မြန္ဆရာမ်ားဟာ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားက ပညာေရးတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနရပါတယ္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈေတြ မရွိေတာ့လို႔ အေျခအေနေတာ့ တစ္မ်ိဳး ေကာင္းသြားေပမဲ့ အစိုးရရဲ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေတာ့ မခံရေသးပါဘူး။

စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိတဲ့ လစာေငြနဲ႔ ေခါင္ခိုက္ေနတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေအာက္မွာ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ၾကဖို႔ အေတာ့္ကို ခက္ခဲပါတယ္။ မိသားစုမရွိတဲ့ ဆရာလူလြတ္ေတြအတြက္ အခက္အခဲနည္းေပမဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ ဆရာေတြ ပိုအခက္ႀကံဳရပါတယ္။

‘တပည့္မရွား၊ တျပားမရွိ၊ ပီတိကိုစား၊ အားရွိပါ၏’ ဆိုတဲ့စာဆိုစကားဟာ နားေထာင္လို႔ေကာင္း ေပမယ့္၊ လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္း ဆရာဆိုတာ ရိကၡာမရွိေပမဲ႔ သိကၡာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးရဲ့ စကားသည္လည္း ယခုေခတ္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ သလိုျဖစ္ေနတာကို စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႔ ေနရပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲေတြကို က်ေနာ္တို႔မြန္ပညာေရး ေကာ္မီတီက တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္က ကူညီေပးပါတယ္။ ေငြစုေငြေခ်းအသင္း၊ ပညာေရးေငြပေဒသာပင္၊ ထာ၀ရရန္ပံုေငြ၊ ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းပို္င္ ေရာ္ဘာၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေက်ာင္းေစ်းေရာင္းျခင္း၊ စတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ အတိုင္း အတာ တစ္ခုထိေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ရပါဦးမယ္။

မြန္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ CCA

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္တဲ႔ CCA ဆိုတာက ကေလးကိုယ္တိုင္ စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြၿပီး သင္ယူတဲ့ သင္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ သင္ၾကား သင္ယူမႈ မွာ လြယ္ကူေအာင္လို႔ ဆရာက လမ္းညႊန္၊ ကူညီပံ့ပိုးသူ အေနနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရပါတယ္။ ဆရာက facilitator တစ္ဦးဆိုၿပီး role က်သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ role ေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာက ေဟာေျပာ၊ မွတ္စုေပး ကေလးကို အလြတ္က်က္ေစျခင္းစနစ္နဲ႔ လံုး၀ျခားနားသြားပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္ေစတဲ႔ သင္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ CCA နည္းနဲ႔သြားမွသာ လင္းပြင့္တဲ႔ စာသင္ခန္း ျဖစ္လာပါမယ္။ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ ျဖစ္ထြန္းလာပါမယ္။

CCA သင္တန္းလုပ္ရျခင္းဟာလည္း မြန္ေက်ာင္းမ်ားကို သင္နည္းစနစ္ ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ သမရိုးက် သင္နည္းစနစ္ေအာက္မွာ အပ်င္းထူၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မြန္ ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လႈပ္ႏိႈးၿပီး တက္ႂကြတဲ႔ သင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာဖို႔၊ လင္းပြင့္စာသင္ခန္းမ်ားမွတဆင့္ အစဥ္ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ မြန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေပၚထြန္း လာဖို႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ CCA သင္တန္းလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာေတြ သင္ၾကားေရးမွာပိုၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိလာၾကပါတယ္။ ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းမွာ ပိုေပ်ာ္ လာတယ္။ ကေလးေပ်ာ္တဲ႔ေက်ာင္း ျဖစ္လာဖုို႔နဲ႔ ကေလးေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ CCA သင္ၾကားနည္းက အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

သင္ၾကားေရး အခက္အခဲမ်ား

ကေလးဗဟိုျပဳပညာေရးကို အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ ဆရာေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။ ဆရာရဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္က အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မြန္ဆရာေတြ ၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေလာက္က CCA သင္တန္း တက္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ အားရ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာပဲ။ CCA ကို မြန္ေက်ာင္းေတြမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေလာက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားေနပါတယ္။

အခက္အခဲေတြကေတာ့ ရွိတာပါပဲ။ အဓိကကေတာ႔ CCA သင္ၾကားနည္းအေပၚမွာ ဆရာေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါက အေျပာင္းအလဲတစ္ခုပဲ။ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေန တဲ့ မွတ္စုေပး အလြတ္က်က္ စာေမးပြဲစစ္ ရမွတ္ေပၚမွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွႈန္း ေအာင္မွ အတန္းတင္ေပး ဆိုတဲ့ အစိုးရ ပညာေရးမူ ရွိေနသမွ်ကေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ CCA ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနဦးမွာပါပဲ။

ဆရာေတြရဲ့ ပညာေရးအေပၚမွာ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာထားတဲ့ သေဘာထားအျမင္နဲ႔လည္း ဆိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြအျပင္ ရပ္ရြာ လူထုကိုလည္း စည္းရံုးသြားဖို႔ လိုပါဦးမယ္။

ေနာက္အခက္အခဲ တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဆိုင္ပါမယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ကအစ ပညာေရးမွဴးအဆံုး ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြကိုခ်ည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ သင္ရိုးမာတိကာေတြကို နားလည္ၿပီး သင္နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီအရာေတြအားလံုး က်ေနာ္တို႔မွာ အားနည္း ေနေသးေတာ့ CCA ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ CCA သင္နည္းစနစ္ကို ေက်ာင္းေတြမွာ က်င့္သံုးမႈရွိ၊ မရွိနဲ႔ က်င့္သံုးရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ က်င့္သံုးမႈရွိသလဲ စတဲ့ စနစ္ က်တဲ့ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (monitoring mechanism) သင္တန္းေပးထားေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိနယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားက ေက်ာင္းေတြကို သြား ေရာက္လမ္းညႊန္ ႀကီးၾကပ္သံုးသပ္ဖို႔ စရိတ္စက မတတ္ႏိုင္ေတာ့ အခက္အခဲ ရွိျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ သြားေရာက္ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ရင္႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

က်ေနာ္တို႔ရဲ့ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္က ျပဳစုခဲ့ၿပီး၊ တစ္ခါမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲပါပဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ အေတာ့္ကို ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး၊ အခ်ဥ္ေဖာက္ေနပါၿပီ။ အေရးတႀကီး ျပန္လည္ျပဳစုဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။

က်ေနာ္တိုရဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းက မူလတန္းအဆင့္နဲ႔ အလယ္တန္းအဆင့္ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ မူလတန္းအဆင့္မွာ အစိုးရ ရဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ကိုးကားၿပီး ေရးဆြဲျပဳစုထားပါတယ္။ မိခင္ဘာသာစကား(မြန္စာ)၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

မူလတန္းေအာက္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းမွာ မိခင္ဘာသာစကား၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ၤာ ဘာသာရပ္ေတြကိုပဲ သင္ၾကားေပးၿပီး၊ မူူတန္းအထက္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ တတိယတန္းနဲ႔ စတုတၳ တန္းမွာ မိခင္ဘာသာစကား (မြန္စာ)၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ပထ၀ီႏွင့္ သမိုင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပး ပါတယ္။ မ႑ိဳင္စကားကေတာ့ မိခင္ ဘာသာစကား ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းအဆင့္မွာက်ေတာ့ မြန္စာနဲ႔ မြန္သမိုင္းကလြဲၿပီး က်န္ဘာသာရပ္အားလံုးကို အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

လက္ရွိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟာ အစိုးရေက်ာင္းသံုးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုလည္း အားရဖြယ္မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ မြန္သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ကေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ Curriculum reform ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ။

ေနာက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမယ္မေျပာခင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို လူအမ်ားစုသိဖို႔ လိုအပ္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ ဖတ္စာအုပ္ လား၊ သင္နည္းလား စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးသားျပဳစုဖို႔ ဘယ္သူေတြပါသလဲ။ ပါ၀င္သင့္သလဲ ဆိုတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ ထင္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက သူျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ သူျဖစ္ေစခ်င္တာကိုခ်ည္း ဦးစားေပးၿပီး ပညာရွင္ေတြကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေစတာ ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူ ထူထုရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သုေတသနျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ မိဘ၊ ရပ္ရြာ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ စသည္ျဖင့္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္မယ္ လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ႏိုင္ခင္ ရွိၿပီးသားသင္ရိုးကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး CCA သင္နည္းစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အေၾကာင္းအရာေပၚ အေျခခံၿပီး သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို စနစ္တက်ေရးဆြဲျပဳစုဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို တိုးတက္ေနတဲ့ ပညာေခတ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပင္လိုတဲ့စိတ္ဆႏၵရွိ မရွိအေပၚမွာပဲ မူတည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး

မိခင္၊ မြန္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးကိုေတာ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ မြန္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနပါတယ္။ မြန္ေဒသမွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္မွာ သင္ၾကားေနပါတယ္။ ရပ္ရြာကုိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ေက်ာင္းပံုစံနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။

မြန္ပညာေရးေကာ္မီတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ရပ္ရြာရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားရဲ့ အကူအညီနဲ႔ ေက်ာင္းေတြ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ သင္ၾကားခြင့္ ကေတာ့ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးပံုစံနဲ႔ သြားလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အေျခအေနေပးလာတဲ့အခါ ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။

မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းမ်ား

ေႏြရာသီ မြန္စာေပနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကေတာ့ မြန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ေက်းရြာေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္တာေတြ အၿမဲရွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းကာလက တစ္လႏွင့္ တစ္လခြဲၾကာပါတယ္။

ေႏြရာသီမြန္စာေပနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး မြန္ေဒသမွာရွိတဲ့ မြန္ေက်းရြာေတြမွာ စတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လာရာက တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္လာၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားပါမက်န္ ပိုၿပီးတြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အပါအ၀င္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ မြန္ေက်းရြာေတြမွာ သင္တန္းေနရာ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ သင္တန္းဆရာမ်ားစြာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏွစ္စဥ္ သင္တန္းေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ သင္တန္းဌာနမ်ားကို ဗဟုိအဆင့္၊ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္၊ တိုက္နယ္အဆင့္၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္ သင္တန္း ဌာနဆိုၿပီး အဆင့္ သတ္မွတ္ ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ သင္ရိုးကိုက်ေတာ့ ဗဟိုကေန ျပဳစုၿပီး က်န္သင္တန္းဌာန အသီးသီးတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတယ္။ မြန္စာေပနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းကို အေျခခံ အဆင့္၊ မူလတန္းအဆင့္၊ အလတ္တန္းအဆင့္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဆိုၿပီး သင္ရိုးအဆင့္ သတ္မွတ္ထာၾကပါတယ္။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ မြန္ကေလးေတြ လိမၼာေရးျခားရွိဖို႔၊ ဗုဒၶဘာသာက်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိဖို႔နဲ႔ မိခင္မြန္ ဘာသာစကားကိုလည္း တတ္ကၽြမ္းဖို႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ထားရွိၿပီး ကေလးေတြကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးတယ္ ဆို ေတာ့ မိဘေတြေရာ ဘုန္ႀကီးေတြပါ သေဘာေတြ႔ မေနာေခြ႔ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မြန္လူထုကလည္း သေဘာက် ႏွစ္သက္ တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းေတြ ခြင္႔မျပဳေသး

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေလာေလာဆယ္ ျပည္နယ္အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ တို္င္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ မျပဳေသးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စကားကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအေနနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ ရွိတယ္လို႔ပဲ ေျပာဆို ထားပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္ သင္ၾကားခြင့္မရွိေသးဘူးဆိုတာဟာ ေနာင္သင္ၾကားခြင့္ ရွိလာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလည္း ေဆာင္ခ်င္ ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

အခု က်ေနာ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မြန္ေက်ာင္းေတြဟာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသေဘာ သက္ေရာက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အစိုးရ ေက်ာင္းေတြမွာအထိ သင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ  ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၄၈- ၁၉၅၈ ပါလီမာန္ဒီမိုကေစစီေခတ္၊ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္၊ ၁၉၆၂- ၁၉၇၄ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ၁၉၇၄- ၁၉၈၈ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ စတဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ တိုင္းရင္းဘာသာ(စာေပ)ကို မူလတန္း အဆင့္အထိ သင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့ဖူးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြက အဲဒီအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ရရွိခ်င္မွာ မလြဲပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာစာကို ရံုးသံုးစာအျဖစ္ ျပဌာန္းထား တာ ေကာင္းပါတယ္။ အေသြးေရာင္စံု တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ဘာသာစကားကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးတဲ့အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ေက်ာင္းသံုး ဘာသာစကားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ သုေတသနလုပ္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ၄င္းတို႔မိခင္ဘာသာစကားကို အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိသင့္ပါတယ္။ ဘယ္အဆင့္ အထိ သင္ၾကားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ရဲ့ ဘာသာစကားစာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္ရင္းသားပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းေနစအရြယ္ ကေလး စာသင္ေက်ာင္းကို ေရာက္ခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားက တစ္မ်ိဳး၊ ေက်ာင္းသံုး ဘာသာ စကားကတစ္မ်ိဳး မတူကြဲျပားျခားနားေနရင္ သင္ၾကားေရးမွာ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား နားမ လည္ရာကစၿပီး ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္အတူ ကေလးဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ေက်ာင္းမွာမေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ သင္ၾကားမႈမွာလည္းထိေရာက္မႈမရွိျဖစ္လာတဲ့အခါ ေက်ာင္းထြက္တဲ့အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပညာေရးအေဟာသိကံျဖစ္မႈ မ်ားေစတယ္၊ တိုင္းျပည္နစ္နာတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနစအရြယ္ ကေလးကို သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကား သင္ယူမႈ ျပဳႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင္႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ဗမာစကားမေျပာတဲ့ ေဒသေတြမွာ အစိုးရ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း တိုင္းရင္းဘာသာ ကို မူလတန္းအဆင့္အထိ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘာသာစကား သံုးခု သင္ၾကားတဲ့ မူ၀ါဒခ်မွတ္ က်င့္သံုးသင့္ပါတယ္။

ျမန္မာစာကို အမ်ားသံုး၊ ရံုးသံုးဘာသာစကားအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ ရာ ေဒသေတြမွာ မူလတန္းအဆင့္ေလာက္ ေက်ာင္းသံုး ဘာသာစကားအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး ျပဌာန္းသင္ၾကားသင့္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္နည္းစနစ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးဖို႔ လုိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ မူလ တန္း ပညာကို အခမဲ့ပညာေရး သတ္မွတ္ၿပီး ပီျပင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

ဆယ္တန္းလြန္ ပညာေရး

ဆယ္တန္းလြန္ပညာေရးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁/၂၀၀၂ ေလာက္ကစၿပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ OSI ရဲ႕ ပညာေရးေထာက္ပံ့စရိတ္နဲ႔ လည္ပတ္ခဲ့ရပါတယ္။ သံုးႏွစ္ေလာက္လည္ပတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရန္ပံုေငြမရရွိေတာ့ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရပါတယ္။

၂၀၀၅/၂၀၀၆ ေလာက္ကစၿပီး AJWS ထံမွ အကူအညီ တခ်ိဳ႔ရရွိၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး ယေန႔အထိ မြန္ပညာေရးဌာနရဲ့ ဆယ္တန္းလြန္ ပညာေရးအစီအစဥ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေန တာကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ World Education ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ပညာေရးဌာနမွာ ဆယ္တန္းလြန္ပညာေရးဆိုၿပီးေတာ့ သင္တန္းတစ္မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ အခုေလာလာဆယ္ သင္ၾကား ေနတဲ့ ပံုစံကေတာ့ ဆယ္တန္းလြန္ပညာေရးဆိုေပမယ့္လို႔ ဆရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဘာသာစံုမသင္ေပးႏိုင္ဘူး။ အဂၤလိပ္စာကိုပဲ အဓိက ဘာသာအေနနဲ႔ သင္ေပးေနပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ ပေရာဂ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ေနာက္ၿပီး ကေလးေတြ ကို အဂၤလိပ္စာသင္နည္းတုိ႔ အနည္းအက်ဥ္းပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးတဲ့အခါ မြန္ပညာေရးဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္လုိ႔ ေလ့ က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဆီက ဆယ္တန္း တန္းလြန္ၿပီးဆံုးလို႔ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္တာ အားနည္း ေနေသး တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ မဟာတန္း ဆက္တက္ေနတာ (၂) ေယာက္နဲ႔ ရိုးရိုး Bachelor တန္း တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ တကၠသိုလ္မွာ တက္ေနတာ၊ ဒါပဲရွိေသးတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ အားမရေသးဘူးေပါ႔။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေတြ လိုအပ္

ေသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားက်ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးဘူး။ ပညာေရးဌာန၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ တႏိုင္တပိုင္ လုပ္ထားတာေတြပဲ ရွိတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ျခင္း မႈိ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၾကက ္၀က္ ဆိတ္ ေမြးျမဴ ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဖေယာင္းတိုင္ထုတ္လုပ္တာက ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္း တစ္ခုေပါ့ေလ။ ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေက်ာင္း ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ ေရာ္ဘာၿခံ၊ ကြမ္းသီးၿခံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ပါပါတယ္။ ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို သက္ဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြ အေနနဲ႔ သံုးပါတယ္။

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းအတြက္ သီးသန္႔တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းႏွစ္မ်ိဳးဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ပါ။ ပထမအမ်ိဳးအစားက ပံုမွန္ေက်ာင္း စာေပဘာသာရပ္ ဦးစားေပးေက်ာင္းနဲ႔ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားက သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာ ဦးစားေပး ေက်ာင္းတို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးပဲရွိတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။

စိန္ေခၚမွႈမ်ားႏွင္႔ ေရွ႕ခရီး

ပညာေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈဆိုၿပီးေတာ့ အခုက်ေနာ္တို႔လုပ္ေနတာ မြန္ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ ေ၀းလံတဲ့ေနရာ၊ ေခါင္တဲ့ေနရာ၊ အစိုးရေက်ာင္းလည္းမရွိတဲ့ေနရာ ေတြမွာ ေဒသခံေတြအတြက္ အလြန္ပဲ ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ မြန္စာကိုလည္းသင္ၾကားရေတာ့ ဒီေက်ာင္းေတြမွာပဲ အမ်ိဳးသားၾကန္အင္လကၡဏာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျပာရရင္ ေတာ့ အဓိကက မြန္ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ တရား၀င္ရပ္တည္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာနဲ႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းရဲ့ အခန္းက႑ ဟာ အေရးႀကီးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဆရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြး၊ ပညာေရးအေပၚမွာ အျမင္သေဘာထား၊ တပည့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ အနာဂတ္ကို ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ သင္ၾကားေပးႏိုင္မႈ တို႔ ပါပဲ။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဆရာဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ တဲ့ လူခၽြန္လူ ေကာင္းေတြေပၚထြန္းလာဖို႔ ေက်ာင္းဆရာမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါ တယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တနည္း ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵ ျဖစ္ၿပီး ဆရာက သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရကိုပဲ တာ၀န္လႊဲခ်တာထက္ မိမိမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္ ဆိုတာကို သိဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး ျဖစ္လာ ေအာင္ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ နည္းလမ္း ရွာသင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္မိပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လူမ်ိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ပညာေရးမွာ အရင္းအႏွီးျမဳတ္ႏွံတာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ယူဆပါတယ္။ ပိုမိုအရည္အေသြးျပည့္ ၀တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကေနတဆင့္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူဦးေရ ျဖစ္လာဖို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ေက်ာင္းဟာ ပညာသင္ယူရာ အေကာင္းဆံုးေနရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ‘တူေလးတူ’ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းနဲ႔တူေအာင္၊ ေက်ာင္းဆရာကို ေက်ာင္းဆရာနဲ႔တူေအာင္၊ ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းသားနဲ႔ တူ ေအာင္၊ မိဘကိုလည္း မိဘနဲ႔တူေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

အားလံုးထဲမွာ ေက်ာင္းဆရာက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ေက်ာင္းဆရာရဲ့ အခန္းက႑က ေမွးမွိန္ေနသမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္လာဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ေက်ာင္းဆရာရဲ့ လူမႈဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပး ဖို႔အလုိအပ္သလို လူတန္းေစ့  ျဖစ္ဖို႔၊ လူလတ္တန္းစားအဆင့္ျဖစ္လာဖို႔၊ စား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္ဖို႔၊ ဖူလံုတဲ့ လစာခံစားခြင့္ ရရွိဖို႔လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။

ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ၿပီး အေျခခံပညာကို ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ မူလတန္းအဆင့္နဲ့ အလယ္တန္းအဆင့္ေတြမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ က်ဴရွင္ေတြ မႈိလို ေပါက္ေနတဲ့ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးဖို႔လည္း လိုအပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ က်ဴရွင္ဟာ ကေလးေတြကို ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္။

မြန္ျမတ္ၿပီး သမာအာဇီ၀က်တဲ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးရင္း တပည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ဖို႔ ဆရာတို႔ ဟူသည့္ ဆရာမ်ား က်င့္၀တ္အတိုင္း က်င့္ႀကံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမူအက်င့္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွာ ေသခ်ာ တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးလည္း တိုးတက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္လို႔လက္ခံ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဆရာေဇ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: