ရန္ကုန္တိုင္းေက်ာင္း ၃၀ဝ ယာဥ္/လမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၃၀ဝ ကို ဇူလိုင္ လအတြင္း ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ် ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္း ေရး ႀကီးၾကပ္မႈဗဟို ေကာ္မတီတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ယာဥ္လိုင္း ၁၇ လိုင္းထံ က သိရသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္ကို ဗဟိုေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအားလံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ဦး ျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၃၀ဝ မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ ၆၀,ဝ၀ဝ ခန္႔ကို ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး လိုက္နာ သင့္သည္မ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံခ်က္ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈဗဟို ေကာ္မတီမွ ဌာနခြဲမွဴး (စီမံ) ဦးကာေက်ာ္ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းေတြကိုလုပ္တာက ဒီ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ငယ္ငယ္ေလးထဲက စြဲသြားေစခ်င္ လို႔” ဟု မထသ(ဗဟို)မွ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္မ်ိဳးက ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးေဟာေျပာရာတြင္ ကေလးမ်ား ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱ ရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ယာဥ္တိုက္ မႈအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့နည္း ေစရန္ လမ္းကူး ရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းကားစီး ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စက္ဘီးစီးရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားလမ္းအသံုး ျပဳသြားလာရာတြင္လည္းေကာင္း ေရွာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား အား ေဟာေျပာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနခြဲမွဴး ဦးကာေက်ာ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးအတြက္ ပထမဆံုးေသာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကညန တာဝန္ရွိ သူကလည္း ေဟာေျပာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံက သိရသည္။ “အရင္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာင္းသား ၁၅çဝ၀ဝ ေလာက္ပဲ ေဟာေျပာႏိုင္ တာ။ အခုက Campaign ပံုစံမ်ိဳး နဲ႔ တစ္ပတ္အတြင္း ေက်ာင္း ၃၀ဝ ကို အဖြဲ႕ ၆၀ နဲ႕ တစ္ရက္ကို ေက်ာင္း ၆၀ ႏႈန္းလုပ္တာ” ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ရွင္း ျပသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။ “ကေလးေတြအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔ အခုလို ပညာ ေပးတာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလိုမ်ိဳးကို Campaign ပံုစံမ်ိဳး (စီမံခ်က္) ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္တာ ထက္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလိုမ်ိဳး သင္႐ိုး တစ္ခုအေနပါ ထည့္မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္ သူတို႔ႀကီးလာရင္ အလိုလို စည္းကမ္း လိုက္နာသြား ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေလးမိဘတစ္ဦးက သံုး သပ္ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရးႀကီး ၾကပ္မႈဗဟိုေကာ္မတီကို ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးရွိ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ယာဥ္လိုင္း ၁၇ လိုင္း ကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းေရးအတြက္ အသိ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာရွိေရး၊ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ရာသီဥတုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယာဥ္အတိုက္ခံရသူမ်ားအား အေရး ေပၚအကူအညီေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သုေတသနလုပ္ ငန္း၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခု လႈပ္ရွားမႈသည္ ယင္း တို႔ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ သည္။

‘မထသအေနနဲ႔ ခရီးသည္ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ခရီးသြားႏိုင္ဖို႔၊ သတ္ မွတ္ပါႏႈန္းအတိုင္း သြားႏိုင္ဖို႔၊ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ဖို႔၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္မီသြားႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျပလည္ေအာင္ အခုထိေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ ေသးဘူး” ဟု မ.ထ.သ(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး)၏ ပိုင္၊ ေမာင္း၊ ေရာင္း ဘေသာင္း ပညာေပးဇာတ္ကားကန္ေတာ့ပြဲအခမ္း အနားတြင္ ရန္ကုန္ခရီးသြားဂ်ာနယ္၏ အတိုင္ပင္ခံ စာတည္းျဖစ္သူ ဆရာဦးခ်စ္စံဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: