၄ ဒီဂရီ ကြာဟခ်က္


ကမာၻေပၚတြင္ လူသားေတြ မရွိခင္ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္သန္းေလာက္က ကမာၻႀကီးသည္ ယေန႔ ကမာၻထက္ ၄ ဒီဂရီ ခန္႔ပို၍ ပူေႏြးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈက ဤရာစု ကာလတြင္ပင္ ေလး ဒီဂရီ ပိုပူေႏြးလာေစသည္။

မဲလ္ဘုန္း တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ ကာဗြန္ အခြန္ကိစၥ ကြန္ဖရန္႔တက္ေရာက္သည္႔ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြက ျပႆနာ၏ အေျဖ ေဖၚထုတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ထက္ ၄ ဒီဂရီ ပိုၿပီး ပူေႏြးလာမည့္ ကမာၻႀကီးမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမည္နည္း။

ကြန္ဖရင့္ကို တက္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဩစေတးလ်ရွိ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အလိုအရ ျပႆနာ၏ အေျဖက ပင္လယ္ေရ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာမည္။ “ဂိုးကိုစ္” ပင္လယ္ကမ္းေျခ ယဥ္ေက်းမႈကို မဲလ္ဘုန္းက ေမြးစားလိုက္သည္။ စသည့္ကိစၥေလာက္ မရိုးစင္းပါ။

လူတို႔ က်န္းမာျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ လားရာကို ရိုးစင္းစြာ ခန္႔မွန္းရသည္ထက္ ပိုျပီး က်ယ္ျပန္႔ ခက္ခဲလိမ့္ဟု “တိုနီမိုက္ မိုက္ကယ္”(ANC အႀကီးအကဲဖတ္ ၾကားသည့္ စာတမ္း) ကဆိုသည္။ CCC အဖြဲ႔ကို အၾကံေပးေနသည့္သိပၸံ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ၄ ဒီဂရီ အပူခ်ိန္ ျမင္႔တက္ျခင္းက က်န္းမာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြကို တိုက္စား ပစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။

အပူခ်ိန္ ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းသြားျခင္း၊ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၄ ဒီဂရီ ေအးလာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ ပင္လယ္ေကြ႔ ေရစီးေၾကာင္း ရုတ္တရက္ ရပ္သြားျခင္း တုိ႔က သီးႏွံေတြ ၿပိဳက် ပ်က္စီးသြား၍ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ရွင္းပစ္လိုက္သည္။

၄ ဒီဂရီ ပူေႏြးလာျခင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြါးလာသည့္ လူဦးေရအတိုင္း ေကြ်းေမြးႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ား စြမ္းရည္ ေလ်ာ့ဆင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ လူေန ထူထပ္သည့္ ေဒသတြင္ မိုးရာသီပံု ေျပာင္းျပီး ျမစ္မ်ား ခန္းေျခာက္ရာက ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ေရမွာ အေငြ႔ ျပန္တက္သြားျခင္း တို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မၾကာခဏ အပူလိႈင္း ျဖတ္သန္းျခင္း၊ ရာသီေဘးဆိုးမ်ား ေတြ႔ၾကဳံရျခင္းမ်ား ပို ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အစားအစာ မေလာက္ငျခင္း၊ အာဟာရ မျပည့္ဝျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပိုျဖစ္လာျခင္း၊ စိတ္က်ေရာဂါမ်ား ပူပန္ေသာက ေရာက္ရျခင္းမ်ား၊ ေက်းလက္တြင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈမ်ား လာျခင္း၊ ရင္းျမစ္ စြမ္းအင္ မေလာက္ငရာမွ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ထူေျပာ လာျခင္း ၊ ျမိဳ႔ရြာ စြန္႔ခြါေျပာင္းလာျခင္းမ်ား၊ ျပည္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား လာျခင္း စသည့္ အနိဌာရံု ေပါင္းစံု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း စြမ္းအား ရင္းျမစ္ ရႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲတို႔ ပ်က္သုဥ္းလာျခင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးခ်ီ ႏိုင္ငံေရး ဂယက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း “ ဝီလ်ံစတီဗင္” (ANU CC အင္စတီက်ဳ ၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ)ႏွင့္ “ေဒးဗစ္ဂရစ္” MS အင္စတီက်ဳ ၊ ဒါရိုက္တာ) တို႔က ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ေမာကၡ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သတင္း

Source: SMH (four degree of separation)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: