ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံရွိ သန္းႂကြယ္ သူေဌး


မနီလာၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ ေန႔၊ သတင္း တစ္ရပ္ ေဖာ္ျပ ခ်က္တြင္ ယခုႏွစ္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၌ သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီး (၁၁) ဦးရွိၿပီး၊ ၄င္း (၁၁) ဦးအနက္ “ေဈးကြက္ ဘုရင္” ဟု နာမည္ ေက်ာ္ၾကား လ်က္ရွိေသာ ကုန္သည္သူေဌးႀကီး မစၥတာစီၾကည္စိန္ (Mr. Henry Sy) သည္ ၄င္းလက္ ထဲတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၂၀ဝ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည္ ျဖစ္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ သူေဌး ႀကီးစာရင္း၌ စတုတၳ ေနရာယူလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ၄င္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ပစၥည္းကိရိယာ လက္လီလုပ္ငန္း (SM) ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ မႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာလာခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ယခုအခါ ၄င္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးဘဏ္ ဥကၠ႒(သူေဌး) ျဖစ္ေနသည္ ဆိုပါသည္။

မစၥတာေလာင္လင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: