သူရႆဝါႏွင့္ ဘေလာ့အဝါ့ဒ္


တစ္ရံေရာ အခါ အလြန္တရာမွ ေခတ္မီ တိုးတက္၍ ျမန္ဆန္သြက္ လက္ေသာ အင္တာနက္ အမည္တြင္ ေခတ္ႀကီး တစ္ေခတ္ ရွိခဲ့ ေလသည္ ဟူ၏။ စာေရးဆရာ၊ စာေရးသူကို အဂၤလိပ္အေခၚအရ ဝ႐ိုက္ထာ (Writer) ဟု အမည္ပညတ္ သတ္မွတ္ ေလ့ရွိၾကရာ ထိုေခတ္တြင္ အင္တာနက္အြန္ လိုင္းေပၚ တက္၍ ကဗ်ာ၊ ဝတၳဳ၊ စိတ္ကူးယဥ္စသည့္ စာတိုေပ စေလးမ်ားကို ေရးသားၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စာ႐ူးေပ႐ူး ကေလးမ်ားကို အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ ထာ (Online Writer) ဟုလည္း ေခၚတြင္ သမႈျပဳၾက ေပ၏။
၎တုိ႔ ေရးသားျပဳစု အပ္ေသာ စာေၾကာင္း စာသား အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဘေလာ့ (Blog) ဟု အမည္သညာေခၚတြင္စရာ ျပဳၾကေလသည္။ စာေပအႏုပညာကို လြန္စြာမွ ႐ူးသြပ္ျပာႏွမ္းၾကသည့္ ေခတ္ႀကီးျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ အဘိုးႀကီးလည္း ဘေလာ့၊ အဘြားႀကီးလည္း ဘေလာ့၊ ေမြးကင္းစ အာျပဲေလး လည္း ဘေလာ့ ၾကကာ ေခြးကိုက္လည္း ဘေလာ့၊ ေၾကာင္ကုတ္လည္း ဘေလာ့၊ အိမ္ ေျမႇာင္ ႂကြက္ က်ီးကန္းေအာ္လည္း ဘေလာ့ၾကကုန္သည္သာ ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ဘေလာ့ပါမ်ား လတ္ေသာ္ ဘေလာ့ဆရာမ်ား အားမငယ္ဘဲ ပိုမို၍ ႀကိဳးစား ေရးသား ၾကေလေအာင ္စိတ္ကူး၍ နဂိုကနဦးဘေလာ့ခဲ့ၾက ေသာ အြန္လိုင္းဝ ႐ိုက္ ထာမ်ားမွ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္း ဆံုးေရး သားခဲ့ၾကသည့္ အြန္လိုင္း ဝ႐ိုက္ထာပိစိေကြးေလးမ်ား၏ ဘေလာ့မ်ား ကို အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ခြဲထုတ္ကာ တစ္ႏွစ္တာ ဘေလာ့အဝါ႔ဒ္ (Blog Award) ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ၾကံစည္ၾကေလ၏။ ထိုဘေလာ့အဝါ႔ဒ္ဆုေပးပြဲႀကီးသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အြန္လိုင္း ဝ႐ိုက္ထာ ဦးေရ မွာ အနည္းေလး ႏွစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနသည္ကို စာရင္းျပဳစု သိရွိရသျဖင့္ တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားအားလံုး ဝင္ဆံ့ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းမည့္ေနရာကိုရွာေဖြၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အားလံုး တစ္ေပါင္းတည္း တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ မိုးယိုေရယို လယ္ကြင္းျပင္ ႀကီးထဲတြင္ က်င္းပရန္ဆံုးျဖတ္ၾကေလ၏။

ထိုဆုေပးပြဲႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ သူမ်ား စိတ္ဝင္တစားရွိေစရန္ နာမည္ေက်ာ္အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာႀကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သူရႆဝါ (သူမ်ားနာမည္ထည့္ေရးရင္ အဆဲ ခံရမွာကိုး)ႏွင့္ တို တိုတုတ္ (ေစာ္ဘြားႀကီး ကုန္း)တို႔၏ အထူးဘေလာ့ၿပိဳင္ပြဲကိုပါ ပူးတြဲက်င္းပရန္ ထည့္သြင္းေၾကညာလိုက္ေလရာ ကားပြဲစား ဝင္းေန၊ ေလဆိပ္၊ ဆိုက္ ကား ဂိတ္မက်န္ (လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ဆိုတာက ဒိတ္ေအာက္ သြားၿပီ) စိတ္ဝင္တစားရွိေနၾကေလသည္ ဟူ၏။ ဘေလာ့အဝါ့ဒ္ ေပးမည့္ေန႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္ ဆုေပးပြဲက်င္းပ ရာ မိုးယိုေရယို လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးထဲသို႔ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားျပား ေသာ အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာမ်ား တစ္ဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာ ၾကေလ၏။

တစ္ႏွစ္ တာဘေလာ့အဝါ့ဒ္ ဆုေပးပြဲစတင္က်င္းပေသာအခါ ဆုေၾကညာသူက ၎၏လက္ထဲရွိ အီးေမးလ္ဟူေသာစာအိတ္ႀကီးကိုဖြင့္၍ဖတ္ကာ တစ္ဆု ခ်င္း ေၾက ညာသ မႈျပဳေလသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္း ဆံုး ဂီတဘေလာ့ဆုကိုေၾကညာရာ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္မေလးဂ်င္းနီ ၏ ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္ ေတာ္သူ အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာေလး ေမ်ာက္ဖင္နီမွ “အိမ္သာ ခြက္ထဲမွာ ေမာင့္မ်က္ႏွာေလး”ဟူေသာ သီခ်င္းဘေလာ့ျဖင့္ ဆုရရွိသြား ေလ၏။ ထပ္မံ၍ တစ္ႏွစ္တာ အခ်စ္အလြမ္း ဇာတ္ၾကမ္းဘေလာ့ဆုကို ေၾကညာရာ နာမည္ေက်ာ္ ဒ႑ာရီ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မယ္ကုဝဏ္၊ အာဠာဝကႏွင့္ ဒႆဂီရိတို႔ကို ဇာတ္ေကာင္ ထား၍ ေရးသား သည့္ “႐ုပ္ဆိုး တာအျပစ္လား” ဟူေသာ ဘေလာ့ကို ေရးသား သည့္ ဝါရင့္အြန္လိုင္း ဝ႐ိုက္ ထာ ခ်စ္တံုးႀကီးက ရရွိေလသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး အိုင္တီနည္းပညာဘေလာ့ဆုကို အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာေလး ကိုကိုဗိုင္းရပ္စ္မွ “႐ွပ္ေဒါင္းႏွိပ္ရင္ ပိတ္သြားေရာ” ဘေလာ့ျဖင့္ ဆြတ္ခူး သြားေလ၏။ တစ္ႏွစ္ တာ အေကာင္းဆံုး သတင္း ဘေလာ့ဆုကို နာမည္ေက်ာ္သတင္းေထာက္ ဥကၠာကိုကို (သံတြဲ)၏ ညီျဖစ္သူ အုတ္ကြာကိုကို (သံခဲ) မွ ရရွိျပန္၏။ တစ္ဖန္ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္း ဆံုး စားေသာက္ဖြယ္ရာ ဘေလာ့ဆု ကို “လိပ္ေခါင္းဟင္းခ်ိဳနဲ႔ ငါးရွဥ့္ ေဘာက္ဖတ္” ဘေလာ့ကို ေရးသား သည့္ ဝ႐ိုက္ထာ မေလး “ဝ၀လွ” က ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိေလသည္။ အေကာင္းဆံုး ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၲိ ဘေလာ့ဆုကိုမူ နာမည္ေက်ာ္ အြန္ လိုင္းဝ႐ိုက္ထာျဖစ္သည့္ ေက်ာ္ညိဳ ေသြး က “ေဂၚအပ်ိဳေလးေတြ ေအာ္ငိုေျပး မယ့္ ေက်ာ္ညိဳေသြး” ဟူေသာ ဘေလာ့ ျဖင့္ ရရွိသြားျပန္၏။ ေနာက္ဆံုးဆုျဖစ္သည့္ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ဘေလာ့ဆုကိုမူ “ေကတီ ဗီမွအျပန္” ဟူေသာ ဘေလာ့ ကို ပူးေပါင္းေရးသားသည့္ အႁမႊာပူး အြန္လိုင္း ဝ႐ိုက္ထာ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ “မ်က္ရည္” ႏွင့္ “မ်က္ခြက္” တို႔က ပူးတြဲရရွိသြား ေလသည္။ ထို႔ ေနာက္ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားျခင္းကို အ ခံရဆံုးေသာ အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာ သူရ ႆဝါႏွင့္ တိုတိုတုတ္ (ေစာ္ဘြားႀကီး ကုန္း)တို႔၏ အထူး ဘေလာ့ၿပိဳင္ပြဲ ႀကီး ကို စတင္က်င္းပေလ၏။

ၿပိဳင္ပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္းမွာ မိမိေရးသားေသာ ဘ ေလာ့တြင္ “အံ့ဩထိတ္လန္႔မႈ၊ ဘာ သာေရးကိုင္း႐ိႈင္းမႈႏွင့္ အာေမဋိတ္ ျပဳရေလာက္သည့္ အေၾကာက္ တရား” တို႔ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေရးသား ႏိုင္ရမည္ဟူေသာ ထူးဆန္းသည့္စည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ေလ၏။ အြန္လိုင္းဝ႐ိုက္ထာေလး သူရႆဝါမွာ ထိုအေၾကာင္းအရာ သံုးခု စလံုးပါဝင္ ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ေရးသား ရအံ့နည္းဟု ထံုးစံအတိုင္း မ်က္ ေမွာင္ႀကီးက်ံဳ႕၍ စဥ္းစားေနခိုက္တြင္ တိုတိုတုတ္မွာမူကား တစ္စက္ေလးမွ မစိုးရိမ္သည့္အလား ေအးေအး ေဆးေဆးဒူးနန္႔၍ လက္သည္း ကေလးကိုက္ ေနေလ၏။ ထို႔ေနာက္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ ေလးသူရႆဝါကို ပရိသတ္က တစ္ခဲ နက္အားေပးေနၾကသည့္အေလ်ာက္ သူရႆဝါမွာမူကား ေခါင္းပင္ မေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ တကုပ္ကုပ္ေရးသားေန ေသာ္လည္း တိုတိုတုတ္မွာမူ စာလံုးကေလး ေလးငါး ေျခာက္လံုးမွ် ေရးၿပီး သည္ႏွင့္ သူ၏ၿပိဳင္ပြဲဘေလာ့ၿပီးဆံုးေလၿပီဟု အခ်က္ျပရာ ၿပိဳင္ပြဲၾကည့္႐ႈသူ အားလံုး အံ့ဩဘနန္းျဖစ္ၾကရေလ၏။

တကုပ္ကုပ္ ႀကိဳးစားေရးသားေန ေသာ သူရႆဝါကို အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ် ေစာင့္ဆိုင္းၾကရၿပီးေနာက္ ေရး သားမႈၿပီးစီးသြားသည္တြင္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ ဘေလာ့ ႏွစ္ပုဒ္ကို ဖတ္႐ႈအမွတ္ေပးၾကေလ၏။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း အကဲျဖတ္အမွတ္ေပး ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္းၿပိဳင္ပြဲကို စပြန္ဆာေပးထားေသာ နက္ဂိုက္ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဂိုက္ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာ မေလး ဇင္ဇင္ေဇာ္မင္းမွ စင္ေပၚတက္၍ ေမာ္လ္ဒယ္႐ိႈးေလွ်ာက္ကာ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္ကို ေၾကညာသမႈျပဳေလ၏။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္ေပးဒိုင္မ်ားမွ ဆုရမည့္ဘေလာ့ကို ေၾကညာ ရာတြင္ “သူရႆဝါဟာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဘေလာ့ကို အခ်စ္အလြမ္းဂမၻီရလွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ျဖစ္ရပ္မွန္ စြန္႔စားခန္း စတဲ့ ရသေပါင္းစံုပါဝင္ေအာင္ စာမ်က္ႏွာငါးရာတိတိ ေရးသား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အရမ္းလည္း ေကာင္းမြန္လွတဲ့ ဘေလာ့ျဖစ္လို႔ ဆုေပး ဖို႔ ထိုက္တန္ပါတယ္” ဟုေျပာရာ တြင္ အားေပးသည့္ပရိသတ္မ်ားက “ေဟး” ခနဲ ေအာ္၍ လက္ခုပ္လက္ဝါးတီး အားေပးၾက ေသာ္လည္း ေၾကညာသူမွ “ဒါေပမဲ့ … ” ဟု ဆက္ေျပာသျဖင့္ ၿငိမ္သြားၾက ၿပီး ဆက္နားေထာင္ၾကရ ေလ၏။

“ဒါေပမဲ့ တိုတိုတုတ္ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း အံ့ဩထိတ္လန္႔မႈ၊ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းမႈႏွင့္ အာေမဍိတ္ျပဳရေလာက္တဲ့ အေၾကာက္တရား စတာ ေတြကို စာလံုးေျခာက္လံုးတည္းသံုးၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္အျပည့္ဝဆံုး ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ေအာင္ ေရးျပသြားတဲ့အတြက္ တိုတို တုတ္ (ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း)ကို ဆုေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္” ဟု ေၾကညာ ေလ၏။

ထိုအခါ ပရိသတ္မ်ားထံမွ မေက်မနပ္အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာ ေလသျဖင့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ တိုတိုတုတ္ ေရးသားထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဘေလာ့ကို လက္ေတြ႕ ျပသ ေသာအခါမွ မျငင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝၿပီး သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းသံုးခုလံုးပါဝင္သည့္ “အလို …ဘုရား ဘုရား” ဟူေသာ စာလံုးေျခာက္လံုးပါ ဆုရ ဘေလာ့ကို လက္ဖ်ား ခါေလာက္ေအာင္ ေတြ႕ရွိရေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆုရရွိသူ တိုတိုတုတ္ (ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း) မွ ပရိသတ္မ်ားကို ထံုးစံအတိုင္း ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားေလရာ နာမည္ ကိုက တိုတို တုတ္ျဖစ္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိုက္ခြက္ကိုကိုင္၍ ပရိသတ္ကို မိုက္ၾကည့္ၾကည့္ကာ “ေက်းဇူး …ဒါပဲ” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေက်းဇူး တင္ စကားေျပာၾကားၿပီး သည္၏ေနာက္တြင္ ဘေလာ့ ဆရာမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုးဘေလာ့ဆုေပးပြဲႏွင့္ အထူးဘေလာ့ၿပိဳင္ပြဲႀကီး အသံဗလံေပါင္း စံုျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားေလသတည္း။

(မွတ္ခ်က္ – အထက္ပါ ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ခ်စ္ခင္ရေသာ စာေပ ညီအစ္ကိုအခ်ိဳ႕ကို နာမည္တပ္၍ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္းမွာ က်ီစယ္ လိုသည့္ သေဘာ သက္သက္ သာျဖစ္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ ေစာ္ကားလိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါေၾကာင္း)

ေဆာင္းပါးရွင္ – သူရႆဝါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: