ေရႊေစ်း မကစားရန္ သက္ဆိုင္ရာက သတိေပး


ေရႊအေရာင္း အဝယ္ေဈးကြက္တြင္ ေလပတ္ကား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေစ်းမကစားရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း သို႔ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ သတိေပး ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့ေရႊ ေဈးႏႈန္း မ်ား စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ျပည္ တြင္း ေရႊေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ေဈးတက္ သင့္သေလာက္ ျမင့္တက္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ေရႊအေရာင္း အဝယ္ျပဳ လုပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“အခု ကမၻာ့ေရႊေဈးေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းေဈးက သိပ္မေျပာင္း ဘူး။ ေလပတ္ကား မလုပ္ရေတာ့ အေရာင္းအဝယ္က ၿငိမ္သြား တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဈးက သိပ္မ တက္တာပါ” ဟု ေရႊကုန္သည္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ယခင္က ေရႊေဈးကြက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈး တက္ရိပ္ျပ ေနပါက ညေနပိုင္း၌ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ တြင္ ေဈးကစားေလ့ရွိ၍ အေရာင္း အဝယ္ လည္းေကာင္း ေလ့ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းေဈးက သိပ္လိုက္ မတက္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ က ေျပာလာလို႔ ေဈးၿငိမ္သြားတာ လည္းပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးျမင့္ လာလို႔ အေရာင္းအဝယ္နဲ႔ ေဈးၿငိမ္ေနတာ လည္း ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာ သည္။

ကမၻာ့ေရႊ ေဈးျမင့္ တက္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိေဈးကြက္ တြင္း၌ ေဈးကစားမႈနည္း၍ အသင္း႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေရႊအပိုင္း အေရာင္းအဝယ္မွာ ေအးေနေၾကာင္း ေရႊကုန္သည္မ်ားကေျပာ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဆိုင္မ်ား၏ အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္တြင္ ေရႊ ျပန္ေရာင္းမႈ ျမင့္တက္လာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လတ္တေလာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ ျပင္ပေရႊေပါက္ေဈးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္က်ပ္သားအ ေပၚတြင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ နိမ့္ေနေသာ ေၾကာင့္ ေရႊေဈးႏႈန္း မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဈးကြက္ကြ်မ္းက်င္သူ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။ “ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကမၻာ့ေဈးနဲ႔ ေဒၚလာေဈး တြက္ရင္ ျပည္ တြင္းေဈးက ဒီ့ထက္ျမင့္ေနရမွာ။

အခုအျပင္ေဈးနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေဈးက နည္းေနေတာ့ ျပန္ေရာင္းတဲ့ သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ဝယ္ အားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ တက္လာတယ္” ဟု ေရႊဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ကမၻာေရႊေဈးႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ အတြင္း၌ တစ္ေအာင္စ လွ်င္ ၁,၅၁၁ ေဒၚလာရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၅၅,ဝ၀ဝရွိခဲ့သည္။ ယခု ကမၻာ့ေရႊေဈးမွာ တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၅၉၁ ေဒၚလာ ထိ ျမင့္တက္လာ၍ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးမွာလည္း အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၆၃,၅၀ဝ ႏွင့္ ၁၅ ပဲရည္မွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၂၃,၅၀ဝ ထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။ “ကမၻာ့ေရႊေဈး ဒီေလာက္ထိ တက္ေနရင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးက က်ပ္ ၆၇၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္ရမွာ။ အခုေလ ပတ္ကား မလုပ္ရေတာ့ေဈးက အတက္နည္း ေနတယ္။ ကမၻာ့ေရႊ ေဈးဆက္တက္ရင္ ျပည္တြင္းေဈးက လက္ရွိေဈး သိပ္မေျပာင္းေပ မယ့္ ေဈးကဆက္တက္ေနဦးမွာပါ” ဟု ေရႊအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သိမ့္သိ္မ့္စိုး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: