10. ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္ေန႔ က်င္းပမည္


ထိုင္းႏိုင္ငံသားပိုင္ေသာ ခ်က္ထရီ ယံဟိုတယ္တြင္Tour Guide Day ကို ဩဂုတ္လ၂ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီထိ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ဟိုတယ္က သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အဆို ေတာ္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္ ပါရွိၿပီး ဝင္ေၾကးတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာႏွင့္ အတူ ပါလာ သူ တစ္ဦး လွ်င္ ၁၅ ေဒၚလာသတ္ မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧည္လမ္းၫႊန္သံုေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းၫႊန္ မ်ား အသင္း MTGA ၏အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေအာင္သူရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: