တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ား ပါရွိသည့္ ေရသန္႔ဘူး တံဆိပ္မ်ား ပိတ္သိမ္း


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕ အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေနသည့္ ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ေပက်င္းစက္မႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕က စစ္ေဆး ခဲ့ရာတြင္ တိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ား၌သာ ေတြ႔ ရွိႏိုင္ေသာ ေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရသန္႔ဘူး အမွတ္တံဆိပ္ (၃၁) ခု တြင္ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္၍ ယင္းတို႔ကို ေဈးကြက္ အ တြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ပိတ္သိမ္း ခဲ့ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ေပက်င္းတိုင္းမ္ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ အဆိုပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီသည့္ ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ Yiqun တံဆိပ္ ေရဘူးသည္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းထက္ ေရာဂါပိုး မႊားပါဝင္မႈ အဆ ၉၀ဝ၀ ရွိေနၿပီး Tianxing Special Water တံဆိပ္ ေရဘူးသည္ ေရာဂါပိုးမႊားပါဝင္မႈ ၅၆၀ ဆ ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့ သို႔ သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ ေရမ်ားကို ေသာက္သံုးမိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါဘယ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။

အက္ကိုး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: