အသားကင္ အကြ်မ္း စားသံုးသူသည္ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟုဆို


အသားကင္ အကြ်မ္းႏွင့္ ႏူးနပ္ၿပီး ေပ်ာ့အိေနေသာ အသားတို႔ကို စားသံုးလွ်င္ ပန္ကရိယကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာျဖစ္ လာႏိုင္သည္ဟု သုေတသနျပဳခ်က္အသစ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္း အရင္းမ်ား မ်ိဳးဗီဇႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခုခံႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ဟု ကနဦးသုေတသနျပဳခ်က္၌ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

မၾကာခဏအသားမ်ားကို စားသံုးေနသူအထူးသျဖင့္ ႏူးနပ္ေပ်ာ့ အိေသာအသား(သို႔) မီးအပူျပင္းျပင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာအသား မ်ားကို စားသံုးသူသည္ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ဟု ဝါရွင္ တန္ဒီစီ ၌ ျပဳလုပ္ေသာအေမရိကန္ ကင္ဆာသုေတသီအဖြဲ႕၏ ႏွစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ မီးအပူျပင္းျပင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ အသားမ်ားသည္ ေဟသ႐ိုစိုက္ ကလစ္အမီနက္စ္ (အိပ္ခ်္ စီေအအက္)ျဒပ္ေပါင္းထြက္ရွိသည္။ ထို ျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သိရွိထားၾကသည္။ ႏူးနပ္လြန္းေသာ အသား ဟင္းမ်ား၊ မီးကြ်မ္းသြားေသာအသားမ်ားကို မစားသံုးလွ်င္ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာ   ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိဟု သုေတသန အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဂ်ီလင္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမဲသား၊ ဝက္သား၊ ၾကက္သား၊ ငါးတို႔ကို ကင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏူးနပ္လြန္းေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးသူတို႔သည္ ဆီးအိတ္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ပံုတစ္ပံုရွိသည္ဟု ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အနီေရာင္အသားမ်ားကို ရက္သတၲတစ္ပတ္လွ်င္ ၅၀ဝဂရမ္မွ်သာ ခ်င့္ခ်ိန္စြာ စားသံုးသင့္ၿပီး အသင့္စားအစာအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရာင္းခ်ေသာ အသားစားသံုးျခင္းကို ေရွာင္ရွား သင့္သည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႕၏ တြဲဖက္ စာေရးဆရာ ဇီဖင္ဂူကေျပာၾကားသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: