အိႏၵိယ ရြာသားမ်ားႏွင္႔ သစ္ေတာေစာင္႔မ်ားကို တိုက္ခိုက္တဲ႔ က်ားသစ္


အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘန္ေဂါလ္ ေဒသရွိ ဖရာခရွာ ေက်းရြာမွ သစ္ေတာ အေစာင္႔၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို က်ားသစ္တစ္ေကာင္က ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

၄င္းက်ားသစ္မွာ သစ္ေတာေစာင္႔ သံုးဦးအပါ၀င္ ရြာသားမ်ားစြာကို ကိုက္ဖဲ႔သတ္ျဖတ္ခဲ႔ဖူးသည္။

က်ားသစ္မွ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔က တိုက္ခိုက္ေနစဥ္။

က်ားသစ္က သစ္ေတာ၀န္ထမ္းကို တိုက္ခိုက္္ေနတာကို အိႏၵိယရြာသားမ်ား အားေပးေနၾကစဥ္။

က်ားသစ္ရဲ႕ ေမးရိုးကို သစ္ေတာေစာင္႔က လက္နက္ျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားစဥ္။

ထြက္ေျပးဖို႔ႀကိဳးစားတဲ႔ က်ားသစ္ကို ၀ိုင္းလိုက္ေနစဥ္။

က်ားသစ္ႏွင္႔ သစ္ေတာအေစာင္႔မ်ား ဘတျပန္က်ားတျပန္။

ေနာက္ဆံုး က်ားသစ္မွာ ဓားဒဏ္ရာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ မ်ားစြာျဖင္႔ ေသဆံုးသြားခဲ႔သည္။

ေမာကၡႏိုင္ငံတကာသတင္း

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: