ပင္လယ္ဖ်ံေတြကို မေမ႔ပါနွင္႔


ဆင္ေတြကို အေျမာက္အျမား သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားျပားလာသလို ယခုအခါ သတ္ျဖတ္မႈ အခံရဆံုး စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည့္ ႏို႔တိုက္ သတၲဝါ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ပင္လယ္ဖ်ံ ( Walrus ) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဂရင္းလန္ကြ်န္းႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ ပင္လယ္ ဖ်ံ အစြယ္ကို ရယူရန္ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားအား သတ္ျဖတ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔အား ေရာင္းခ်မႈကို လက္မခံသည့္ တစ္ခု တည္း ေသာ နည္းကေတာ့ ၄င္းပစၥည္းမ်ားအား မဝယ္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: