အသံ အက်ယ္ႀကီး နားမေထာင္ ပါႏွင့္


iPod ဖြင့္ၿပီး နားၾကပ္ျဖင့္ သီခ်င္း နားေထာင္တဲ့အခါ အသံအက်ယ္ႀကီး မဖြင့္ပါႏွင့္။ iPod နားေထာင္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ငါးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ နားေလးေဝဒနာ ခံစားလာရေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုကထက္ နားေလးသည့္ ေဝဒနာ ခံစားရသည့္ႏႈန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခုန္တက္မ်ားျပား လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လံုးဝနားပင္းသြားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ားစုကေတာ့ အသက္ ၄၀-၆၀ၾကား လူႀကီးေတြရဲ႕ အၾကားအာ႐ံုရရွိမႈ မ်ိဳးကိုသာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ လို႔ဆိုတယ္။ တူရိယာ ပစၥည္းမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာတီးခတ္ျခင္းသည္ အျပစ္တင္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အၾကားအာ႐ံုကို မထိခိုက္ေစခ်င္ရင္ အၾကား အာ႐ံု ဆိုင္ရာ ပါရဂူတစ္ဦးက လမ္းညႊန္ ထားေသာ ေအာက္ပါ နံပါတ္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ။

(၁) အသံ၏ က်ယ္ေလာင္မႈ (Volume)ကိုအျမင့္ဆံုးရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာထားၿပီး နားေထာင္လွ်င္ တစ္ေနကုန္ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။

(၂) အျမင့္ဆံုးက်ယ္ေလာင္မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဖြင့္၍နားေထာင္လွ်င္ တစ္ေန႔တာအတြင္း ၉၀ မိနစ္ နားေထာင္ႏိုင္ ပါတယ္။

(၃) အသံအက်ယ္ဆံုး (maximum volume) ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္မယ္ ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔တာအတြင္း ၅ မိနစ္ မွ်သာ နားေထာင္သင့္ပါတယ္။

ေမာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: