၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ပင္လယ္ေရေအာက္ ေရာက္ေတာ႔မည္


 

တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႀကီး ေရေအာက္ ေရာက္ဖို႔ ရွိလာသည္။ အဆိုးျမင္ပညာရွင္ အမ်ားစုက ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစိတ္အပို္င္း အခ်ဳိ႕ပင္လယ္ေရေအာက္ နစ္ျမွဳပ္သြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု အျပတ္ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကသည္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျဖစ္လာမယ္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးကုိ ကာကြယ္ဖို႔ မည္သည့္ ေပၚလစီမွ ျပင္ဆင္မွႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ အစိုးရကို အျပစ္တင္ ေနၾကသည္။

က်ေရာက္မည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ဆိုးႀကီးက၊ ျပည္ေျပး သက္ဆင္ရဲ႕ ႏွမေလး၊  ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိခဲ႔တဲ႔  ခြန္ယင္လပ္ အစိုးရသစ္ အတြက္ စိန္ေခၚမွႈေတြ ျဖစ္လာမည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ လက္ပ္ေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ေပးမယ္႔ ခြန္ယင္လပ္ အတြက္၊ ဘန္ေကာက္ ေရေအာက္မေရာက္ေအာင္  ႀကိဳတင္လုပ္ဖို႔က အဓိက အေရးေပၚတာ၀န္ ျဖစ္လာမည္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွႈ၊ ပင္လယ္ေရ ျမင္႔တက္မွႈ၊ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတမ္းမ်ား တိုက္စားၿပိဳက်မွႈ စတဲ႔ ေပါင္းစု ပ်က္စီးမွႈမ်ားေၾကာင္႔ ေက်ာက္ဖရား ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚရွိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႀကီးရဲ႕ နိဂံုးကံၾကမၼာမွာ မေတြး၀ံ႔စရာ ျဖစ္သည္။

အယုဒၶယၿမိဳ႕ေတာ္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးေနာက္၊ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ာကရီမင္းဆက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ အုပ္စိုးခဲ႔ သည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ ျဖစ္သည္။

မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ား ထိုးထိုးေထာင္ထာင္ ၀ိုင္းပတ္ထားသည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ လူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အေပၚယံ ေျမဆီလႊာ ၁.၅ မွ ၅.၃ စင္တီမီတာ ေလ်ာ႔ပါးက်ဆင္းလ်က္ ရွိၿပီး၊ လူအမ်ားအျပား ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ပင္လယ္ေရ လႊမ္းသြားဖို႔ ရွိေနသည္။

တက္လာမည့္ ပင္လယ္ေရက အေဆာက္အဦး အိမ္ေျခ ၁ သန္းေက်ာ္ကို အေႏွးႏွင္႔ အျမန္ အႏၱရာယ္ေပးမည့္ အေနအထား ရွိသည္။ ဘန္ေကာက္မွ ၁၅ ကီလိုမီတာ ေ၀းေသာ ဆာေမာင္႔ ဖရာခန္ ဆိပ္ကမ္း ရပ္ကြက္ႀကီးရွိ လူေနအိမ္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ျမစ္ေရလႊမ္းမွႈ ခံေနရသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင္႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တို႔မွ ထုတ္တဲ႔ ရီပို႔မ်ားတြင္ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲေၾကာင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စာရင္းမွာ ဘန္ေကာက္ က ထိပ္ဆံုးက ေျပးေနသည္။ ဘန္ေကာက္မွ ကမၻာ႔ဘဏ္အရာရွိ Jan Bojo က ‘ဘန္ေကာက္ ေရနစ္ေတာ႔မည့္ အဓိကအေၾကာင္း တစ္ခုမွာ ေျမေအာက္ ေရမ်ားကို အလြဲသံုးစား စုတ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္’ ဟု ဆိုသည္။

လာမယ္႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေျခအေနဆိုး ဆိုက္ဖြယ္ ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို ပညာရွင္မ်ားၾကား အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာတာက ‘၂၁၀၀ ခုႏွစ္ တြင္ ဘန္ေကာက္သည္ အတၱလန္တစ္ အသစ္ ျဖစ္သြားေတာ႔မည္’ ဟု ပညာရွင္အားလံုးက သေဘာတူသေလာက္ ရွိသည္။

အကယ္၍ မည္သည့္ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မွႈမွ မလုပ္ခဲ႔ရင္ေတာ႔၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာတင္ ဘန္ေကာက္ ကိစၥတုံးသြားႏိုင္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ သဘာ၀ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဌာန အႀကီးအကဲ Smith Dharmasaroja ခန္႔မွန္းထားသည္။

တစ္ခုထဲေသာ ေျဖရွင္းနည္းမွာ ႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ေရကာ တံတိုင္းႀကီးမ်ား ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္း ပေရာ႔ဂ်က္အတြက္ ယူရို ၂ ဘီ လီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပညာရွင္ Anond Snidyongs က ‘ပင္လယ္ေရကာ တံတိုင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္မွႈကလည္း အသံုးမ၀င္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပင္လယ္ ကမ္းရိုးတမ္း တိုက္စားခံရမွႈ မ်ားလာတာေၾကာင္႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ ႀကိဳစားလည္း မရေတာ႔ေၾကာင္း၊ စကတည္းက ဘန္ေကာက္ကို ရႊံ႕ေျမေပၚ တည္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕က ပင္လယ္ေရ အထက္ ၁.၅ မီတာ အျမင္႔သာရွိေၾကာင္း’ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ စကားကို ေျပာဆိုသည္။

ဘန္ေကာက္၏ အနာဂတ္မွာ အေႏွးႏွင္႔ အျမန္ အတၱလန္တစ္ ပင္လယ္သစ္ ျဖစ္ဖုိ႔သာရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ရင္ထိတ္ေနၾကသည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Source: Reuters & Time

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: