ကန္႔သတ္ ၁၉ေနရာသို႔ ေက်ာက္မ်က္မ်ား သယ္ခြင္႔မျပဳ


ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၌ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ ရတနာ ေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရွိ ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေနရာ ၁၉ ခုတြင္ သယ္ေဆာင္ ခြင့္မရွိ ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း စခန္း တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ႏိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း (မႏၱေလး႐ံုးခြဲ) ၌ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပာၾကား သည္။

သယ္ေဆာင္ျခင္းကန္႔သတ္ထား သည့္ ေနရာ ၁၉ ခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဂ်ယ္ ေက်းရြာ၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ပိုက္တီးေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဝါ (ခ) ခ်န္ယင္းကူး ေက်းရြာ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ဝမ္ေက်းရြာ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ နယ္ က်ီခါး ေက်းရြာအုပ္စု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆာင္ ေက်းရြာ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕၊ ေလာက္ကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းလားေက်းရြာ၊ ပန္ယန္း ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဆန္း ေက်းရြာ၊ ဟိုပင္ ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔တစ္ေက်းရြာ၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ပံုပါက်င္ေက်းရြာအုပ္စု တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံမွသိရသည္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျပဳ လုပ္ထားပါက ယင္းကန္႔သတ္ေနရာ ၁၉ ေနရာမွအပ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ သယ္ေဆာင္ ႏိုင္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ တူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ႏိုင္က ဆိုသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ျပည္ပ သို႔ တရားမဝင္ ထုတ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ် ျခင္းမ်ားကို တားဆီး ႏွိမ္ နင္း ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကန္႔သတ္နယ္စပ္ေဒသ ၁၉ ခု တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အ႐ိုင္းမ်ားကို ရတနာ ခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္း ျဖင့္ လႊဲေျပာင္း ျခင္းမျပဳရန္ သတၲဳ တြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁၁/၉၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: