အိႏၵိယ ကြန္ကရက္ ပါတီ ဥကၠဌ ဆိုနီယာ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္


ယေန႕တြင္ စတင္မည့္ ၂ ရက္ၾကာ အိႏၵိယ ကြန္ကရက္ပါတီ ဥကၠဌ ဆိုနီယာဂႏၵီ၏ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ဒကၠားတြင္လံုျခံဳေရးကို တင္းက်ပ္ လိုက္သည္။

ဆိုနီယာသည္ ယေန႕ တနဂၤေႏြေန႕ ယေနပုိင္းတြင္ ဒကၠားျမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဒကၠားျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ” Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities in Bangladesh” ကြန္ဖရင့္သို႕ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Sonia_Gandhi

ယခုအခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အထူးမူခင္းႏွိမ္ႏွင္းေရး Rapid Action Battalion မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အေရးၾကီးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းမ ေပၚ မ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ ခ်ထားလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕ေတာ္ ဒကၠားတြင္ အစစ္အေဆးမ်ား တိုးပြားျပီး ယမန္ေန႔က ျမိဳ႕ေတာ္တ၀န္းတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကားအမ်ားအျပားကို ေမြေႏွာက္ ရွာေဖြ စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

ဆိုနီယာ၏ ခရီးစဥ္မွာ စက္တဘၤာလ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႔သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ အိႏၵိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း၏ ခရီးစဥ္ မတိုင္မွီ လာေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ျပီး သူမ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခါဆီးနာ ဦးေဆာင္ေသာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရသည္ လက္ရွိ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေသာ အစိုးရျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး သမားႏွစ္ဦး အိႏၵိယမွ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

ဆိုနီယာ ဂႏၵီသည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕႔ႏိုင္ငံမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စြန္းစြန္းတမံ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ေသာ အဆင့္ ျမင့္ဆံုး ဆုကို သူမ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သူ အိႏၵရာဂႏၵီ ကုိယ္စား တက္ေရာက္ ယူေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

သူမသည္ သူမ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: