ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ႏိုင္ငံျခား ေငြျဖင့္ ေရာင္းလိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္


ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ရရွိထား သူမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အ႐ိုင္းမ်ား၊ အေခ်ာ ထည္ မ်ားကို ႏိုင္ငံ ျခားေငြျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ လိုပါက ႏိုင္ငံျခား ေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ ခြဲမႈဌာန၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (မႏၱေလး႐ံုးခြဲ) ၌ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း(စခန္း) တာဝန္ခံဦးခင္ေမာင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။ “မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံျခား ေငြ နဲ႔ ေရာင္းဝယ္ လို႔ရတဲ့ဆိုင္ ၄၃ ဆိုင္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိေသာ ကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္) အသင္းသည္ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အ႐ိုင္းကို မွတ္ပံုတင္၍ ရတနာခြန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ယင္းေက်ာက္ မ်က္ ရတနာ အ႐ိုင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း ျပဳလုပ္၍ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အ႐ိုင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေခ်ာထည္ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ဝတ္ရတနာကိုလည္းေကာင္း ျပည္တြင္း၌ သတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို ျမန္မာေငြျဖင့္ လြတ္လပ္ စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ႏိုင္ငံျခားေငြကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္ပသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းနည္း ဥပေဒမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္း ေရာင္းဝယ္ ေနၾကသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၌ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း အသင္းဝင္ျဖစ္မွသာ လိုင္စင္ခ် ထားေပး မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ႏိုင္ ကေျပာၾကား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဖားကန္႔၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ အသင္းခြဲ မ်ားဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အသင္းဝင္ ၃၁၃၄ ဦးရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အသင္းထံမွ သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: