ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း


အသက္အရြယ္အလိုက္ (၁) ကေလးျဖစ္ပါက ကေလးတစ္ဦး ရႊင္ပ်လန္းဆန္းမႈ မရွိလွ်င္ အၿမဲတမ္း မွတ္ယူရမည္မွာ ေနမ ေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုးဝါးျပင္းထန္သည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင္႔ ဟုတ္မွတ္ယူ နိုင္သည္။ ဆရာဝန္နွင္႔ျပပါ။

(၂) ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ျဖစ္ပါက – ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ဝင္ေရာက္ခံရျခင္း (ဥပမာ-တုပ္ေကြး) – တုပ္ေကြးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း (ဥပမာ-Glandular Fever ဟုေခၚေသာ ေဝဒနာကို ေျခာက္လမွ ကိုးလအထိ ခံစားရတတ္သည္။) တစ္ပတ္ ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ လိုအပ္လ်ွင္ ဆရာဝန္နွင္႔ျပပါ။

(၃) အသက္ႀကီးသူျဖစ္ပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ တစ္ပတ္ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လိုအပ္လ်ွင္ ဆရာဝန္နွင္႔ျပပါ။ ေသြးအားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေသြးေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္း ရွာေဖြရန္၊ ေသြးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆရာဝန္နွင္႔ျပပါ။  အာဟာရစုပ္ယူမႈ နည္းပါသည့္ ေရာဂါလကၡဏာစု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝမ္းနမႈနာယူ၍ ဆရာဝန္နွင္႔ျပပါ။ – စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစေသာ ဘဝေနထိုင္မႈ စ႐ိုက္ကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးပါ။ လိုအပ္ေသာကုသမႈအတြက္ ဆရာဝန္နွင္႔ ေတြ႔ပါ။ ႏွစ္သိမ္႔ဆြးေႏြး အႀကံ ေပးသူႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ကုသမႈခံယူပါ။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း၊ စိတ္ေျပ ေလ်ာ့ေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကုသႏိုင္သည္။ – သြိဳင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္မႈနည္းသည့္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ မ်ား ေအးစက္ေနျခင္း၊ဆံပင္ပါးျခင္း၊ အေရျပားေျခာက္ေသြ႔ ၾကမ္းတမ္းျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည။္ သိြဳင္းရြိက္အက်ိတ္နွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈနွင္႔ ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆရာဝန္နွင္႔ ေတြ႔ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: