ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ေမာင္ဦး ရခိုင္လူထုကို ဘာေတြ ေျပာခဲ့သလဲ


Fighter Arakanese

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ရခိုင္ျပည္နယ္ တာဝန္ခံ ယခင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးေဟာင္း ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦးသည္ ၁၄. ၅. ၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားျပီး ယခုကဲ့သို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(ဦးေမာင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ၾက႕ံခိုင္ေရးရံုး အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းတြင္လည္း ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။)

ေတြ႔ဆံုးပဲြအခမ္းအနားတြင္ ဦးေမာင္ဦး ေျပာၾကားခ်က္

၁။ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြကို အာဏာအပ္ႏွင္းတယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႕ သိၾကမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကို အာဏာလဲြတာမဟုတ္ဘူး။ ၾကံ႕ခို္င္ေရး ပါတီကိုပဲ အာဏာ လဲြအပ္တာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူၾကီးမိဘတို႔ သိထားရမွာပဲ။ ယခုလက္ရွိသမၼတဟာ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကပဲျဖစ္တယ္။ သမၼတျဖစ္သြားရင္ေတာင္မွ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္စရာမလိုဘူး ဆုိတာ လူၾကီးမင္းတို႕ သိထားၾကရမယ္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အာဏာကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔လႊတ္ဘူး။ ရာသက္ပန္ အုပ္ခ်ဳပ္မွာပဲ။ တပ္မေတာ္မွ အာဏာလဲြေျပာင္းေပးတာဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ ကို လဲြတာမဟုတ္ဘူး။ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီကို လဲြအပ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္ထားရမယ္။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဟာ တစ္ခုတည္းေသာ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ပါတီ ျဖစ္တယ္။

၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ RNDP က အႏိုင္ရေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္းမွာေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဘဲ ႏိုင္တယ္။ ေတာင္ပိုင္းသားေတြဟာ ရခုိင္အစစ္ေတြ မဟုတ္ ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ ရခုိင္ေတြဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ေထာက္ခံၾကတယ္။ စာေတြ မဖတ္ၾကဘူးလား၊ ဘယ္ေတာ့မွမရဘူး ခင္ဗ်ားတို႔ ရခုိင္ေတြဟာ လူမ်ိဳးစဲြ ေဒသစဲြေတြ ရွိေနၾကတယ္။ သီးျခား သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္လို႔ေတာ့ မရဘူး၊ ရခုိင္ေတြ ၂ သန္းခဲြေလာက္ရွိတယ္၊ က်န္တဲ့ သန္း ၆၀ ကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္လို႔ မရဘူး။ ရန္ကုန္ေရာက္ရခုိင္ေတြကလည္း လူမ်ိဳးစု အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ RNDP ပါတီဟာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕မွာ တစ္ေယာက္မွ မပါဘူး။ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕မွာလည္း ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီကဘဲ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အတူပါလာတဲ့ ခ်င္းေရးရာဝန္ၾကီး ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ပညာေရးနဲ႕ က်န္းမာေရး ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္း ဆိုတာလည္း ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကပဲ ျဖစ္တယ္။

၄။ ရခုိင္ေတြမကဘူး ခ်င္းေတြကလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးအျဖစ္ ေတာင္းၾကတယ္။ ခ်င္းေတြဟာ ဘာစာမွ မတတ္ဘူး။ ဘာဘဲြ႕မွလည္း မရဘူး။ ဘာႏိုင္ငံေရးမွ မသိဘဲႏွင့္ ဝန္ၾကီးေပးလို႔ ရမွာလား။ ဘဲြ႕ၾကီးေတြ တသီတတန္းႏွင့္ လူေတြကိုဘဲ ေပးတာပါ။ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းကို ဒုသမၼတေပးတာဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႕ ႏွစ္ ၁၀ ေလာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ခဲ့လို႔ ေပးတာျဖစ္တယ္။

၅။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ကိုလည္း ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့ လူေတြကိုပဲ ခန္႔အပ္ ပါလို႔ ေျပာတာကို ယခု ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာ ေငြယူျပီး ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီကို အားမေပးတဲ့သူေတြ ဆန္႔က်င္တဲ့ သူေတြကို ခန္႔အပ္ထားတယ္။ “မိမိတို႔ကို ေထာက္မခံတဲ့သူကို ခင္ဗ်ားတို႔အေနျဖင့္ ခန္႔မွာလား” ။ ဥပေဒနဲ႔ လက္ေတြ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ျပီး လုပ္ရတယ္။ အရာရာကို ဥပေဒႏွင့္ လုပ္လို႔မရဘူး။ ပါတီစံု ဆိုေပ မဲ့ အေျခအေနအရ လုပ္ထားရတာပါ။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီကပဲ ဦးေဆာင္သြားမွာပဲ။ အစိုးရအဖဲြ႔ ဝန္ၾကီးေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။

(၎ေန႔ ေမာင္ဦးသည္ ၾကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီဝတ္စံုကို ၀တ္ဆင္ထားျပီး အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို လက္ညိဳးထုိးျပီးေမးျမန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။)

၆။ ၎ေန႔ ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ အထက္ပါအပိုဒ္ ၅ ထိ ေျပာျပီးခ်ိန္တြင္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တက္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္သြား၍ ဦးေမာင္ဦးက မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မဟုတ္ဘူးလား ဆုိျပီး ေမးျမန္းကာ ယခုခ်က္ခ်င္း ေတြ႕ဆံုပဲြက ထြက္သြားဆုိျပီး ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။

၎ေနာက္ပိုင္း ေမာင္ဦးက — ဒီဘက္မွာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ မဲရံႈးတာ အဓိက မယက၊ ရယက၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြ အသံုးမက်လို႔ ရံႈးရတာပဲ။ ရခုိင္ေတြ မဲဆြယ္စဥ္က ရခုိင္ျပည္မွာ တပ္မေတာ္ မရွိရဘူး။ ကိုယ္ေျမမွာ ကိုယ္လူမ်ိဳးဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ ဗမာအုပ္ခ်ဳပ္တာ မခံဘူးဆုိျပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရးဝါဒႏွင့္ စည္းရံုးေနခဲ့ၾကတာ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားရတယ္။

၇။ ၎ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီတြင္ ျမိဳ႕မိ/ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပဲြကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျပီးေနာက္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြ ထပ္လုပ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ဒီေန႔တက္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြထဲမွာ ဗမာလူမ်ိဳး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါသလဲ ဆိုျပီး ေမးျမန္းသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္မွ မန္ေန ဂ်ာ ဦးေရႊၾကိဳင္အား ခင္ဗ်ား ကုလားလူမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးျမန္းသည္။ ဦးေရႊၾကိဳင္မွ မိမိ ရခိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: