ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ လုိက္ေလ်ာ့ရန္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီကို AOW တိုက္တြန္း


တာကလူး
———-
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္းမွ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ စီမံကိန္းတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ့လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ယေန႔တြင္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Shwe-gas-Pipelines
ရခိုင္ကမ္းလြန္ျပင္ရွိ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းမွထုတ္လုပ္မည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာညီခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက အမ်ဳိးသားပါလီမန္တြင္ မ်ားမၾကာမွီက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းစီမံကိန္း အေပၚ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးပြါးလ်က္ရွိေနၾကသည္။

ထိုမေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားက “ငါတို႔ေရႊဂက္(စ္)ကိုငါတို႔သံုး ခြင့္ရွိရမည္၊ အခုခ်က္ခ်င္း ၂၄ နာရီမီးေပးပါ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားလာေနၾကသည္။

ထို႔သို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေရးတယူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေက်ာ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

“ဒီေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္း ကို ရခိုင္ျပည္သူေတြ ပိုင္တယ္။ ဒီေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္း ကရရိွတဲ့ အက်ိဳး အျမတ္ကို ရခိုင္ျပည္သူေတြ ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္။ ေဒသခံျပည္ သူေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေရႊဂက္(စ္) စီမံကိန္းက ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ေတာင္ဆိုခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေရးဟာ ေဒဝူး ဦးေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာျပည္ကထြက္ခြာ သြားသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မျဖစ္ဘဲ နစ္နာဆံုရံႈးမႈေတြသာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ” ဟု ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖၚက္မႈမ်ား ႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးလ်က္ရွိေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေရႊဂတ္စ္စီမံကိန္းတြင္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ အဓိက ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁%ကို ေဒ၀ူးက ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ KOGAS ကုမၸဏီက ၈% ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ ONGC ကုမၸဏီက ၁၇% ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ GAIL ကုမၸဏီက ၉%၊ ႏွင့္ ျမန္မာစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း MOGE က ၁၅% စသည္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္းမွ ေန႔စဥ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပမာဏ ကုဗေပသန္း (၅ဝဝ) ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ) ၾကာေအာင္ထိ ထုပ္ယူရန္စီစဥ္ထားသည္။ကုဗေပသန္း၄ဝဝ ကိုတရုတ္ကိုတင္ပို႔ ေရာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရိွေသာ ကုဗေပ သန္း (၁ဝဝ) ကို အစိုးရပိုင္စက္ရံုမ်ား၊စစ္တပ္ပိုင္စက္ရံုမ်ား ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈစရင္းဝင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ လက္နက္ေမွာင္ခို ေတဇ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ထူးဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ဘိန္းဘုရင္ေလာ္စစ္ဟန္ပိုင္ဆိုငေသာ ေအးရွားေဝါလ္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ေဇာ္ေဇာ္၏ အိုင္ဂ်ီအီး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ႏွင့္ ေအာင္ကိုဝင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္ရံု မ်ားအပါအဝင္စက္ရံုေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊသဘဝဓါတ္ေငြ႔ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ၾကာေအာင္ထိ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔တင္ပို႔ရာ၌ ျမန္မာအစိုးရသည္ ခန္႔မွန္းေျခဝင္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံခန္႔ကိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။

”ဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ရာကရတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲမယ္ဆိုတာမေသခ်ာပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရမွာ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာ တဲ့စနစ္မရိွဘူး။ ေနာက္ၿပီးဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ ကိုဘယ္နည္း၊ဘယ္ပံုသံုစြဲမယ္ ဆိုတာကိုထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားထား တာလည္းမရိွပါဘူး။” ဟုေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔အပါအ၀င္ တျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးျပဳရေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွာ ေရနံဆီ၊ ဖြဲ စေသာေလာင္စာသံုး စက္မ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ တေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃နာရီမွ ၆နာရီထိ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို ဗမာျပည္မထက္ ေစ်းႏႈန္း အဆ ၂၀ ပိုေပးကာ အသံုးျပဳေနၾကရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္မွ ရခိုင္ေဒသမွ ထြက္သမွ် သံယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး၊ ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ လ်စ္လ်ဴရွဴမ်က္ကြယ္ ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရႊဂက္စ္ျဖင့္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

Narinjara သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: