အလ်င္ျမန္ႀကီးထြားလာသည့္ ဗီဒီယိုဂိမ္းေစ်းကြက္ မီဒီယာပံုစံျဖစ္လာ


ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဗီဒီယိုဂိမ္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ေဖာက္သည္အနည္းငယ္ကို ေရာင္းခ်တဲ႔ အိမ္တြင္းမွႈလုပ္ငန္းအဆင္႔ကေန ကမၻာ႔အႀကီးမားဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းႀကီးအျဖစ္္ ေျပာင္းလဲလာသည္။

လန္ဒန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္း PricewaterhouseCoopers (PwC) အဖြဲ႔ ေဖာ္ျပခ်က္အရ မႏွစ္က တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ဗီဒီယိုဂိမ္း ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၅၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကစၿပီး ဗီဒီယိုဂိမ္း ေစ်းကြက္မ်ား ႀကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဗီဒီယိုဂိမ္းလုပ္ငန္းမွာ အသံသြင္းဂီတလုပ္ငန္းထက္ ေစ်းကြက္ေငြေၾကးပမာဏ ႏွစ္ဆ ႀကီးမားေနသည္။ မဂၢဇင္းလုပ္ငန္းထက္လည္း ႀကီးမားလာၿပီး၊ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းရဲ႕ ငါးပံုသံုးပံုခန္႔ ရွိသည္။ PwC ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လာမယ္႔ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဗီဒီယိုဂိမ္းမွာ မီဒီယာပံုစံအသြင္ကို အလွ်င္ျမန္ေျပာင္းလဲလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရာင္းရေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၂ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

အႀကီးမားဆံုး ဂိမ္းေစ်းကြက္မွာ အေမရိကျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ဗီဒီယိုဂိမ္း လက္ကိုင္သံုး console အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္းရေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၄.၁ ဘီလီယံ ရွိသည္။ တရုတ္ ဂိမ္းေစ်းကြက္ကလည္း ဂ်ပန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ကမၻာ႔ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္ျဖစ္လာသည္။ ဂ်ာမဏီႏွင္႔ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းက ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနသည္။

လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ားသည္ မီဒီယာပံုစံျဖင္႔ အလွ်င္အျမန္ႀကီးထြားလည္မည္ဟု ဆုိသည္။

၀င္႔ထန္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: