ယူ႐ိုေငြျဖင့္ သာေရာင္းခ်မည့္ ႏွစ္လည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲ က်င္းပမည္


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲကို လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္မွ ၂၃ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္း ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဦးပိုင္၊ သမ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုန္သည္မ်ားက တင္ျပေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယူ႐ိုေငြျဖင့္သာ ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေ က်ာက္စိမ္းခန္းမမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲတြင္ ပုလဲ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ပစၥည္းမ်ား ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲသို႔ တင္ျပေရာင္းခ်ၾကမည့္ ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုန္သည္ မ်ား၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လက္ခံကာလ အျဖစ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သည္မ်ားသည္  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ်မႈကို ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ မေရာင္းခ်ဘဲ ယူ႐ိုေငြျဖင့္သာ ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သည္မ်ား ျပပြဲသို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ တင္ျပ၍ ဝယ္ယူခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ျပ ပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔မွ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာကုန္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ ဝယ္ယူခဲ့ၾကၿပီး အိႏၵိယမွ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕လည္း ျပပြဲသို႔လာ ေရာက္ဝယ္ ယူခဲ့ၾကေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္း ခန္းမမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: