ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တားဆီးမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္သစ္ရရွိ


က်ိဳတိုသေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုဆိုင္ရာညီလာခံတြင္း ၀န္ႀကီးမ်ား သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကစဥ္။ (ဒါဘန္ၿမိဳ႕၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၁)

ကမၻာ့ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲေနမႈ အရွိန္ေလ်ာ့သြားေစမယ့္ တုိင္းျပည္တုိင္း မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကုိ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းၾကဖုိ႔ ကုလသမဂၢ ဥတုရာသီဆုိင္ရာ ညီလာခံကုိ တက္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၄ ႏုိင္ငံက ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာတူလုိက္ၾကပါတယ္။

စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့တဲ့ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္မွာ အနည္းဆုံး ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ အဲဒီ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လုိက္နာၾကဖုိ႔ ဒီကေန႔ သေဘာတူလုိက္ၾကတာပါ။ အဲဒီ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ ယုိစိမ့္မႈေလ်ာ့က်ေရး အတြက္ ယာထားခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ကေနဒါတုိ႔ကေတာ့ အဲဒီ က်ဳိတုိသေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတုိးမယ့္ကိစၥကုိ သေဘာမတူဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ဒါဘန္ၿမိဳ႕မွာ သီတင္း ႏွစ္ပတ္ၾကာက်င္းပေနတဲ့ အဲဒီ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံ တရား၀င္ပိတ္ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရလုိက္ႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြက အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထုိးမွသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္အေနနဲ႔လည္း မလုိက္နာ မေနရဆုိတဲ့ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ စက္မႈဖြ႔ြံၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက သူတုိ႔ လုိက္နာရမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ မလုပ္ေဆာင္ေပမဲ့လည္း သူတုိ႔မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမယ့္ ကုိယ္ပုိင္ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔က ေျပာပါတယ္။

ကမၻာ့ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၾကတဲ့ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကေတာ့ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လုိက္နာဖို႔မလုိတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: